432 excellente wetenschappers starten in 2017-2018 met een FWO-toelage

26/06/2017 11:58

FWO kan 50 extra mandaten toekennen dankzij budgetverhoging

Brussel, 23 juni 2017 - De raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) heeft voor het academiejaar 2017-2018 de nieuwe mandaten toegekend. Er kunnen dit najaar maar liefst 432 onderzoekers dankzij steun van het FWO aan de slag. Dankzij een budgetverhoging van 30 miljoen, kunnen er 15 extra predoctorale mandaten en 35 extra postdoctoraal onderzoekers aan hun FWO-onderzoek beginnen.

In totaal starten 229 wetenschappers met onderzoek ter voorbereiding van hun doctoraat en gaan er 195 als postdoctoraal onderzoeker aan de slag. Daarnaast werden er ook 8 fundamenteel klinische mandaathouders aangesteld.

Deze stijging van 50 extra mandaten is een opsteker voor het FWO. Voor het eerst in vele jaren stijgen hierdoor de slaagcijfers, de indicatie van het percentage wetenschappers die een mandaat behaalden ten opzichte van het aantal ingediende dossiers. Het slaagcijfer voor aspiranten is gestegen van 20,44% in 2016 naar 21,31% in 2017 en voor postdoctoraal onderzoekers van 21,59% in 2016 naar maar liefst 27,39% in 2017.

Hans Willems, secretaris-generaal van het FWO verwelkomt de impact van deze budgetverhoging: “Het FWO juicht, samen met de hele onderzoeksgemeenschap, de stijging van deze slaagcijfers toe. Hiermee zetten we alvast een stap in de goede richting. Ons ultieme doel is te werken aan een slaagpercentage van 33%, wat internationaal aanvaard wordt als een ideaal richtsnoer tussen motivatie en uitdaging bij een wetenschapscompetitie.”

Het FWO geeft deze wetenschappers gedurende meerdere jaren (drie of vier jaar, afhankelijk van het mandaat) de vrijheid en de noodzakelijke middelen voor het uitvoeren van hun onderzoek. In totaal zullen er per 1 oktober 2017 2.209 wetenschappers met een FWO-mandaat/toelage aan het werk zijn, een stijging van 5,69% ten opzichte van het jaar 2016, toen er 2.090 wetenschappers werkzaam waren.