Vlaanderen en Québec hernieuwen wetenschappelijke samenwerking

19/03/2013

Montreal/Brussel, 18 maart 2013. In het kader van de missie van Vlaams minister-president Kris Peeters werd het wetenschappelijk samenwerkingsakkoord tussen Québec en Vlaanderen vernieuwd. Na de succesvolle samenwerking tussen beide regio’s in de afgelopen vier jaar, besloten beide regio’s opnieuw elk meer dan 800.000 euro te investeren in bilaterale, fundamenteel wetenschappelijke projecten. Secretaris-generaal van het FWO Elisabeth Monard en rector Paul De Knop, bestuurder FWO, hebben in Montreal in aanwezigheid van de minister-president de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Wetenschap is van nature een grensoverschrijdende discipline, ook op het vlak van fundamenteel onderzoek. In de voorbije vier jaren werkten vier onderzoeksgroepen in Vlaanderen samen met evenveel projectgroepen in Québec, op het vlak van Moleculaire genetica, klimaatveranderingen en organische chemie. Het FWO is verheugd dat deze succesvolle samenwerking kan verder gezet worden. “Met de ondertekening van het nieuwe samenwerkingsprotocol dat we vandaag ondertekend hebben, laten we niet alleen een goed werkende machine verder lopen,” zegt Paul De Knop, rector van de VUB en bestuurder van het FWO. “Ook kunnen we tegemoet komen aan de groeiende vraag van onze wetenschappers om zulke bilaterale onderzoeksprojecten op te zetten.”

Internationale samenwerking is een absolute prioriteit binnen het FWO. Internationalisering wordt hierbij beschouwd als een hefboom voor excellentie. Het programma “Bilaterale Onderzoekssamenwerking” is sinds begin 2010 op kruissnelheid. Startend met vijf preferente partnerlanden/-regio’s (China, Zuid-Afrika, Québec, Vietnam, Ecuador), bewees het succes van de eerste oproepen dat dit programma tegemoet kwam aan een reële vraag die leefde bij heel wat Vlaamse onderzoeksgroepen.

"Deze gezamenlijke onderzoeksprojecten hebben er ook voor gezorgd dat de uitwisseling van ervaring op een meer institutioneel niveau in een stroomversnelling terecht kwam, wat dan weer de internationale uitstraling van Vlaanderen in zijn geheel en het FWO in het bijzonder ten goede kwam", verduidelijkt secretaris-generaal van het FWO dr.ir. Elisabeth Monard.

In 2012, werd de groep van partnerlanden uitgebreid met Brazilië en het FWO wil ook de volgende jaren op de ingeslagen weg verder gaan en akkoorden afsluiten met de overige BRIC-landen en mogelijke andere interessante partnerlanden.

Minister-President Kris Peters was samen met zijn Canadese collega Pauline Marois, premier van Québec, aanwezig bij de ondertekening van de overeenkomst. Beide regio’s investeren elk opnieuw een bedrag van meer dan 800.000 euro in deze samenwerking.

 

OVER HET FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.

 

Foto ondertekening Québec