Nieuwsbrief April 2016

Edito

Sinds 23 maart ben ik officieel  verkozen  tot   voorzitter van het FWO. Ik heb deze taak opgenomen omdat ik als onderzoeker  het FWO steeds  heb ervaren als een bijzondere steun in de rug. Ik heb  met de FWO Excellentieprijs mogen ervaren dat het FWO een hoogstaande  internationale uitstraling heeft. Ik duim dat het FWO door zijn vlotte organisatie en krachtige financieringskanalen blijvend een deugdelijke invloed zal kunnen uitoefenen op een breed gamma van onderzoekers in Vlaanderen.

 

Het FWO heeft steeds volop de kaart van de toekomst getrokken en geïnvesteerd in baanbrekend, kennisgrensverleggend onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers die diverse vormen van impact voor ogen hebben. Dit is de koers die het FWO ook de volgende jaren wil blijven varen. Zo blijft het FWO resoluut garant staan voor bottom-up onderzoek, vertrekkende vanuit de ideeën en het initiatief van de onderzoeker zelf.

 

Sinds 1 januari 2016 werden er  enkele nieuwe pijlers aan het FWO toegevoegd. De programma’s voor Strategisch Basis Onderzoek (SBO) en Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), evenals de programma’s rond onderzoeksinfrastructuur en de supercomputer werden aan het FWO overgedragen.

 

Deze overdracht is vlot verlopen en resulteerde half januari reeds in de publicatie van de nieuwe oproepen voor SBO en TBM. Daarnaast werd intussen ook de verdere evaluatie van de lopende Herculesoproepen rond middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur tot een goed einde gebracht.

 

Het FWO is erg begaan met de loopbaan van zijn onderzoekers. Reeds eind 2010 werd het label ‘HR excellence in research’ toegekend aan het FWO door de Europese Commissie, die hiermee de inspanningen erkent die het FWO levert om optimale kansen te geven aan onderzoekers. Dit is een punt waar ik als voorzitter, samen met de FWO-ploeg, in de toekomst aan wil blijven werken. Niet enkel voor onderzoekers die een academische carrière ambiëren, maar vooral voor zij die de overstap wensen te maken naar de industrie is dit van groot belang.

 

Een ander aspect waar het FWO de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet en waar ik als voorzitter ook veel belang aan hecht is het hele gebeuren rond wetenschapscommunicatie. Een onderzoeker schrijft immers niet enkel voor zijn peers en collega-onderzoekers. Ook het brede publiek heeft recht op duiding over het gevoerde onderzoek, dat meestal met publieke middelen wordt gefinancierd. Of anders gezegd , de vreugde die een onderzoeker ervaart bij het vinden van een doorbraak, mag ten volle aan het brede publiek worden doorgegeven. Dat werkt in alle opzichten versterkend.

 

De tweejaarlijkse deelname van het FWO aan het Euroscience Open Forum (ESOF), is hier een mooi voorbeeld van. Ook dit jaar trekt het FWO, samen met een groep van 15 jonge onderzoekers naar ESOF in Manchester, dat dit jaar plaats vindt van 23 tot 27 juli.

 

Samen met de Academie voor Wetenschappen en Kunsten, de Jonge Academie en VLIR-UOS organiseert het FWO in het najaar een evenement rond wetenschapscommunicatie. Meer details hierover in een volgende editie van deze nieuwsbrief.

 

Willy Verstraete
Voorzitter FWO

In de kijker

Nieuwe raad van bestuur

Op vrijdag 4 maart benoemde de Vlaamse Regering de eerste reeks bestuurders van de vernieuwde raad van bestuur van het FWO. Het gaat om 8 vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke wereld. Conny Aerts (KU Leuven), Rik Torfs (KU Leuven), Anne De Paepe (UGent), Willy Verstraete (UGent), Alain Verschoren (UAntwerpen), Paul De Knop (VUB), Luc De Schepper (UHasselt) en Jo Bury (VIB als vertegenwoordiger van de strategische onderzoekscentra).

 

Naast hen zullen ook nog 4 onafhankelijke bestuurders met linken naar het bedrijfsleven mee de koers bepalen van het vernieuwde FWO. Zij zullen door de regering worden aangesteld uit een shortlist van 8 kandidaten.

