Nieuwe lichting FWO wetenschappers aan de slag

26/06/2013

KANS OM MANDAAT TE HALEN BLIJFT ECHTER LAAG

 

Brussel, 26 juni 2013 – De Raad van Bestuur van het FWO heeft de nieuwe onder­zoeksmandaten toegekend voor het academiejaar 2012-2013. 214 nieuwe wetenschappers kunnen dankzij een FWO-beurs hun doctoraat voorbereiden. Zij werden door een bevoegd expertpanel geselecteerd uit een groep van 950 aanvragers. Tevens kunnen er 166 nieuwe postdoctorale onderzoekers aan de slag, samen met 17 extra Pegasus Marie Curie Short-mandaten (een programma voor onderzoekers uit het buitenland). Zij werden geselecteerd uit respectievelijk 650 en 77 aanvragers.

In totaal brengt dit het aantal onderzoekers onder de FWO-vlag op 1788, evenveel als in 2012. De aantallen aan vraagzijde stijgen de laatste jaren sneller dan de mogelijk toe te kennen mandaten.

 

In de traditionele toekenningronde van wetenschappelijke onderzoeksmandaten kunnen er dankzij het FWO 214 nieuwe aspiranten en 166 postdoctoraten aan de slag. Ook kunnen voor academiejaar 2013-2014 er 17 Pegasus mandaten (Marie-Curie Short, buitenlandse vorsers in België) starten.

Naast de grote groep van pre-en postdoctoraten, treden er ook 5 klinische doctoraatsstudenten en 8 nieuwe fundamenteel klinische onderzoekers in dienst. De Raad van Bestuur kende ook vijf Bijzondere Doctoraatsbeurzen toe.

 

Er tekent zich, al enkele jaren, ook een tendens af dat het aantal aanvragen voor deze mandaten erg stijgt, maar dat, ondanks bijkomende investeringen, het beschikbare aantal mandaten ditzelfde tempo niet kan bijbenen. Zo zijn de slaagkansen voor aspiranten van 30% (in 2008) tot 21% (in 2012) gedaald, voor postdoctoraten is dit resp. van 35% tot 26%. Internationaal wordt 33% als een redelijke slaagkans beschouwd, omdat deze niet ontmoedigend werkt of massale uitwijking naar andere landen zou vermijden.

 

"Het toekennen van de mandaten aan beloftevolle wetenschappers geeft altijd een ambivalent gevoel", zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO. "Enerzijds is het FWO verheugd dat een grote schare uitmuntende vorsers hun wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren en de fundamenten van de innovatieketen kunnen voeden. Anderzijds moeten wij veel talentvolle  jongeren teleurstellen. Ondanks alle groeipaden voor meer wetenschappelijk onderzoek, tanen de slaagkansen. Wij hopen dat de Vlaamse overheid blijft investeren in onderzoek, zodat deze evolutie voor de volgende academiejaren gekeerd kan worden.

 

Het FWO ondersteunt haar wetenschappers door het uitbetalen van een loon, met daarnaast ook een forfaitaire werkings­toelage die zij vrij kunnen besteden voor hun onderzoek.  In november zullen ook de middelen voor de onderzoeksprojecten worden toegekend, waarmee naast apparatuur en gewone werking eveneens wetenschappelijk en technisch personeel kan worden gefinancierd.

 

 

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.