FWO - VITO beurzen worden uitgebreid

25/03/2013

NU OOK ONDERZOEK OP POSTDOCTORAAL NIVEAU

 

Brussel, 21 maart 2013 – Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) tekenen vandaag een overeenkomst voor meer gezamenlijke beurzen. De structurele samenwerking tussen het FWO en het VITO bestaat reeds sinds 2009, voor onderzoekers op predoctoraal niveau. Zij kunnen, in samenwerking met het VITO, via een doctoraat aan een Vlaamse universiteit zich verder verdiepen in onderwerpen zoals duurzame energie, groene technologie, enz.  Vanaf volgend academiejaar kunnen ook postdoctorale onderzoekers dankzij een FWO-VITO beurs aan de slag. Jaarlijks gaat het om twee extra mandaten, goed voor een gezamenlijke investering van FWO en VITO van gemiddeld 150.000 euro per jaar.

Al sinds 2009 worden er dankzij de FWO-VITO beurzen twee beginnende doctorandi, die omwille van budgettaire redenen de FWO-selectie net niet gehaald hebben, opgepikt. Zij kunnen een gezamenlijke beurs krijgen als hun onderzoeksveld aansluit bij de werkterreinen van het VITO: Vlaanderen minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen, de evolutie naar meer duurzame industrie en de zorg voor meer levenskwaliteit en omgevingsbeheer.

Bij deze samenwerking, waarbij het VITO instaat voor de twee eerste jaren van onderzoeksteun en het FWO, na gunstige evaluatie, het derde en vierde jaar voor zijn rekening neemt, wordt nu uitgebreid. Nu kunnen ook onderzoekers met een doctoraat op zak, in aanmerking komen voor een FWO-VITO beurs. Deze geldt voor drie jaar, moet eveneens passen in de VITO-onderzoekslijnen en wordt gezamenlijk door FWO en VITO bekostigd (voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro per beurs).

“Wij zijn verheugd dat de samenwerking tussen het FWO en het VITO wordt uitgebreid,” aldus Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO. “Hoe meer kansen onze onderzoekers krijgen, hoe beter. Doctorandus of doctor, het wetenschappelijk onderzoek vaart hier wel bij.”

Ook Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van VITO juicht deze samenwerking toe. “De selectie die het FWO maakt voor onderzoekers, is gebaseerd op excellentie. Dat kwaliteitsmerk koppelen wij graag aan de strategische onderzoeksprojecten en –objectieven waar het VITO voorstaat. Een win-winsituatie voor het VITO en het FWO, de gekozen onderzoekers én de toekomst van onze maatschappij.

 

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. in 2011 financiert het FWO meer dan 1700 excellente onderzoekers en om en bij de 1400 onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse overheid, maar ook deels van de federale overheid, bedrijven en stichtingen.

www.fwo.be

 

Over het VITO

Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. www.vito.be