Luc Van Gool

Reeds in 1991 ontdekte Luc Van Gool het belang van invariantie bij geometrische transformaties, en ontwikkelde daarop de invarianten die bekend zijn onder de noemer “semi-differential invariants”, waarvan hij het gebruik in symmetrie-detectie en modelgebaseerde herkenningsmethoden beschreef. Invariantie is sindsdien uitgegroeid tot een zeer belangrijk onderzoeksdomein in de automatische beeldverwerking, iets waartoe Van Gool’s bijdragen in grote mate hebben bijgedragen. De door hem ontwikkelde modellen zijn ondertussen standaard in o.a. onderzoek naar beeldherkenning, specific object retrieval.

Van Gool’s bijdragen in automatische extractie van 3D-informatie op basis van videobeelden zijn een andere grote doorbraak; de extractie van 3D informatie op basis van relatief goedkope en breed beschikbare technologie heeft ondermeer geleid tot het eerste systeem dat gedetailleerde 3D-informatie haalde uit beeldreeksen opgenomen met een handcamera. Luc Van Gool was de eerste om op overtuigende wijze aan te tonen dat dit mogelijk is. Daarnaast heeft hij baanbrekend werk verricht in domeinen als efficiënte herkenning van voorwerpen en zogenaamde tracking, d.w.z. het volgen van voorwerpen doorheen video’s. De combinatie van voornoemde technieken heeft bovendien een nieuwe richting ingeleid in computer vision, met tal van toepassingen in andere domeinen, bijv. voor de analyse van verkeerssituaties om auto’s volledig autonoom te laten rijden.

Als onderzoeker aan zowel de KU Leuven als de ETH Zürich, belichaamt Luc Van Gool bij uitstek het internationale karakter van de topwetenschap van vandaag. Zijn onderzoek bestrijkt een brede waaier van aspecten van computer vision, beeldvorming en beeldverwerking. Dankzij deze brede interesse, heeft dit onderzoek geleid tot toepassingen voor o.a. films, beveiliging, archeologie en digitalisering van cultureel erfgoed. Met zijn theoretische bijdragen heeft Van Gool belangrijke doorbraken weten te realiseren, die vaak onmiskenbaar hebben gezorgd voor significante vooruitgang in gerelateerde onderzoeksprojecten. In de vele samenwerkingen waarbij hij betrokken is, is zijn bijdrage van doorslaggevend belang geweest om nieuwe successen te behalen. Van Gool’s publicatie-output is indrukwekkend, evenals de geslaagde spin-offs en vele patenten die hij achter zijn naam heeft. Met het innovatieve gebruik van toponderzoek voor een dermate brede waaier van toepassingen, is Luc Van Gool een inspirerende ambassadeur voor de Vlaamse wetenschap.