Nieuwsbrief April 2017

Edito

Het gonst van de geruchten: het FWO werkt aan een hervorming van de evaluatieprocedures en dat leidt tot ongerustheid en bezorgdheid over de weg die het zal uitgaan. Bestuursleden en medewerkers van het FWO worden telkens opnieuw bevraagd door individuele onderzoekers of groepen van onderzoekers die graag hun visie op deze hervormingen kenbaar willen maken en hun ongerustheid onder woorden brengen.

 

Dit is positief, het toont dat de werking van het FWO sterk gewaardeerd wordt door de Vlaamse onderzoekersgemeenschap en dat alle onderzoekers zich zeer nauw betrokken voelen bij het goed functioneren van het FWO. Het komt er op aan om niet zo maar te gaan morrelen aan de bestaande processen en procedures, zonder zich bewust te zijn van de mogelijke impact en implicaties die dat met zich kan meebrengen. We moeten effectieve breed gedragen verbeteringen neerzetten.

 

Er wordt bij deze hervorming van de evaluatieprocedure niet over één nacht ijs gegaan. Op verschillende ogenblikken werd er reeds stakeholdersoverleg ingepland en de raad van bestuur is uiterst omzichtig met het nemen van beslissingen die ongewenste neveneffecten zouden kunnen hebben. Dit neemt niet weg dat het FWO via deze hervorming een antwoord wil bieden op een aantal verzuchtingen die vanuit de onderzoekswereld leven ten aanzien van de selectie- en evaluatieprocedure van het FWO. Hierbij denken we aan de bezorgdheid dat “junior” onderzoeksgroepen het moeilijk hebben om voldoende financiering in de wacht te slepen in de zware FWO-competitie. Ook het zelf selecteren van internationale referenten, wat door veel onderzoekers als een zeer arbeidsintensieve en moeilijke oefening wordt gezien, wordt onder de loep genomen. Een laatste voorbeeld van de verzuchtingen waarvoor naar een oplossing wordt gezocht, is de vrees voor mogelijke belangenconflicten van panelleden.

 

Deze hervorming heeft één doel: het goed functioneren van het FWO ook op langere termijn verzekeren en de garantie bieden dat ook naar de toekomst toe het meest excellente onderzoek in Vlaanderen nog steeds op financiering van het FWO zal kunnen rekenen. De onderzoekswereld wordt steeds internationaler en de evolutie gaat steeds sneller. De druk op de financieringskanalen waar we in Vlaanderen mee geconfronteerd worden door o.a. de dalende slaagcijfers van het FWO is een internationale tendens, waar zowat alle onderzoeks-councils mee worstelen en een antwoord proberen op te formuleren. We zien dat o.a. uit het beperken van het aantal aanvraagpogingen of het limiteren van het aantal lopende onderzoeksprojecten in veel landen wordt toegepast. Het FWO onderzoekt ook deze insteken in het kader van de lopende hervorming.

 

Het meest excellente onderzoek de kans geven zich te ontplooien en tegelijkertijd er voor zorgen dat nieuwe platformen voor grensverleggend onderzoek zich kunnen ontwikkelen, dat is waar het FWO al bijna 90 jaar garant voor staat en ook de volgende 90 jaar wil voor gaan. De huidige hervorming wil de context creëren om het Vlaamse onderzoek alle kansen te bieden om zich optimaal transparant te ontplooien.

 

Willy Verstraete
Voorzitter FWO

In de kijker

Staatsbezoek Denemarken

Van 28 tot 30 maart nam het FWO deel aan de Koninklijke missie naar Denemarken. Als deel van de academische delegatie participeerde het FWO aan het debat tussen Belgische en Deense rectoren betreffende de toekomst van het universitair onderwijs en de uitdagingen die ons hier wachten in een context waar technologie en verwachtingen vanuit de industrie steeds sneller evolueren. Belangrijkste boodschap was dat het voor onderzoekers zeer belangrijk is om met hun onderzoek een breed draagvlak te behouden en oog te hebben voor de vragen en soms ook ongerustheid die bij het brede publiek leven.

