Nieuwsbrief Januari 2016

Edito

Na enkele moeilijke weken eind vorig jaar waarin het FWO jammer genoeg vooral op een negatieve manier in de aandacht kwam, nemen we in 2016 een frisse start. Het belooft immers weer een druk en boeiend jaar te worden.

 

Zo biedt het FWO sinds 1 januari onderdak aan het SBO en TBM-programma en worden ook de vroegere IWT-Doctoraatsbeurzen Strategisch Onderzoek overgeheveld. Naast de pijler voor strategisch basisonderzoek, wordt er binnen het FWO, ook een pijler gecreëerd voor de financiering van grote onderzoeksinfrastructuur, waarin de programma’s van de Herculesstichting hun plaats vinden binnen het FWO.

 

Om deze nieuwe programma’s in goede banen te leiden, werd het FWO-team uitgebreid met een aantal nieuwe collega’s die de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgebouwd met het beheer van deze programma’s in hun respectievelijke instellingen.

 

We zijn dan ook trots dat we amper 3 weken na deze inkanteling de eerste oproepen voor de projecten Strategisch Basis Onderzoek (SBO) en Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM) hebben geopend.

 

Nog een belangrijke nieuwkomer dit jaar is het hernieuwde [PEGASUS]² mobiliteitsprogramma voor postdoctorale onderzoekers. Enerzijds wenst het FWO met de INKOMENDE [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie mandaten excellente postdoctorale onderzoekers naar de Vlaamse Gemeenschap te halen, terwijl er anderzijds met de UITGAANDE [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie mandaten aan postdoctorale onderzoekers in de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid wordt geboden om internationale onderzoekservaring op te doen.

 

Alle informatie over deze nieuwe oproepen kan u verder in deze nieuwsbrief terugvinden.

 

Daarnaast staan natuurlijk ook de oproepen voor de reguliere FWO-mandaten en –onderzoeksprojecten momenteel nog steeds open op onze website, met de vertrouwde deadlines van 1 februari voor de mandaten en 1 april voor de onderzoeksprojecten en kredieten aan navorsers.

 

Danny Huysmans en Hans Willems (waarnemend secretariaat-generaal)

In de kijker

Reglementswijzigingen

De nieuwe oproepen voor pre- en postdoctorale mandaten zijn momenteel geopend op de FWO-website. Voor deze ronde vallen er voor de predoctorale mandaten geen belangrijke wijzigingen op te tekenen in de reglementen. Op postdoctoraal niveau werd echter de nieuwe regel ingevoerd dat onderzoekers voortaan tot maximaal drie jaar na het behalen van het doctoraat kunnen kandideren voor een postdoctoraal mandaat. Voor periodes van zwangerschapsrust of ouderschapsverlof zijn er uitzonderingen voorzien. Meer info vindt u hier.

Grijze Cellen

In het voorjaar van 2016 staan er weer 2 Grijze Cellen op het programma. Op woensdag 17 februari kan je in het STUK te Leuven naar een aflevering rond Drones (deze aflevering kadert in Artefact Festival Up in the air). Op maandag 7 maart is er dan een special met interviews met de 5 laureaten van de FWO Excellentieprijzen. Deze zal plaatsvinden in de Handelsbeurs te Gent en wordt in goede banen geleid door Lieven Scheire. Beide afleveringen starten om 19u30.

Kijk hier voor meer informatie en inschrijving.

Elisabeth Monard ere-secretaris-generaal

Op 18 november kende de Raad van Bestuur van het FWO dr.ir. Elisabeth Monard de titel van ere-secretaris-generaal toe als teken van appreciatie voor haar jarenlange inzet ten dienste van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bij het FWO.

Nieuwe programma's SBO en TBM

Sinds begin januari zijn er drie programma’s van het voormalige IWT overgeheveld naar en geïntegreerd binnen het FWO:

 1. Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) behandelt vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen of diensten). Deze onderzoeksprojecten kunnen zowel een economische als een maatschappelijk finaliteit hebben.
 2. De doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek, goed voor 2 termijnen van 2 jaar. Het gaat om strategisch basisonderzoek met een economische finaliteit of een finaliteit die aansluit bij 1 van de 6 transitiegebieden uit de VRWI Toekomst­verkenningen 2025.
 3. Het Toegepast Biomedisch onderzoeksprogramma met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM) wilt op lange termijn bijdragen aan de implementatie van nieuwe therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -tengevolge van een gebrek aan industriële interesse-, zonder deze overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

Genoteerd

Internationaal genoteerd

Vlaanderen haalt zes ERC Starting Grants binnen

De European Research Council heeft in december de laureaten voor de 2015 oproep voor ERC Starting Grants bekend gemaakt. Onder de 291 laureaten bevinden zich ook 6 onderzoekers uit de Vlaamse onderzoeksinstellingen.

