Nieuwsbrief Juli 2015

Edito

Het naderen van de zomermaanden betekent traditiegetrouw dat het FWO gonst van de activiteit. De laatste woensdag van de maand juni is sinds vele jaren een uitzonderlijke dag voor het FWO. Op die dag beslist  de Raad van Bestuur over de toekenningen van onderzoeksmandaten, een beslissing die bepalend is voor de loopbaan en misschien zelfs voor het levenspad van honderden onderzoekers in Vlaanderen. 

 

De vele hits die de FWO-website op woensdag 24 juni kreeg te verwerken maken maar al te duidelijk hoe ongeduldig de meer dan 2.000 aanvragers waren om uit te vinden of ze al dan niet bij de gelukkigen waren voor deze aanvraagronde. Bij 413 onder hen, waarvan 231 predoctorale en 182 postdoctorale onderzoekers, was een zucht van opluchting te horen. Zij werden door de 31 FWO-Expertpanels geselecteerd om op 1 oktober 2015 aan de slag te gaan als FWO-mandaathouder.

 

Zoals ieder jaar was het een zeer strenge selectie en moest het FWO ook dit keer beloftevolle onderzoekers, omwille van budgettaire beperkingen, teleurstellen.  Ik hoop van ganser harte dat zij andere wegen vinden om hun onderzoeksdroom alsnog waar te maken. 

 

Wanneer ik de vele onderzoeksvragen, waar Vlaanderens talentvolle jeugd zich de volgende jaren zal in vastbijten, de revue laat passeren, kan ik alleen maar trots zijn dat een kleine regio zoals Vlaanderen zoveel talent herbergt en wat wetenschappelijke excellentie betreft kan mee strijden op wereldniveau. Dit laatste is geen loze slogan, maar wordt telkens weer bevestigd door de vele buitenlandse panelleden die hun bewondering voor de Vlaamse onderzoeksgemeenschap niet onder stoelen of banken steken. 

 

Het FWO is dan ook bijzonder fier dit jaar vijf van Vlaanderens meest excellente onderzoekers te mogen bekronen met de FWO-Excellentieprijzen. Drie internationale jury’s,  samengesteld uit topwetenschappers, hebben zich gebogen over meer dan 40 topkandidaten die door gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland werden voorgedragen voor deze vijf “Vlaamse nobelprijzen” die één keer om de vijf jaar worden uitgereikt.

 

Meer informatie over de FWO-Excellentieprijzen vindt u verder in deze nieuwsbrief, maar ik wens de vijf laureaten alvast van harte te feliciteren met deze prestigieuze bekroning van hun indrukwekkende wetenschappelijke carrière.

 

Stuk voor stuk fungeren deze topwetenschappers als rolmodel voor de jonge onderzoekers actief aan de Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra. Op  basis van de uitstekende aanvraagdossiers die het FWO de afgelopen maanden heeft geëvalueerd, ben ik er van overtuigd dat ook velen onder hen zullen uitgroeien tot wetenschappers die de grenzen van de huidige kennis zullen verleggen, doorbraken zullen realiseren en zo de basis leggen voor toekomstige innovatie en toepassingen die de wereld van morgen zullen bepalen.

 

Voor nu wens ik iedereen een deugddoende vakantie, om na de zomervakantie vol nieuwe energie aan de slag te kunnen gaan!

In de kijker

FWO-Excellentieprijzen

Op 1 juli maakte de Raad van Bestuur van het FWO de winnaars van de 5 Excellentieprijzen bekend. Deze prestigieuze prijzen worden toegekend in de vijf grote wetenschaps­domeinen. Onderzoekers kunnen zich niet zelf kandidaat stellen, maar worden voorgedragen door collega’s uit binnen- of buitenland. Een onafhankelijke jury van internationale topwetenschappers onderzoekt de voordrachten en selecteert per domein één laureaat. De prijzen zijn genoemd naar voormalige wetenschappers die hun werk en inzet voor de wetenschap met een legaat wilden laten voorleven.

 

» Bekijk hier alle laureaten

Vacatures FWO-Expertpanels

De jaarlijkse oproep voor nieuwe experten voor de FWO-Expertpanels staat online. Het FWO gaat dit jaar op zoek naar 53 experts verbonden aan Vlaamse universiteiten en 76 experts verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen buiten Vlaanderen. Kandidaatstellingen worden verwacht tot en met 15 september 2015 via de online module. Het mandaat van de nieuwe leden gaat in vanaf 1 januari 2016 en loopt voor drie jaar.

» Meer informatie is terug te vinden op de website van het FWO.