» Bekijk hier de volledige samenstelling van de raad van bestuur

Nieuwe aanstellingen Odysseus-onderzoekers

Met het Odysseusprogramma haalt het FWO excellente onderzoekers, die in het buitenland werkzaam zijn, naar Vlaanderen. Sommigen, om terug ‘thuis’ te komen, anderen om te genieten van de goede onderzoeksomkadering. Eind maart zijn de namen van 25 onderzoekers bekend gemaakt die de komende 5 jaar kunnen rekenen op een Odysseus-toelage, in totaal goed voor 47,5 miljoen euro.

» Bekijk hier de volledige lijst met laureaten

Reglementsaanpassingen

De reglementen voor aspirant, bijzondere doctoraatsbeurs en ICM-FWO fellowship zijn aangepast wat nationaliteitsvereisten betreft. Elke verwijzing naar de nationaliteit van de kandidaat is geschrapt. Wel blijft er een vereiste bestaan wat het diploma aangaat: de kandidaat dient houder te zijn van een masterdiploma, met uitsluiting van master-na-masterdiploma’s, dat is uitgereikt door één van de landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Voor diploma’s die niet zijn uitgereikt door een Vlaamse universiteit moet er ook een bewijs worden voorgelegd dat het universiteitsbestuur de kandidaat toelaat een doctoraatsproefschrift voor te bereiden.

Programma’s Herculesstichting

Sinds januari zijn er enkele programma’s van de voormalige Herculesstichting overgeheveld naar en geïntegreerd binnen het FWO:

 

1. Zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur :

 • Middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van tenminste 150.000 euro en ten hoogste 1.000.000 euro 
 • Zware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van tenminste 1.000.000 euro

Intussen is de 5de oproep voor de middelzware en zware onderzoeksinfrastructuren afgelopen, en zijn de subsidies aan een eerste reeks projecten toegekend. De call voor de 5de oproep werd nog verspreid door de Herculesstichting zelf, maar de afhandeling van de oproepen, alsook de bevestiging van de toegekende projecten, 94 aangevraagd vs. 36 toegekend voor de middelzware, en (voorlopig) 1 toegekend (16 aangevraagd) voor de zware onderzoeksinfrastructuur werd reeds binnen het FWO afgehandeld.

 

2. VSC

Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) is een virtueel centrum waar supercomputing infrastructuur ter beschikking wordt gesteld voor zowel academici als de industrie. Het wordt door het FWO, in samenwerking met de vijf Vlaamse universitaire associaties, beheerd. Sinds 2012 werd de eerste Vlaamse supercomputer in gebruik genomen aan de UGent. Midden dit jaar zal er een nieuwe TIER 1 operationeel zijn aan de KU Leuven.  Per jaar zijn er drie deadlines voor het indienen van aanvragen voor rekentijd. De volgende is gepland op 6 juni 2016.

Genoteerd

Internationaal genoteerd

ERC opvangprojecten

In 2016 werd net als in voorgaande jaren door het FWO een opvangproject toegekend aan aanvragers van de oproep van een ERC Starting Grant 2015 waarvan de aanvraag door ERCEA werd afgewezen door een tekort aan beschikbaar budget. De drie aanvragers die vanaf 1 mei 2016 een FWO opvangmandaat zullen ontvangen zijn:                              

 • Dr. Andrew Tkachenko, verbonden aan het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven.
 • Dr. Dagmar D’Hooge, verbonden aan het Laboratorium voor Chemische Technologie van de Vakgroep Chemische Proceskunde en Technische Chemie aan de Universiteit Gent.
 • Dr. Mike Sleutel, verbonden aan de onderzoeksgroep Structural Biology Brussels van de Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

66ste Lindau Nobel Laureate Meeting

Elk jaar komen tal van Nobelprijswinnaars samen in Lindau om er de volgende generatie vooraanstaande wetenschappers te ontmoeten. De Lindau Nobel laureate Meetings promoten deze kans op contacten tussen topwetenschappers over generaties, culturen en disciplines heen, en dit sinds het begin van deze Meetings in 1951.

 

Voor de 66ste Lindau Nobel Laureate Meeting, van 26 juni tot 1 juli 2016, worden Nobelprijswinaars in fysica uitgenodigd.

