Extra impuls voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek in Vlaanderen

Dr. Hans Willems, secretaris-generaal FWO, Willy Verstraete,  FWO-voorzitter, ir. Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder VITO en VITO-voorzitter Ingrid Vanden Berghe, ondertekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Ondertekening van samenwerkingsprotocol VITO-FWO

Brussel, 30 augustus 2018: Vanaf 2019 gaan VITO en FWO samen elk jaar vier predoctorale mandaten financieren, twee meer dan nu. Het zal gaan om telkens twee mandaten aspirant fundamenteel onderzoek en twee aspirant strategisch basisonderzoek. De beurzen worden toegekend aan jonge, beloftevolle onderzoekers die door een FWO-panel geselecteerd zijn voor een mandaat, wat gelet op de gelimiteerde slaagkans niet kan worden gefinancierd. Het onderzoeksvoorstel van deze kandidaat-aspiranten moet passen binnen de onderzoeksthema’s van VITO, duurzame chemie, energie, gezondheid, landgebruik of materialenbeheer. Het VITO-FWO-predoctoraal mandaat duurt twee jaar en kan, in geval van een positieve evaluatie, met twee jaar hernieuwd worden.

Daarnaast blijven VITO en FWO samen ook, net als de voorgaande jaren, de twee postdoctorale mandaten VITO-FWO financieren. Deze hebben een looptijd van drie jaar en worden eveneens toegekend aan door FWO-panels gerangschikte kandidaten met een voorstel dat past in het VITO-onderzoek.

Met de verderzetting en verruiming van de VITO-FWO-mandaten voor jonge onderzoekers willen beide organisaties een extra impuls geven aan fundamenteel en strategisch basisonderzoek waaraan meerdere instellingen samenwerken. De onderzoekers dienen immers, in lijn met de FWO-regelgeving, ook telkens verbonden te zijn aan een Vlaamse universiteit of als postdoc aan een Vlaamse universiteit, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Vlerick Business School, de Antwerp Management School of de Hogere Zeevaartschool.