2016 Baillet Latour GMR

14/04/2016 11:30

Het Baillet Latour Krediet 2016 voor Medisch Onderzoek wordt toegekend aan professor Mohamed Lamkanfi (UGent/VIB) voor zijn project in het domein van de infectieziekten.

Ter bevordering van het medisch onderzoek in België reikt het Fonds Baillet Latour elk jaar een onderzoekskrediet uit aan een jonge groepsleider waardoor een onderzoeksproject kan worden gerealiseerd in een Belgische universiteit of universitair ziekenhuis. Dit jaar wordt het krediet toegekend aan professor Mohamed Lamkanfi (UGent/VIB) voor zijn onderzoek in het domein van de infectieziekten. De ernst van een infectieziekte wordt in sterke mate bepaald door de onstekingsverschijnselen die ze uitlokt. Via zijn onderzoek wenst prof. Lamkanfi een beter inzicht te verwerven in het verband tussen infectie en ontsteking. Deze kennis kan leiden tot de ontwikkeling van methoden om destructieve onstekingsprocessen tot een minimum te herleiden.

De laureaat wordt geselecteerd door de jury van de Gezondheidsprijs. Het laboratorium van de laureaat ontvangt een jaarlijkse som van € 150.000 gedurende 3 jaar met een mogelijke verlenging voor 2 jaar.

Dr. Lamkanfi behaalde in 2004 een doctoraat aan de UGent. Daarna verrichtte hij als postdoctoraal onderzoeker drie jaar onderzoek in de immunologie aan de universiteit van Michigan en in het biotechnologisch bedrijf Genetech in San Fransisco. Hij is nu hoofddocent aan de UGent en groepsleider in het VIB. Recent ontving hij een Starting Grant (2011) en Consolidator Grant (2015) van ERC, alsook de Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor Biomedische Wetenschappen (2013) en de Prijs voor Auto-immune Ziekten en Rematologie van de AstraZeneca Stichting (2014).