FWO investeert 950.000 € voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van Kom op tegen Kanker Onderzoeksprojecten rond het thema kinderen en kanker

19/03/2013

Brussel, 18 maart 2013 – Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) steunt Kom op tegen Kanker en investeert 950.000 euro in levensnoodzakelijk wetenschappelijk onderzoek, onder meer rond het thema kinderen en kanker. Het FWO is verheugd over het succes van de publieke inzamelactie in Vlaanderen en wil met dit wetenschappelijk onderzoek haar steentje bijdragen in het overwinnen van en het leven na kanker.

Het FWO stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschap­pelijke disciplines en investeert jaarlijks 61 miljoen euro in medisch wetenschappelijk onderzoek. Hiervan is meer dan 6 miljoen euro voorzien voor kankeronderzoek.

Voor Kom op tegen Kanker maakt het FWO dit jaar 500.000 euro vrij voor specifiek onderzoek naar de late neveneffecten van kanker bij kinderen. Dit past in de thematiek van kinderen en kanker die Kom op tegen Kanker dit jaar heeft aangesneden.

Daarnaast ondersteunt het FWO vier ‘Aspiranten Kom op tegen Kanker’, jonge onderzoekers die gedurende 4 jaar een onderzoeksdoctoraat in verband met kanker voorbereiden. Deze bijdrage vertegenwoordigt 450.000 euro.

Beide bedragen zijn afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst die het FWO heeft met de Vlaamse overheid. Dr.ir. Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO, licht toe: “Wij zijn verheugd dat wij als FWO een problematiek, die iedereen in Vlaanderen duidelijk beroert, kunnen ondersteunen. Wij zetten met deze projecten de goede traditie voort dat een fundraisingsactie als Kom op tegen Kanker altijd een onderbouwd wetenschappelijk onderzoeksluik inhoudt. Kennisgrensverleggend onderzoek is immers een belangrijke motor voor elke nieuwe therapie.”

Voor beide projecten selecteert het FWO momenteel geïnteresseerde onderzoekers. Op basis van wetenschappelijke excellentiecriteria worden dan de beste vorsers geselecteerd. Hun namen worden binnenkort bekend gemaakt.