Reglementswijzigingen

Om de reglementering van reiskredieten voor een congres, workshop, kort en lang verblijf te optimaliseren, voerde het FWO enkele aanpassingen door. Het nieuwe reglement – dat u hier kunt consulteren – is van kracht voor kredietaanvragen met een vertrekdatum na 30 september 2015. Aanvragen voor reiskredieten met een vertrekdatum vóór 1 oktober 2015 vallen onder het oude reglement. De voornaamste wijzigingen die vanaf 1 oktober gerespecteerd moeten worden, zijn per kredietcategorie de volgende:

 • Krediet voor deelname aan internationaal congres
  • Voor een congresdeelname in landen buiten Europa (E.E.R of Zwitserland) dient men bij voorkeur drie peer-reviewed publicaties (opgenomen in Web of Science of de VABB-SHW lijsten) te hebben.
  • Indien de voordracht op een congres gezamenlijk door twee of meerdere onderzoekers wordt gegeven, kan slechts één enkele onderzoeker een krediet aanvragen.

Meer informatie zie website deelname internationaal congres .

 

 • Krediet voor kort verblijf in het buitenland en krediet voor deelname aan internationale workshop of cursus
  • Verblijven die zeven dagen of minder in beslag nemen, krijgen geen forfaitaire dagvergoeding meer. Kredieten voor korte verblijven, workshops en cursussen die meer dan zeven dagen in beslag nemen, zullen – naast de vergoeding van de verplaatsingskosten – nog wel een forfaitaire dagvergoeding omvatten.     

Meer informatie zie website korte verblijven en website deelname workshop of cursus .

 

 • Krediet voor lang verblijf in het buitenland
  • De aanvrager dient tijdens de volledige duur van het verblijf een salaris of beurs te ontvangen met een minimale aanstelling van 50%.

Meer informatie zie website.

Genoteerd

Stefaan Vaes wint Francqui-prijs 2015

Professor Stefaan Vaes (KU Leuven - Faculteit Wetenschappen) heeft de Francqui-prijs 2015 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn onderzoek rond von Neumannalgebra’s, waarmee hij doorbraken bereikte in de structuur van operatorenalgebra’s. Naast zijn fundamenteel wetenschappelijk werk is professor Vaes ook erg begaan met het enthousiasmeren van de jeugd voor de wiskunde. Stefaan Vaes was FWO-Aspirant van 1998 tot 2002. Hij ontving zijn prijs op 9 juni in het Paleis der Academiën uit handen van Koningin Mathilde.

Grijze Cellen - najaar 2015

Dit najaar staan er weer 2 afleveringen van onze Grijze Cellen-reeks op het programma. Maandag 12 oktober organiseren we een avond over gezondheid en een (on)gezonde levensstijl, met een lezing van onder andere Luc Bonneux, gevolgd door een gesprek onder leiding van Eos-redacteur Dieter Decleene. Deze avond vindt plaats in de Handelsbeurs te Gent.

 

Op maandag 2 november geven we dan het woord aan twee topwetenschappers uit de Lage Landen die baanbrekend onderzoek verrichten op het gebied van kankergenezing. Hans Clevers (KNAW en Hubrecht Instituut) ontwikkelde met stamcelonderzoek een methode om kankermedicatie toe te spitsen op het genoom van een patiënt. Vrijwel tegelijkertijd vond een onderzoeksteam van het VIB onder leiding van Peter Carmeliet (VIB en KU Leuven) een manier om de groei van tumoren te stoppen door kankercellen uit te hongeren. Deze editie vindt plaats in het STUK in Leuven.

Internationaal genoteerd

Prof. Nathalie Vermeulen wint internationale Young Women in Photonics Award

In het kader van het Internationale Jaar van het Licht 2015 ontving voormalig FWO-aspirant en FWO-postdoc prof. Nathalie Vermeulen (VUB-onderzoeksgroep Brussels Photonics Team) op 24 juni de Young Women in Photonics Award. Ze kreeg deze prestigieuze erkenning omwille van haar baanbrekend onderzoek rond lichtcreatie in optische chips en midden-infrarode lasers.

Ondertekening MoU NSFC China

Op 30 juni vond in Brussel de officiële ondertekening plaats van het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen het FWO en de National Natural Science Foundation of China (NSFC).

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst focust op tweejarige projecten die de wetenschappelijke samenwerking tussen onderzoekers uit China en Vlaanderen verder wensen te versterken en te optimaliseren. In plaats van het huidige ‘open submission’-systeem wordt nu gewerkt met oproepen gekoppeld aan deadlines. Voor de implementatie en uitvoering van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten worden de mobiliteitskosten van de onderzoekers gefinancierd. De komende maanden werken het FWO en NSFC de richtlijnen voor de onderzoekers verder uit zodat er in 2016 een eerste oproep kan worden gelanceerd met start van de projecten in januari 2017.