De volgende Vlaamse onderzoekers werden gehonoreerd met een Starting Grant.

 • Luc Baeyens (VUB)
 • Wim De Malsche (VUB)
 • Frederik Buylaert (VUB)
 • Sofie Cambré (UAntwerpen)
 • Simon Kuhn (KU Leuven)
 • Silvana Mandolessi (KU Leuven)

Reglementswijziging indiendata Internationale Coördinatieacties

Met het financieringskanaal Internationale Coördinatieactie (ICA) steunt het FWO coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden. De financiële middelen worden aangewend voor de algemene wetenschappelijke coördinatie en het administratief beheer van het samenwerkingsverband.

Tot nu waren er jaarlijks twee indiendata voor een ICA-aanvraag, nl. 30 april en 30 september. Deze aanvragen werden respectievelijk in juni en november door de Commissie Internationale Samenwerking (CIS) beoordeeld. Teneinde de selectieprocedure te optimaliseren en onderlinge vergelijking van alle ingediende dossiers op jaarbasis mogelijk te maken, wordt vanaf 1 januari 2016 gewerkt met slechts één indiendatum op 30 april en één bijhorend evaluatiemoment in juni. Toegekende ICA’s zullen wel nog steeds van start gaan op 1 januari volgend op het jaar van de aanvraag.

» Voor meer informatie kan u hier terecht

Science Europe

Science Europe, het samenwerkingsverband van 50 organisaties voor de financiering en/of de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek uit 27 Europese landen, telt ook het FWO onder zijn leden. Onlangs werd een nieuw bestuur verkozen, met Michael Matlosz van het Franse agentschap ANR als nieuwe President.(http://www.scienceeurope.org/about-us/bodies-2) .

De SE-website biedt  heel wat boeiende documenten over wetenschap en wetenschapsbeleid van de werkgroepen en wetenschappelijke comités van deze organisatie. Terug te vinden op http://www.scienceeurope.org/downloads .

Hun jongste publicatie over de Lead Agency Procedure (LAP) bestaat erin dat twee of meer onderzoekfinanciers samen onderzoek ondersteunen, waarbij één van de financiers het evaluatieproces organiseert en de andere de resultaten daarvan overnemen.

Voor wie meer wil weten: http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/WGs_docs/SE_WSReport_POL_LAP_FIN.pdf

1 februari 2016: eerste deadline [PEGASUS]², giving wings to your career

Zoals reeds aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, lanceerde het FWO op 25 september het hernieuwde [PEGASUS]² mobiliteitsprogramma voor postdoctorale onderzoekers. Meer informatie: zie webpagina.

 

Aanvragen binnen de eerste oproep kunnen momenteel worden ingediend tot en met 1 februari 2016, 17u00 Belgische tijd (flexibele start van de mandaten: oktober 2016-februari 2017). Kandidaten dienen hiervoor gebruik te maken van het online aanvraagformulier in het FWO e-loket. Meer details over de [PEGASUS]² mandaattypes, condities, vereisten, reglementen, etc. kan u hier nalezen.

 

De tweede oproep opent in februari 2016 met als deadline 1 mei 2016, 17u00 Belgische tijd (flexibele start van de mandaten: januari-mei 2017).

Over de grenzen

MSCA ITN/RISE Infosessie – 16 november 2015

Op 16 november werd in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel door de NCP’s van het FWO, BELSPO en het F.R.S.-FNRS een infosessie georganiseerd over de Marie Curie ITN/RISE programma’s. Namens de Europese Commissie kwam Barbara Mester van de Research Executive Agency meer toelichting geven over de modaliteiten van Innovative Training Networks(ITN). Margaux Genachte van het Research Executive Agency gaf op haar beurt meer uitleg over de modaliteiten van Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Getuigenissen van Dr. Angelica Valente  van de VUB, Prof. Gijs Du Laing van de UGent en Dr. Raul Rodrigo-Gomez en  Dr. Johan Smets van Procter & Gamble maakten de infosessie compleet.

De oproep voor de MSCA-2016-ITN op 28 april 2016.

