Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit van start

08/10/2013

Interuniversitaire commissie kijkt toe op wetenschapsfraude en geeft nodige adviezen

Brussel, 8 oktober 2013 - Wetenschappelijke onregelmatigheden, de laatste maanden geregeld in het nieuws, bewijzen dat deze problematiek een gepast antwoord verdient. Al in 2011 nam het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) de eerste stappen om wetenschappelijke integriteit beter op te volgen. Vandaag resulteert dat initiatief van 2011 in de start van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit, met als stichtende en ondersteunende leden het FWO, de vijf Vlaamse universiteiten: KU Leuven, UGent, UAntwerpen, VUB, UHasselt en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), de Koninklijke Academie van België voor Geneeskunde (KAGB) en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Professor emeritus A. Van Steirteghem, voorzitter van de VCWI, licht toe: “De taak van de VCWI is tweeledig. Vooreerst is er een inhoudelijke adviesfunctie: een ‘second opinion’ over bestaande zaken die reeds door een universitaire commissie Wetenschappelijke integriteit in behandeling zijn. Anderzijds geven wij ook meer strategisch advies, als het ware een denktank over integriteit in de wetenschap.” Bedoeling van de VCWI is meer overeenstemming in de aanpak, bijschaving van de deontologie en sensibilisering van de problematiek te bewerkstelligen.

De VCWI zal terugvallen op de gedegen nationale en internationale richtlijnen zoals de Ethische code van het wetenschappelijk onderzoek  (van de Koninklijke Academiën van België en Belspo), op het Europees handvest voor onderzoekers  (van de EU), op de Singapore Statement on Research Integrity  (van de World Conference on Research Integrity) en de  European Code of Conduct for Research Integrity ( van de European Science Foundation).

De VCWI is als volgt samen gesteld: Prof. dr. André Van Steirteghem (VUB – emeritus), voorzitter; Prof. dr. Marcel Ameloot (UHasselt),  Prof. dr. Christel Van Geet (KU Leuven), Prof. dr. Els Van Damme (UGent), Prof. dr. Sabine Van Doorslaer (UANTWERPEN), Prof. dr. Ludo Froyen (KU Leuven), Prof. dr. Jan De Houwer (UGent), Prof. dr. Steven Gillis (UANTWERPEN) en Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem (VUB). Biomedische, Exacte en Toegepaste, Sociale en Humane wetenschappen zijn evenredig vertegenwoordigd. Prof. dr. Alain De Nauw (VUB) staat in voor juridisch advies en Dr. Olivier Boehme (FWO) fungeert als secretaris.

Op 7 oktober 2013 is de VCWI officieel van start gegaan.