Meer informatie over de lancering van een eerste oproep, de ontvankelijkheidsvereisten, aanvraag- en evaluatieprocedure verschijnt in de loop van 2016 op /nl/mandaten-financiering/internationale-samenwerking/samenwerkingsproject/samenwerking-china/.

Science Europe - EFSI bedreigt Horizon2020

Science Europe, de koepelorganisatie van 50 Europese research funding organisations (RFOs) en research performing organisations (RPOs) waaronder het FWO, heeft de jongste tijd standpunten ingenomen over:

Recentelijk verschenen ook nieuw documenten over:

Vele andere documenten vanuit het onderzoeksbeleid en de wetenschappelijke gemeenschap vind je eveneens op de site van Science Europe (www.scienceeurope.org).

De President van Science Europe, prof. Miguel Seabra, heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen.  De secretaris-generaal van het FWO, dr. ir. Elisabeth Monard, is door de Governing Board aangesteld als acting President tot de verkiezing van de nieuwe president in de General Assemblee van november 2015.

Aanstelling Vlaamse adjunct-directeur NVIC

In 1971 werd het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) opgericht om de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van Vlaamse en Nederlandse universiteiten in het Midden-Oosten te stimuleren en te internationaliseren. Het FWO is sinds december 2012 partner van dit instituut en financiert het salaris van de Vlaams adjunct-directeur.

 

Dr. Stijn Aerts is sinds 1 juni 2015 de opvolger van dr. Peter Verkinderen als nieuwe Vlaams adjunct-directeur voor het NVIC.   

Over de grenzen

Global Research Council

Van 26 tot 28 mei 2015 kwam de Global Research Council (GRC) voor de vierde maal samen, deze keer in in Tokio. De meeting werd voorgezeten door de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) en de National Research Foundation (NRF) of South Africa.

Tijdens de meeting bekrachtigden de 60 deelnemers, waaronder FWO-secretaris-generaal dr.ir. Elisabeth Monard, volgende statements:

 

ERA-NET

FWO blijft een geëngageerde partner in ERA-NET, een programma van het Europese Kaderprogramma Horizon2020 om onderzoeksfinanciers en onderzoeksteams in Europa samen te laten werken rond gemeenschappelijke thema’s.

De voorbije periode werden alvast deze oproepen, met steun van het FWO voor Vlaamse onderzoeksprojecten, (voor)aangekondigd:

 • C-IPM ERA-NET (over integrated pest management: 27 april 2015)
 • BiodivERsA-3: 14 mei 2015

In het kader van de oproep 2014 van HIVERA, voor onderzoek over HIV en Aids, werd aan professor Joeri Aerts (VUB & ITG) een FWO-project toegekend.

» Meer informatie per oproep

JPI

Ook in het andere coördinatie-initiatief, de JPIs, blijft het FWO investeren. Daarvoor ondersteunt het lopende FWO-projecten, die in de oproep passen, met extra middelen.

De voorbije periode werden volgende oproepen (voor)aangekondigd:

 • More Years, Better Lives (JPI MYBL): 1 april 2015
 • A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) - Food Processing for Health call: 1 april 2015
 • A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) – Malnutrition in the Elderly call: 15 april 2015
» Meer informatie over de oproepen

In de pers

In de pers

Kalender

Openstaande oproepen

Cijfers en letters

Toekenning mandaten

Op 24 juni heeft de Raad van Bestuur van het FWO nieuwe mandaten toegekend. Op 1 oktober 2015 zullen 220 nieuwe aspiranten instromen in het onderzoek met een FWO-beurs, wat het totaal aantal aspiranten op 870 brengt. Tegelijk treden 182 nieuwe postdoctorale onderzoekers in dienst. Het totale postdoc bestand zal dan 807 bedragen.
Ook treden er diezelfde datum 9 nieuwe fundamenteel klinische onderzoekers in dienst. In totaal zal het FWO op 1 oktober 2015 ongeveer 1784 onderzoekers via een persoonlijk mandaat in staat stellen in alle vrijheid fundamenteel onderzoek te verrichten.

» Klik hier voor alle resultaten.

Recent toegekende wetenschappelijke prijzen

 • BiR&D Award 2015 – Science&Technology Award: Dr. Sammy Verbruggen (UAntwerpen), “TiO2 Gas Phase Photocatalysis: from Morphological Design to Plasmonic Enhancement”

Gustave Boël-Sofina Fellowships:

 • Floris Dalemans (KU Leuven), “Bio-economic potential of alternative biofuel trees. Yield and co-benefits in Indian agroforestry models.”

 • Lara Pivodic (VUB): “Identifying key features of effective community-based palliative care: a systematic description of the neighbourhood network in palliative care in Kerala, India.”