ERA-NET

In het kader van ERA-NET, het Europese programma dat financierende organisaties en onderzoekers laat samenwerken rond onderzoeksoproepen met welbepaalde thema’s, werden de voorbije maanden volgende oproepen geopend met FWO deelname:

In oktober 2015

 • CHIST-ERA JTC 2015 (‘ICST’-onderzoek)

In november 2015

 • EuroNanoMed-II JTC 2016 (Nanotechnologie in de geneeskunde)

In december 2015

 • ERA-MBT JTC 2015 (Mariene biotechnologie)
 • TRANSCAN-2 JTC 2015 (Translationeel kankeronderzoek)
 • E-rare-3 JTC 2016 (Zeldzame ziekten)
 • Cofund Smart Urban Futures (Duurzame steden)

 

Voor onderstaande ERA-NETTEN werd ook een finale beslissing genomen inzake de toekenning en financiering van projecten met Vlaamse deelname.

ANIHWA 2014

 • MRSA_BACTERIOPHAGES – Sarne De Vliegher, UGent – 200.000 EUR

C-IPM 2015

 • IPM4Meligethes – Guy Smagghe, UGent – 200.000 EUR

ERACoSysMed

 • OPTIMIZE-NB – Frank Speleman, UGent – 200.000 EUR
 • OxyUC – Massimiliano Mazzone, KU Leuven –200.000 EUR

E-rare3

 • PERescue – Paul Van Veldhoven, KU Leuven – 123.480 EUR
 • EURO-CDG-2 – Gert Matthijs, KU Leuven – 200.000 EUR
 • CoHeart – Bart Loeys, UAntwerpen – 200.000 EUR

EURONANOMED II 2015

 • NanoReHeart – Stefan Janssens, KU Leuven – 200.000 EUR
 • NanotBiT – Milos Nesladek, Uhasselt – 33.500 EUR

FACCE SURPLUS

 • VitiSmart – Monica Höfte, UGent – 200.000 EUR

Infect-ERA 2015

 • CryptoVIEW – Uwe Himmelreich, KU Leuven – 186.000 EUR

JPcofuND (JPND)

 • INSTALZ – Bart De Strooper, KU Leuven – 200.000 EUR
 • SYNACTION – Veerle Baekelandt, KU Leuven – 200.000 EUR
 • aSynProtec – Jeroen Raes, KU Leuven –200.000 EUR

NEURON II 2015

 • AUTISYN – Frank Kooy, UAntwerpen – 200.000 EUR
 • SynPathy – Joris de Wit, KU Leuven – 200.000 EUR

Transcan2

 • ONTHETRRAC – Frank Speleman, UGent – 200.000 EUR
 • INTRACOLOR – Sabine Tejpar, KU Leuven –200.000 EUR
» Meer informatie m.b.t. aankomende oproepen

31 januari 2016: deadline doctoraatsbeurzen Europees Universitair Instituut in Firenze

Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze is een gerenommeerd instituut dat aan jonge onderzoekers de unieke kans biedt om hun doctoraatsonderzoek in een internationale en wetenschappelijk hoogstaande context uit te voeren met Europese strekking in de maatschappij- en menswetenschappen: geschiedenis, rechten, economie, politieke en sociale wetenschappen. Voor het academiejaar 2016-2017 zal het FWO twee EUI-doctoraatsbeurzen financieren voor Vlaamse doctoraatsstudenten. Het FWO zal eveneens de uitvoering van de eerste evaluatieronde op zich nemen. Het EUI staat in voor de finale selectie van de kandidaten.

 

Aanvragen kunnen enkel bij het EUI worden ingediend tot 31 januari 2016 (24:00 – CET) via http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx . Meer details over de condities, vereisten, selectiecriteria, etc. voor Vlaamse kandidaten kan u hier nalezen.

