Greet Van den Berghe

Reeds meer dan 20 jaar doet Greet Van den Berghe translationeel onderzoek in het domein van de intensieve geneeskunde. Bij dit onderzoek vertrekt men van de patiënt en van concrete diagnoses, om via wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium nieuwe therapieën te vinden die men terug bij de patiënt probeert toe te passen.  Op deze manier heeft Greet Van den Berghe nieuwe inzichten verworven in hormonale en metabole reacties bij kritieke ziekte - inzichten die ze ook vertaald heeft naar de klinische praktijk.

Een eerste dogma dat ze in vraag heeft gesteld, was de gangbare overtuiging dat een verhoogde bloedsuiker tijdens kritieke ziekten een nuttig antwoord is op die stress. Via observaties bij patiënten en daarna laboratoriumtests kwam ze tot de hypothese dat een verhoogde bloedsuiker tijdens ernstige ziekte het risico op overlijden juist vergroot. Met meerdere grootschalige studies, zowel bij volwassenen als kinderen, kon ze aantonen dat niet alleen de kans op genezing groter is wanneer men een verhoogde bloedsuiker zorgvuldig voorkomt, maar dat ook de latere neurocognitieve ontwikkeling van kritiek zieke kinderen hierdoor verbetert.

Een tweede belangrijke ontdekking was dat het opruimsysteem voor celschade slecht functioneert tijdens kritieke ziekte, een probleem dat versterkt wordt door het toedienen van voeding.  Voordien dacht men dat vroeg voeden, zo nodig rechtsreeks in de bloedbaan, het herstel van de patiënten zou bevorderen. Professor Van den Berghe heeft aangetoond dat het omgekeerde waar is. Mechanismen die geactiveerd worden door vasten, beschermend het lichaam tijdens acute ziektes, een inzicht dat fascinerende perspectieven opent voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

Tenslotte heeft Greet Van den Berghe ook onderzocht hoe het menselijk lichaam er voor zorgt dat het lichaam voldoende hoeveelheden van het stresshormoon cortisol aanmaakt tijdens kritieke ziektes. Ook in dit onderzoek is ze erin geslaagd heersende maar foutieve overtuigingen grondig te herzien; dankzij dit onderzoek heeft het team van Greet Van den Berghe wereldwijd de intensieve geneeskunde beïnvloed en de medische behandeling van kritiek zieke patiënten gevoelig verbeterd.

Professor Van den Berghe heeft, vanuit haar ervaring in de klinische praktijk, zich bijzonder weten te onderscheiden in translationeel onderzoek. Ze is een internationaal gerenommeerde specialist inzake metabolisme en kritieke ziekten. Dankzij haar succes in het verwerven van onderzoeksfinanciering, is ze erin geslaagd om een performant team uit te bouwen, zowel in haar labo als in de klinische praktijk, zodat ze de volledige cyclus van basisonderzoek tot finale toepassing in patiëntenzorg kan bestrijken. Het onderzoek van Greet Van den Berghe heeft de zorg voor patiënten over de hele wereld al ingrijpend veranderd, en opent nog steeds nieuwe perspectieven voor onderzoek dat zich uitstrekt tot andere domeinen ver buiten haar eigen veld.