 

In het zog van deze missie had de secretaris-generaal van het FWO ook een onderhoud met vertegenwoordigers van de Danish Council for Independent Research en de Villum en Velux foundations. Dergelijk overleg draagt niet alleen bij tot het uitwisselen van  best practices, maar biedt ook nieuwe inzichten over waar men met het wetenschappelijk onderzoek in Europees verband naar toe wil. Zo zet de Villum foundation met zijn gloednieuw programma “Villum Experiment” bijvoorbeeld volop in op wat ze zelf omschrijven als onorthodox onderzoek dat via de klassieke peer review wellicht moeilijk tot niet aan financiering zou geraken, maar misschien net wel het verschil kan maken in een bepaalde discipline. Dat dit programma aan een reële nood tegemoet komt, bewijzen de bijna 400 aanvragen die ze voor deze oproep mochten ontvangen. Een interessante piste die we vanuit het FWO met veel belangstelling zullen blijven volgen.

Doe mee aan de Vlaamse PhD Cup

Ben je in het voorbije anderhalf jaar tot doctor gepromoveerd? Dan daagt de Vlaamse PhD Cup je uit om je onderzoek met iedereen te delen: zonder voetnoten of specialistentaal, maar gebracht als een helder verhaal. Na een intensieve mediatraining door experten als Ivan De Vadder en Wim De Vilder volgt de ultieme test: “Kun jij de kern van je doctoraat in drie minuten uitleggen?” De grote prijs is een voucher voor de Vlerick Business School t.w.v. 10.000 euro.  

 

Alle info en voorwaarden op www.phdcup.be - Inschrijven kan t.e.m. 30 juni 

 

De Vlaamse PhD Cup is een initiatief van Scriptie vzw in samenwerking met CanvasDe MorgenEosFWOFonds Ernest SolvayVlerick Business SchoolStad GentDeloitteJonge AcademieFishgrowfeetThe Floor is Yours en de Vlaamse overheid.

Evaluatie FWO e-loket

Het FWO vindt de mening van haar onderzoeker erg belangrijk. Daarom loopt er momenteel een online bevraging over het FWO e-loket. Op basis van de feedback die we ontvangen, proberen we het e-loket nog gebruiksvriendelijker te maken.

 

Klik hier als je graag wenst deel te nemen aan deze bevraging. Het neemt slechts 5 minuten van uw tijd in beslag.

Genoteerd

Zesde oproep (middel)zware onderzoeksinfrastructuur

Het FWO is verheugd de opening te kunnen aankondigen van een nieuwe oproep voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur. Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines.

 

Om alle FWO programma’s zoveel mogelijk te stroomlijnen worden de regels voor de financiering van (middel)zware onderzoeksinfrastructuur vastgelegd in een FWO reglement onderzoeksinfrastructuur. Door de verschillen in de procedure bij de oproep voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur worden voor beide categorieën afzonderlijke reglementen opgesteld. 

 

Middelzware onderzoeksinfrastructuur betreft onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van minimum 150.000 euro en maximum 1.000.000 euro.  Deze aanvraag wordt beoordeeld via de associaties.  De deadline voor indiening van het finaal projectvoorstel door de hoofdaanvrager is  25 september 2017. Gedetailleerde info omtrent deze aanvraag kan je terugvinden op onze website via volgende link : /nl/mandaten-financiering/onderzoeksinfrastructuur/middelzware-infrastructuur/

 

Ook voor zware onderzoeksinfrastructuur (totale financieringskost van minimum 1.000.000 euro) is de deadline  25 september 2017. Het verschil met de middelzware onderzoeksinfrastructuur is dat deze  rechtstreeks bij het FWO wordt aangevraagd. Meer informatie betreffende de oproep zware onderzoeksinfrastructuur kunt u terugvinden via volgende link : /nl/mandaten-financiering/onderzoeksinfrastructuur/zware-infrastructuur/

Vlaams Supercomputer Centrum Gebruikersdag 2017

De VSC Gebruikerscommissie organiseert haar jaarlijkse Gebruikersdag / VSC Users day  op 2 juni 2017 in het Paleis der Academiën te Brussel.

 

De Gebruikerscommissie heeft  een boeiend  programma samengesteld. Naast een lezing door een binnenlandse en een buitenlandse spreker (Achim Basermann, German Aerospace Center over High Performance Computing with Aeronautics and space Applications), is ervoor gekozen om 3 workshops in te richten. Deze worden in de namiddag hernomen zodat deelnemers 2 verschillende workshops kunnen volgen.

