Meer dan tienduizend vragen van burgers aan Vlaamse wetenschappers!

13 juni 2018 

Meer dan tienduizend vragen van burgers aan Vlaamse wetenschappers

‘Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?’ Van 17 april tot 6 juni konden Vlamingen hun vragen voor de wetenschap stellen. Organisator van de campagne, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), ontving meer dan tienduizend vragen. Panels van experten gaan nu de vragen analyseren en clusteren, om te komen tot een Vlaamse Wetenschapsagenda. Die moet de wetenschappers de komende jaren inspireren om beter in te spelen op datgene wat leeft bij de bevolking.

Het doel van ‘Vraag voor de wetenschap’ is om de wetenschap dichter bij de burger te brengen. De campagne is een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), met de steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met een brede groep wetenschappelijke organisaties, zoals de Vlaamse universiteiten en hogescholen, de KVAB, de Jonge Academie, strategische onderzoekscentra, industrie en kennisinstellingen.

Gedurende anderhalve maand konden Vlamingen hun vragen voor de wetenschap indienen op de website www.vraagvoordewetenschap.be . Daarnaast verzamelden de organisatoren ook vragen op scholen, festivals, bij verenigingen en op de werkvloer. Tientallen organisaties hielpen daaraan mee. De vragen kwamen uit heel Vlaanderen en Brussel en uit alle lagen van de bevolking.

De vragen van de jongste en oudste deelnemer

Kunnen vogels hikken? (Felix, 3 jaar)

Waarom wordt er niet massaal ingezet op openbaar vervoer? (An, 98 jaar)

Dubbel zoveel vragen dan verwacht

Bij de start van de campagne op 17 april hoopte Vlaams minister voor innovatie Philippe Muyters 5.000 vragen te ontvangen. Uiteindelijk zijn het er dubbel zoveel geworden, namelijk 10.559. Willy Verstraete, voorzitter van het FWO, is zeer tevreden met het resultaat: ‘Het grote aantal vragen toont aan dat wetenschap leeft bij de burger. De vragen bieden een schat aan inspiratie voor de Vlaamse wetenschap.’

Veel vragen vallen onder verschillende disciplines

Als we kijken naar de disciplines van de gestelde vragen, dan is iets meer dan een vierde gelinkt aan ‘gedrag en maatschappij’ (28%) en ‘wetenschap en technologie’ (26%). 18% valt onder biologie, 16% onder medisch en 12% onder cultuur. Veel vragen horen thuis bij meerdere disciplines. Bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we luchtvervuiling tegengaan?’ is zowel gelinkt aan ‘wetenschap en technologie’ en ‘biologie’, als aan ‘gedrag en maatschappij’.

De Vlaamse Wetenschapsagenda

Panels van experten gaan in juni en juli met de vragen aan de slag om ze te analyseren en clusteren. In het najaar zullen burgers, wetenschappers en vertegenwoordigers van organisaties zich verder buigen over de vragen, tijdens interactieve sessies verspreid over Vlaanderen. Het hele proces zal uitmonden in een Vlaamse Wetenschapsagenda, die wetenschappers wil inspireren om beter in te spelen op datgene wat leeft bij de bevolking. Die agenda wordt op 14 december 2018 overhandigd aan minister Muyters, tijdens het wetenschapsfeest Kennismakers in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen.

De vijf vragen met de meeste likes (stemmen)

Kan iemand een manier bedenken of een toestelletje ontwikkelen waarmee je snel kan meten wat het niveau is van cortisol in je bloed? (te vergelijken met de manier waarop diabetici bij zichzelf kunnen controleren hoe hoog de suiker in hun bloed is) (154 likes)

Waarom denkt de energiewetenschap niet aan thorium als oplossing voor het energievraagstuk? (81 likes)

Waarom zijn politiekers nodig? Waarom zetten we geen professoren, wetenschappers, economen, dokters e.d. aan het werk om ons land te besturen alsof het een bedrijf is? (65 likes)

Windmolens produceren massaal veel trillingen en infrageluid. Welke invloed heeft dat op de biodiversiteit van de omgeving? (59 likes)

Zullen we ooit vliegen op hernieuwbare energie in plaats van op fossiele brandstoffen? (56 likes)

 

Meer info: www.vraagvoordewetenschap.be