Vlaamse regering benoemt academische leden Raad van Bestuur FWO

08/03/2016 08:32

De Vlaamse Regering benoemde de eerste 8 leden van de vernieuwde Raad van Bestuur van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Het gaat om de vertegenwoordiging vanuit de academische wereld en de onderzoekinstellingen. In een volgende fase worden nog 4 onafhankelijke bestuurders vanuit het bedrijfsleven door de regering benoemd.

Het FWO staat in voor de verdeling van middelen voor wetenschappelijk onderzoek over de verschillende universiteiten. Omdat Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters de principes van transparantie, onafhankelijkheid en goed bestuur in al zijn beleidsdomeinen als rode draad neemt, stelde hij een aantal hervormingen voor in het bestuur van de instelling. Voortaan zullen naast de universiteiten ook onafhankelijke bestuurders plaatsnemen, zal het voorzitterschap voor de volledige periode in handen komen van een bestuurder die dit niet combineert met een uitvoerend mandaat aan een universiteit en zullen de beslissingsprocedures bijgestuurd en beschreven worden.

Op vrijdag 4 maart werden de eerste reeks bestuurders benoemd. Het gaat om 8 vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke wereld. Conny Aerts (KU Leuven), Rik Torfs (KU Leuven), Anne De Paepe (UGent), Willy Verstraete (UGent), Alain Verschoren (UAntwerpen), Paul De Knop (VUB), Luc De Schepper (UHasselt) en Jo Bury (VIB als vertegenwoordiger van de strategische onderzoekscentra).

Naast hen zullen ook nog 4 onafhankelijke bestuurders uit het bedrijfsleven mee beslissen over de budgetten rond wetenschappelijk onderzoek. Zij zullen door de regering worden aangesteld uit een shortlist van 8 kandidaten.

Zodra de Raad van Bestuur volledig is samengesteld wordt hun eerste taak het opstellen van een profiel van een nieuwe secretaris-generaal en het uitwerken van verbeterde beslissingsprocedures.

Persinfo:

Thomas Pollet
Woordvoerder van Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
+32 474 69 56 08 – thomas.pollet@vlaanderen.be