 

De dag wordt afgesloten met een postersessie en drink. Deelname is gratis mits registratie.

 

Een gedetailleerd programma en meer informatie is te vinden op de website van VSC.

Internationaal genoteerd

Getuigenig Ifdal Elsaket - assistant-director Arabic and Islamic Studies NVIC

I joined the Netherlands-Flemish Institute in Cairo in October of 2016 as assistant-director Arabic and Islamic Studies. Established in 1971, the institute is a central place for research on Egypt and the Middle East, supporting scholars from Flemish and Dutch universities to conduct their field work. It offers a space for research and writing, logistical support, and acts as a bridge between Dutch and Flemish scholars and their Egyptian counterparts. One of the best things about the NVIC is the number of scholars that pass through its doors to work on their research, give talks to the public, and meet others in their field. It makes for a lively intellectual environment.

» Lees de volledige getuigenis

Opening Bilaterale Onderzoeksprojecten met Québec (FRQ) en Vietnam (NAFOSTED)

Begin maart lanceerde het FWO twee nieuwe oproepen voor bilaterale onderzoeksprojecten:

 • Bilaterale Onderzoekssamenwerking Québec (FRQ):

 

Het FWO bereikte een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘Fonds de Recherche de Québec’ (FRQ) voor het financieren van multi- of interdisciplinaire fundamentele onderzoeksprojecten die onderzoeksdomeinen behelzen, deel uitmakend van minimaal twee van de drie deelnemende FRQ fondsen (FRQNT, FRQS of FRQSC).

 

Indiendatum: 15 mei 2017 – 17h00

 

Voor meer details zie: /nl/mandaten-financiering/internationale-samenwerking/gezamelijke-onderzoeksprojecten/bilaterale-onderzoekssamenwerking-quebec/

 

 • Bilaterale Onderzoeksamenwerking Vietnam (NAFOSTED):

 

Samen met het onderzoeksfonds ‘National Foundation for Science and Technology Development’ (NAFOSTED) lanceerde het FWO een gezamenlijke oproep voor het financieren van fundamenteel onderzoek in volgende domeinen:

 • Wiskunde, computerwetenschappen en informatica
 • Fysica
 • Chemie
 • Biologische wetenschappen
 • Medische wetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen
 • Materiaalonderzoek
 • Landbouwwetenschappen
 • Milieuwetenschap, ecologie en aardwetenschappen
 • Kunsten, cultuur- en gedrags-/maatschappijwetenschappen

Indiendatum: 1 juni 2017 – 17h00

Voor meer details zie: /nl/mandaten-financiering/internationale-samenwerking/gezamelijke-onderzoeksprojecten/bilaterale-onderzoeksamenwerking-vietnam/

Wijzigingen aanvraagformulier en verslagformulier wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave)

Het aanvraag- en het verslagformulier van een wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave) werden geoptimaliseerd en dienen sinds 1 april 2017 te worden gebruikt. Zo wordt een meer gedetailleerde omschrijving van de huidige functie van de aanvrager gevraagd, alsook de onderzoekseenheden die men wenst te betrekken, de concrete invulling van de wetenschappelijke opdracht en het feitelijke gebruik van het krediet.

» De nieuwe formuliersjablonen zijn terug te vinden op onze website

L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards

De oproep voor de L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2018 is geopend. Deze awards belonen excellente onderzoekers in de Life Sciences. 

 

Kandidaten kunnen genomineerd worden tot 16 juni 2017. Alle informatie is terug te vinden op http://www.forwomeninscience.com/nl/awards.

Over de grenzen

European Research Area Networks (ERA-NET)

In het kader van ERA-NET, het Europese programma dat financierende organisaties en onderzoekers laat samenwerken rond onderzoeksoproepen met welbepaalde thema’s, werden de voorbije maanden verschillende oproepen geopend met FWO deelname. Vanaf heden wordt het SBO-financieringskanaal eveneens ingezet voor deelname aan ERA-netwerken.

Voor verschillende ERA-NETTEN werd ook een finale beslissing genomen inzake de toekenning en financiering van projecten met Vlaamse deelname, zijnde:

 

C-IPM - JTC 2016

 • ‘Defdef’ - Thomas Van Leeuwen, Universiteit Gent, € 200.000.