In de pers

In de pers

 • 26 september: Trois chercheuses pour la bourse L'Oréal-Unesco qui promeut le rôle des femmes (La Libre Belgique)
 • 7 oktober: Hand in eigen naftbak (opiniestuk Yoni Van Den Eede – De Morgen en demorgen.be)
 • 10 oktober: “L’écrivain apparait souvent à l’écran” (Le Soir)
 • 14 oktober: Onderzoeker UHasselt wint prestigieuze prijs van IBM (Het Belang van Limburg)
 • 27 oktober: Jurgen Tack nieuwe secretaris-generaal Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (Belga)
 • 30 oktober: Wat verandert er op 1 november? (gva.be, nieuwsblad.be)
 • 1 november: Wat is er nieuw op 1 november? (deredactie.be)
 • 1 november: Nieuw vanaf 1 november (knack.be)
 • 6 november: Steeds minder kans op postdoctoraal onderzoek door meer aanvragen (Belga)
 • 7 november: Steeds minder kans op postdoc door meer aanvragen (De Tijd)
 • 26 november: Excellentieprijs voor Greet Van den Berghe (Kanaal Z)
 • 28 november: “Wacht niet met installatie zonnepanelen” (Het Belang van Limburg)
 • 28 november: Bang voor Abdeslam, oom en opa Abdeslam (opiniestuk Yousra Benfquih – De Morgen)
 • 30 november: Uitreiking Excellentieprijzen (VRT - Het Journaal)
 • 30 november: Excellentieprijzen – portret Greet Van den Berghe (Radio 1 De Wereld Vandaag)
 • 1 december: ‘Best mogelijk dat Viagra niet meer dan een dure placebo is’ (De Standaard)
 • 2 december: Le Roi, pas de N-VA (Le Soir)
 • 2 december : ‘Onze microscoop toont een nanodeeltje in 3D’ – FWO Excellentieprijzen (Eos)
 • 3 december: Musicoloog Marc Leman krijgt de Excellentieprijs van het FWO (Klara Pompidou)
 • 5 december: Baas wetenschapsgeld pronkte met prijs die niet bestaat (De Standaard)
 • 9 december: De zombie van Rutten (opiniestuk Wim van Lancker – De Standaard)
 • 11 december: Rectoren blijven FWO-baas steunen (De Standaard)
 • 15 december: Wetenschappers nemen baas FWO in het vizier (De Standaard)
 • 15 december: Gezocht: integriteit en geloofwaardigheid (opiniestuk 200 wetenschappers – De Standaard
 • 16 december: ‘Positie van baas Fonds Wetenschappelijk Onderzoek onhoudbaar’ (De Morgen)
 • 16 december: Rectoren willen proces Tack nog niet maken (De Standaard)
 • 18 december: Positie baas onderzoeksfonds overheid onhoudbaar (De Tijd)
 • 18 december: FWO-baas kocht verzonnen prijs zelf (De Morgen)
 • 18 december: Tack kocht zelf cadeau dat met valse prijs kwam – Fake prijs was ‘pluspunt’ (De Standaard)
 • 19 december: Kleinste foutje wordt je fataal (De Standaard)
 • 22 december: Fictieve prijs, reëel vertrek (De Morgen)
 • 22 december: Nog geen oplossing in zaak Tack (De Standaard)
 • 22 december FWO topman wordt gevraagd om op te stappen (Belga)
 • 23 december: Rectoren willen vertrek topman researchfonds (De Tijd)
 • 28 december: Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in handen van wetenschappers (
 • De Standaard)
 • 2 januari: Le prix qui n’existait pas (La Libre)
 • 6 januari: Jurgen Tack niet langer topman van Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (Belga)
 • 6 januari: Muyters:”Alle begrip voor reden van stopzetting in onderling overleg” (Belga)
 • 6 januari: “Minister mee verantwoordelijk” aldus van Malderen (Belga)
 • 6 januari: Jurgen Tack weg bij FWO na heisa over fictieve award (deredactie.be)
 • 6 januari: Fictieve award kost FWO-topman de kop (VTM Nieuws)
 • 7 januari: Exit voor baas wetenschapsgeld (De Standaard)
 • 7 januari: Omstreden FWO-topman Jurgen Tack moet opstappen (Metro)
 • 7 januari: Topman onderzoeksfonds FWO stopt na heisa over fictieve prijs (De Tijd)
 • 7 januari: Verzonnen prijs kost topman FWO zijn job (Het Nieuwsblad)
 • 7 januari: Winnaar van verzonnen prijs stapt zelf op (De Morgen)
 • 13 januari: Jurgen Tack, ex-topman FWO
 • 13 januari: Glazen plafond ook in de wereld van wetenschap (De Morgen)
 • 13 januari: Vrouwelijke onderzoekers hebben minder kans op een doctoraatsbeurs (deredactie.be
 • 14 januari: De structuur volgt de strategie (Trends)

Personalia

 In dienst:

1 november 2015

 • Julian Coldwell, programmeur

1 januari 2016

 • Sandra Willen, dossierbeheerder personeelszaken
 • Sevgul Sincan, praktisch ondersteunende medewerker logistiek
 • Caroline Volckaert, adviseur onderzoeksaangelegenheden
 • Ward Poelmans, adviseur
 • Dirk Otte, beleidsmedewerker
 • Patricia Menten, beleidsmedewerker
 • Alain Deleener, beleidsmedewerker
 • Jochen Collier, adviseur financiering en begroting
 • Tom Van de Putte, beleidsmedewerker