 

402 jonge wetenschappers (studenten, doctoraatsstudenten en postdocs onder 35 jaar) uit 80 verschillende landen zullen dit jaar deelnemen.

 

Als partner van de Lindau Nobel Laureate Meetings, mocht het FWO ook voor Vlaanderen 4 jonge onderzoekers nomineren. Uit deze nominaties selecteerde Lindau dan kandidaten die de meeting mogen bijwonen. Uit de FWO-nominaties werd Karel Proesmans, doctoraatsbursaal UHasselt in de Fysica (Stochastische Thermodynamica) gekozen.

Klik hier voor meer informatie

Science Europe

Science Europe, de koepelorganisatie van ondertussen 47 research funding and performing organisations, heeft de voorbij maanden volgende nieuwe documenten uitgebracht:

Het bestuur van Science Europe is gewijzigd, zie voor de samenstelling daarvan: http://www.scienceeurope.org/about-us/bodies-2.

 

De zes domein-gebonden wetenschappelijke comités zijn vervangen door één Scientific Advisory Board, die wetenschappelijk advies zal leveren over alle disciplines heen. Vanuit Vlaanderen maakt professor Dirk Inzé van de UGent daar deel van uit. Zie http://www.scienceeurope.org/SAC/SAC-members.

1 mei 2016: tweede en laatste deadline [PEGASUS]², giving wings to your career

Binnen het [PEGASUS]² mobiliteitsprogramma voor postdoctorale onderzoekers werd overeengekomen met de Europese Commissie dat het FWO twee oproepen zou lanceren. Een eerste met deadline 1 februari 2016 en een tweede met deadline 1 mei 2016.

 

Aanvragers kunnen dus nog tot en met 1 mei 2016, 17u00 Belgische tijd voor de laatste keer hun kandidatuur in het FWO e-loket indienen voor een [PEGASUS]² mandaat met startdatum tussen 1 januari 2017 en 31 mei 2017.

» Meer details over de [PEGASUS]² mandaattypes, condities, vereisten, reglementen, etc.

Resultaten ERC Consolidator Grants 2015

De European Research Council heeft in februari de laureaten voor de oproep 2015 voor ERC Consolidator Grants bekend gemaakt. Onder de 302 laureaten bevinden zich ook 6 onderzoekers uit Vlaamse onderzoeksinstellingen:

 • Niel Hens (Universiteit Hasselt)
 • Jo Van Steenbergen (Universiteit Gent)
 • Mohamed Lamkanfi (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
 • Adrian Liston (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
 • Daniel Van Damme (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
 • Kevin Verstrepen (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)

Over de grenzen

Infosessies National Contact Point

SSH infosessie - 19 januari 2016

Op 19 januari werd in het Paleis der Academiën in Brussel door de NCP’s van het FWO en het toenmalige Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en andere Belgische NCP’s een infosessie georganiseerd over de SSH mogelijkheden binnen de Societal Challenges in Horizon2020. Namens de Europese Commissie kwamen Tobias Bade Strom en Bogdan-Iustin Birnbaum van DG RTD meer toelichting geven over SSH flagged topics in H2020. Dr. Nicole Dewandre van DG CONNECT gaf op haar beurt meer uitleg over de RRI-SSH benadering in ICT-gerelateerde gebieden. Getuigenissen kwamen van Prof. Lieve Van den Block van de VUB en Véronique Waterschoot van CINEMATEK. De presentatie van Prof. Anja Declercq van de KU Leuven over haar ervaringen als SSH evaluator maakten de infosessie compleet.

 

Societal Challenge 6 workshop - 28 januari 2016

Op 28 januari werd bij Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO door de NCP’s van het FWO in samenwerking met Vlaams Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een workshop georganiseerd over de CULT-COOP topics uit de Societal Challenge 6 (SC6). De doelstelling van deze workshop was om de Vlaamse culturele sector een introductie te geven tot Europese financiering middels Horizon2020 en meer specifiek het CULT-COOP luik van SC6. De workshop bood ook de mogelijkheid voor de Vlaamse culturele sector en de academische sector om ervaringen uit te wisselen over Europese onderzoeksprojecten. De workshop werd gegeven door dr. Catherine Halbert (Halbert Research) en aangevuld door getuigenissen van dr. Mieke Bleyen (KULeuven) en prof. Fred Truyen (KU Leuven).

