FWO maakt 950.000 euro vrij voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderarmoede en bloeddonorschap

02/05/2014 08:06

Brussel, 1 mei 2014 – Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen maakt extra geld vrij voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van maatschappelijke thema’s met een humanitair karakter. Elk FWO-onderzoek draagt an sich bij tot de ontwikkeling, kennis en welzijn van onze maatschappij, maar het FWO wilt met twee nieuwe onderzoeksprogramma’s duidelijk maken dat wetenschappelijk onderzoek een belangrijk instrument is om sociale problematieken beter te doorgronden en te bestrijden. In 2014 maakt het FWO 950.000 euro vrij voor onderzoek rond kinderarmoede(in samenwerking met het Kinderarmoedefonds) en onderzoek rond maatschappelijke en medische aspecten van bloeddonorschap (in samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen).

Het FWO steunt al meer dan 85 jaar onderzoek in het brede scala van wetenschapsdisciplines, waarbij de nieuwsgierigheid van de wetenschapper naar onontgonnen kennis de thematieken bepaalt. Die gedrevenheid vormt de basis van de innovatieketen en vergroot daardoor de welvaart en het welzijn van onze maatschappij. “Tegelijk wil het FWO ook tonen dat concrete, humanitaire acties gebaat zijn met wetenschappelijk onderzoek,” zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO.” Daarom maakt het FWO in 2014 extra geld vrij om tweejarige onderzoeksprojecten rond kinderarmoede en bloeddonorschap te financieren.” Het FWO stelt ook haar expertise ter beschikking om de beste wetenschappers in Vlaanderen voor deze projecten te selecteren.

In samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen wordt een project gestart voor een betere kennis over het (bloed)donorschap. Zowel sociologische, economisch, psychologische, theologisch/filosofische als medische aspecten van bloeddonatie kunnen aan bod komen of zelfs donorschap in de meest ruime zin. “Het Rode Kruis-Vlaanderen doet zelf al langere tijd wetenschappelijk onderzoek naar prehospitale zorg, meer specifiek naar eerstehulponderwijs en rampenhulpverlening ” zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove.“Bloeddonorschap valt hier ook onder. We hopen met de bevindingen van dit onderzoek onze werking op het terrein nog te verbeteren.”

Samen met het Kinderarmoedefonds zet het FWO een onderzoeksproject op rond kinderarmoede. De focus ligt op de ontwikkeling van kinderen die voor hun vijfde levensjaar in armoede opgroeien en de impact daarvan op medisch, sociaal, emotioneel of gedragsontwikkelingsvlak. “Het Kinderarmoedefonds wilt ‘Uitsluiting uitsluiten’ omdat de achterstand van kinderen in armoede veroorzaakt wordt door het isolement waarin ze opgroeien,” zegt kinderpsychiater Peter Adriaenssens. “Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk instrument om een beter inzicht te verwerven en remediërend te kunnen optreden.”

Minister van Wetenschapsbeleid Ingrid Lieten, tevens minister van Armoedebestrijding, juicht het initiatief toe. “In humanitaire acties mag wetenschappelijk onderzoek voor het grote publiek misschien minder zichtbaar zijn, het is wel een belangrijk instrument om op lange termijn maatschappelijke problematieken beter te kunnen bestrijden en zelfs te voorkomen.”

Het FWO maakt, dankzij de Vlaamse Regering, voor elke actie 475.000 euro vrij. Gedurende twee jaar zal hiermee onderzoeksprojecten gefinancierd kunnen worden. Het FWO staat in voor de selectie, op basis van wetenschappelijke excellentie en voor de administratieve opvolging van beide projecten. Geïnteresseerde wetenschappers kunnen hun voorstel indienen tot 15 juli. De projecten starten op 1 januari 2015.