Smart Urban Futures (ENSUF) cofund - JTC 2016

 • ‘FLOODLABEL’ - Luuk Boelens, Universiteit Gent, € 200.000;
 • ‘CAPA.CITY’ - Oswald Devisch, Universiteit Hasselt, € 200.000;
 • ‘C3Places’ - Dick Botteldooren, Universiteit Gent, € 196.500.

NEURON-3 cofund – JTC 2016

 • ‘KidBrainIT’ - Bart Depreitere, KU Leuven, € 80.500;
 • ‘REACT NSCs’ – Veerle Baekelandt, KU Leuven, € 200.000;
 • ‘TAI-MRI’ - Paul Parizel, Universiteit Antwerpen, € 159,300;
 • ‘Micronet’ - Aya Takeoka, KU Leuven, € 180.000;
 • ‘RepImpact’ - Stephan Swinnen, KU Leuven, € 180.000;
 • ‘NEURONICHE’ - Serge Muyldermans, VUB, € 180.000.
» Voor meer informatie m.b.t. aankomende oproepen, zie de FWO website

Science Europe

FWO blijft nog steeds een actief lid van Science Europe, de organisatie die nu 43 Europese Research Funding en Research Performing Organisations  (RFO-RPO) uit 27 landen groepeert. Ze heeft de voorbije maanden weer nieuwe documenten de wereld ingestuurd die interessant en nuttig kunnen zijn voor onderzoekers en beleidsmakers.

 

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van Science Europe, kan zich ook inschrijven voor de driemaandelijkse nieuwsbrief: http://www.scienceeurope.org/newsletter .

ERC 10 jaar

Dit jaar viert de European Research Council (ERC), het vlaggenschip van het Europese kaderprogramma Horizon2020, zijn tiende verjaardag. Tijdens de viering georganiseerd door het FWO, F.R.S.-FNRS en Belspo op 20 maart werden de ERC grantees en hun onderzoek in het zonnetje gezet. Onder de aanwezige sprekers bevonden zich onder meer ERC president Jean-Pierre Bourguignon en prof. Reinhilde Veugelers, lid van de ERC Wetenschappelijke Raad. Dankzij de hoge inzet en excellentie van de onderzoekers aan Vlaamse onthaalinstellingen werden er op 10 jaar tijd 170 beurzen (telkens voor een periode van 5 jaar) voor een bedrag van bijna 300 miljoen euro toegekend. Hiervan:

 • 96 Starting Grants, voor jonge wetenschappers (minder dan 7 jaar na hun doctoraat), goed voor max. 1,5 miljoen per beurs.
 • 36 Consolidator Grants voor gevorderde wetenschappers (tussen 7 en 12 jaar na hun doctoraat), goed voor max. 2 miljoen per beurs.
 • 38 Advanced Grants voor topwetenschappers in hun domein, goed voor max. 2,5 miljoen per beurs.

Evaluatieresultaten ERC Starting grants 2016

In de FWO nieuwsbrief van oktober 2016 werd aandacht besteed aan de publicatie van de resultaten van de 2016 oproep voor European Research Council Starting Grants op 8 september 2016 door het ERC Executive Agency (ERCEA). Onder de 325 laureaten bevonden zich 12 onderzoekers uit Vlaamse onderzoeksinstellingen.

 

Op 3 april 2017 werd bekend gemaakt dat door additioneel budget van 96 miljoen euro in 2017 65 aanvragen voor de ERC Starting grants 2016 oproep in aanmerking komen voor financiering. Dat betekent in totaal 390 toegekende Starting grants voor de 2016 oproep. Onder die 65 extra aanvragen bevinden zich 2 met Vlaamse onthaalinstelling:

 • Nele Moelans (KU Leuven)
 • Edwin Reynders (KU Leuven)

Evaluatieresultaten ERC Advanced grants 2016

Vrijdag 7 april werden de resultaten van de Advanced grant oproep 2016 bekend gemaakt door ERCEA. In totaal zijn 231 beurzen toegekend, waaronder 3 aan onderzoekers met een Vlaamse onthaalinstelling.

 • Jan Genoe (IMEC – KU Leuven)
 • Lieven Eeckhout (UGent)
 • Peter Carmeliet (VIB – KU Leuven)

In de pers

In de pers