ERA-NET

In het kader van ERA-NET, het Europese programma dat financierende organisaties en onderzoekers laat samenwerken rond onderzoeksoproepen met welbepaalde thema’s, werden de voorbije maanden volgende oproepen geopend met FWO deelname:

In januari 2016

 • ERA-NET ERA-CVD cofund (Cardiovasculaire ziekten)
 • ERA-NET Infect-ERA JTC 2016 (Infectieziekten)
 • ERA-NET JPI-EC-AMR cofund (antimicrobiële weerstand)
 • ERA-NET DIAL JTC 2016 (‘Dynamics of inequalities across the life-course’)
 • ERA-NET NEURON cofund (ziekte gerelateerde neurowetenschappen)

In maart 2016

 • ERA-NET SUMFOREST JTC 2016 (Duurzaam beheerde bossen)
 • ERA-NET C-IPM JTC 2016 (‘Integrated pest management’)

Binnen M.ERA-NET JTC 2015 werd ook een finale beslissing genomen inzake de toekenning en financiering van projecten met Vlaamse deelname:

 • COIN DESC – Frank Renner, Universiteit Hasselt – 199.000 EUR

N.a.v. de integratie van IWT-fondsen in de FWO-werking werden volgende 2 toegekende M.-ERA projecten, met Vlaamse deelname binnen het SBO-economisch programma, overgenomen door FWO ter administratieve ondersteuning:

 • PROMISES – Tom Aernouts, IMEC - € 234,090; Guido Huyberechts, FLAMAC - € 163.415; Dirk Vanderzande, Universiteit Hasselt - € 100.000
 • CALDERA - Christophe Detavernier, Universiteit Gent - € 500.000
» Meer informatie m.b.t. aankomende oproepen

Opening vacature voor adjunct-directeur van het NVIC

Voor het Nederlands-Vlaams instituut in Cairo (NVIC) is het FWO op zoek naar een adjunct-directeur Arabische/Islamitische en Midden-Oosten Studies met een aanstelling zo snel mogelijk na afronden selectie.

 

De adjunct-directeur Arabische/Islamitische en Midden-Oosten Studies van het NVIC staat de directeur van het NVIC bij in het initiëren, organiseren en coördineren van de activiteiten van het instituut, binnen de gegeven financiële, beheersmatige en inhoudelijke kaders en met een specifieke verantwoordelijkheid voor de niet-archeologie/egyptologie-gebonden activiteiten van het instituut. Bovendien draagt de adjunct-directeur bij aan de verspreiding van de Vlaamse en Nederlandse cultuur in Egypte.

 

Kandidaturen worden verwachtuiterlijk tegen 30 juni 2016 (17u00 Belgische tijd) bij het FWO. Het sollicitatiedossier dient per e-mail bezorgd te worden aan fwo@fwo.be en bevat volgende documenten:

 • een uitgebreid CV
 • een motivatiebrief
 • een visietekst over de invulling van deze functie, inclusief een onderzoeksplan
 • aanbevelingsbrieven van minstens twee referenten.

Sollicitatiegesprekken zullen 6 juli 2016 plaatsvinden in het kantoor van het FWO te Brussel (Egmontstraat 5, 1000 Brussel).

In de pers

In de pers

Kalender

Openstaande oproepen

 • Lead Agency procedure met Oostenrijk (FWF): oproep open tot en met 2 mei 2016 (17u00)
 • Samenwerkingsprojecten met China (NSFC): oproep open tot en met 6 mei 2016 (17u00)
 • Gezamenlijke onderzoeksprojecten met Zuid-Afrika (NRF): lancering nieuwe oproep in de loop van april 2016, open tot en met 30 juni 2016 (17u00)
 • Samenwerkingsprojecten met Zuid-Korea (NRF): lancering nieuwe oproep 2 mei 2016, open tot en met 15 juni 2016 (17u00)

Personalia

In dienst:

 • 01/03/2016: Nena Van den Steen, dossierbeheerder aanvragen en lopende dossiers
 • 14/03/2016: Carlijn Stevens, dossierbeheerder aanvragen en lopende dossier 
 • 01/04/2016: Guy Thoonen, beleidsmedewerker
 • 01/04/2016: Frederik Van Acker, beleidsmedewerker
 • 15/04/2016: Steven Heylen, beleidsmedewerker