The Excellence of Science (EOS): meer dan 30 miljoen euro per jaar voor fundamenteel onderzoek

13/12/2016 10:14

Brussel, 14 december 2016 –Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en haar Franstalige tegenhanger Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) slaan de handen in elkaar voor een doorgedreven onderzoekssamenwerking tussen de gewesten/regio’s: het EOS-programma, waarbij Eos zowel staat voor de godin van de dageraad (een nieuwe start), als een zinspeling is op wat de ook hier de essentie is: inzetten op “the excellence of science”. De beide onderzoeksfondsen ontvangen van hun respectieve overheden samen jaarlijks meer dan 30 miljoen euro die op basis van excellentie aan onderzoeksprojecten van vier jaar worden toegekend.  Universiteiten uit de Vlaamse en Franstalige gemeenschap kunnen samen met regionale, federale en buitenlandse onderzoeksinstellingen een consortium vormen en een projectaanvraag indienen. Het nieuwe EOS programma werd vandaag aan de onderzoeksgemeenschap voorgesteld en de eerste EOS projecten zullen op 1/1/2018 van start kunnen gaan.

Wetenschappers zijn gedreven om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten. Samenwerking met andere wetenschappers, vaak in andere of aangrenzende disciplines, is daarbij een stuwende kracht. De Vlaamse overheid en de Franstalige Gemeenschap bundelen de krachten voor dit EOS programma. Het gaat om een nieuw programma voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat de meest excellente wetenschappers van beide kanten van de taalgrens de kans wil geven om samen te werken. Het F.R.S.-FNRS en het FWO, zullen samen instaan voor de administratieve en operationele opvolging van het programma. Voor de evaluatie brengen zij een panel van internationale topexperten samen dat op basis van excellentie de beste projecten selecteert. In het totaal kunnen vanaf 2018 zo’n 35 EOS projecten aanspraak maken op een budget voor vier jaar, gaande van 450.000 tot 1.000.000 euro per jaar.

Dit nieuwe programma neemt de plaats in van de voormalige federale Interuniversitaire Attractiepolen. Er wordt hierbij nog meer ingezet op onderzoekssamenwerking. Zo is het nog steeds mogelijk dat naast de universiteiten, ook regionale, federale én buitenlandse onderzoeksinstellingen deel kunnen uitmaken van deze consortia. In totaal kunnen maximum 8 verschillende onderzoeksgroepen deelnemen in een project.

De oproep voor EOS is vandaag door Minister voor Wetenschapsbeleid Philippe Muyters en zijn Franstalige evenknie Jean-Claude Marcourt plechtig geopend in het Brusselse Paleis der Academiën. In 2018 gaat dan de eerste vierjaarlijkse cyclus van het nieuwe programma van start.

Phillippe Muyters, minister van Wetenschapsbeleid licht toe: “We zijn verheugd dat wij bij de defederalisering van de attractiepolen de volledige budgetportefeuille konden overdragen naar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek voor de deelstaten. Het EOS programma kan nu starten met hetzelfde objectief, maar met een opgefrist kader gebaseerd op excellentie van wetenschappelijke samenwerking. Ik verwacht veel van deze samenwerkingen en wil vooral de wens uitdrukken om in te zetten op interdisciplinaire samenwerkingen. Het is aan de grens van de eigen discipline dat doorbraken verwacht mogen worden.”

Meer informatie over The Excellence of Science is te vinden op www.eosprogramme.be.

http://kanaalz.knack.be/nieuws/30-miljoen-voor-innovatie-over-taalgrens-heen/video-normal-789959.html