Nieuwsbrief juni 2016

Edito

Graag melden we dat het FWO de afgelopen maanden een aantal  belangrijke stappen heeft gezet in het transitieproces dat sinds 2015 loopt.

 

Op bestuurlijk vlak vond op 22 juni de eerste vergadering van de raad van bestuur plaats in zijn volledige samenstelling. De vier onafhankelijke bestuurders die werden aangesteld om voortaan deel uit te maken van de raad van bestuur van het FWO zijn van harte welkom. Ze zullen meedenken en meesturen. Hun opdracht is net als die van de andere bestuurders er voor te zorgen dat het FWO, los van directe belangen, optimaal functioneert.

 

De nieuw samengestelde raad van bestuur heeft hoge ambities en wil alles in het werk stellen om het project waar het FWO voor staat: het aansturen van excellent wetenschappelijk onderzoek, waarbij het “doorbraakkarakter” centraal staat, verder uit te bouwen. De volgende maanden zal er samen met de FWO-administratie dan ook werk gemaakt worden van een hervorming van de FWO-evaluatieprocedure. Er wordt niet gedacht aan een revolutie, maar wel zal getracht worden de sterke elementen die vandaag de evaluatieprocedure reeds kenmerken aan te vullen met internationale best practices. Bedoeling is immers om op die manier de groei en het succes van het FWO ook voor de toekomst veilig te stellen.

 

De voorbije maanden zijn er overigens al belangrijke stappen gezet in het welslagen van de transitie. De eerste oproepen van TBM en SBO in de nieuwe FWO-context waren een groot succes, met heel wat aanvragen die momenteel geëvalueerd worden. Voor TBM zal de financieringsbeslissing zelfs volgende maand al worden genomen. Vorige week werd er een andere belangrijke stap gezet met het openen van de eerste FWO-oproep voor de SB-beurzen. Het volledige FWO-team heeft hard gewerkt om op 15 juni te kunnen openen met een gloednieuw online formulier. Verder in deze nieuwsbrief leest u hier alles over.

 

De vele nieuwe initiatieven en programma’s die het FWO de voorbije maanden onder zijn hoede heeft genomen, zouden haast laten vergeten dat ook de “klassieke” FWO-oproepen intussen verder liepen. Graag wil ik dan ook de meer dan 200 nieuwe FWO-aspiranten en de meer dan 240 postdoctorale mandaathouders van harte feliciteren met hun nieuwe aanstelling. De Expertpanels hadden zoals steeds een moeilijke job om uit de meer dan 2.100 ingezonden aanvragen de te financieren projecten te selecteren. De kwaliteit lag nog hoger dan de voorbije jaren, zodat er vele uren vergaderen nodig waren om tot de finale voorstellen te komen. Ik dank dan ook de vele experten en het voltallige FWO-team om ook dit jaar weer de procedure coherent  te laten verlopen.

 

Voor nu wens ik iedereen alvast een deugddoende en inspirerende vakantie en kijk ik reeds uit naar de 'serendipiteitsvolle' resultaten van de nieuwe FWO-onderzoekers!

 

Willy Verstraete

Voorzitter FWO

In de kijker

Eerste FWO-oproep doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek (SB) gelanceerd

Op 15 juni lanceerde het FWO voor de eerste keer de oproep voor doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek (SB). Het gelijknamige steunprogramma was jarenlang genoegzaam bekend als ‘de IWT-beurzen’. Het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) is per 1 januari 2016 opgegaan in het Agentschap Innoveren en Ondernemen, waarbij de programma’s voor strategisch onderzoek naar het FWO zijn overgeheveld.

 

De oproep doctoraatsbeurzen SB richt zicht tot jonge onderzoekers die zich willen bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers. De doctoraatsprojecten houden uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat potentieel biedt om op langere termijn innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde te genereren. Die mogelijke toepassingen kunnen leiden tot innovaties bij bedrijven of sectoren, en/of aansluiten bij de VRWI transitiegebieden.

 

Bij het bepalen van de oproepmodaliteiten en het evaluatie- en selectieproces stond een maximale integratie van “good practices” uit het IWT en het FWO, naast een procesmatige rationalisering, voorop. Hierdoor kan het programma zich inhoudelijk (‘strategisch’ onderzoek en economische finaliteit) beter positioneren ten opzichte van het overige FWO-aanbod voor predoctorale mandaten.

 

De kern van de evaluatie berust op de mondelinge verdediging door de kandidaat tegenover een Expertpanel. Deze panels worden internationaal samengesteld en bestaan uit zowel academici als O&O specialisten uit de bedrijfswereld. De evaluatiecriteria zijn gericht op de kandidaat, het project en de toepassingsmogelijkheden, waarbij de kwaliteiten van de kandidaat (potentiële ‘doctoral skills’, vakkennis en het toepassingsgericht inzicht) het zwaarst doorwegen.

 

De oproep loopt nog tot donderdag 15 september 2016. Kandidaten kunnen een aanvraag indienen via het FWO e-loket. Medio december zal de raad van bestuur van het FWO 200 SB-beurzen toekennen.

» Meer info op volgende pagina

Aanstelling nieuwe bestuurders

De Vlaamse regering heeft op voordracht van minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Philippe Muyters vier onafhankelijke bestuurders benoemd in de raad van bestuur van het FWO.

Met de benoeming van An Michiels (Bayer Crop Science), An Van de Vel (Umicore), Ludo Lauwers (Janssen) en Jos van Sas (Nokia Bell Labs) als onafhankelijke bestuurders vanuit het bedrijfsleven is de raad van bestuur van het FWO volledig samengesteld.

» Bekijk de volledige samenstelling

Vacatures Expertpanels

De jaarlijkse oproep voor nieuwe experten voor de FWO-Expertpanels staat online. Het FWO gaat dit jaar op zoek naar 39 experts verbonden aan Vlaamse universiteiten en 34 experts verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen buiten Vlaanderen. Kandidaatstellingen worden verwacht tot en met vrijdag 9 september 2016 via de online module. Het mandaat van de nieuwe leden start op 1 januari 2017 voor drie jaar.

» Bekijk hier alle vacatures

Oproep ‘expression of interest’ voor deskundigen SB programma

Op 15 juni 2016 lanceerde het FWO de oproep voor doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek (SB): /nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/doctoraatsbeurs-strategisch-basisonderzoek-(sb)/.

 

Voor de evaluatie en selectie van de kandidaturen worden per onderzoeksthema Expertpanels samengesteld. Een SB-Expertpanel bestaat typisch uit 5 à 6 deskundigen en zal 12 tot 16 kandidaten beoordelen. De jurering is gebaseerd op een interview van de kandidaten. De SB-panelsessies vinden plaats tussen 7 november en 8 december 2016 bij het FWO in Brussel.

 

De SB-Expertpanels worden ingevuld door Vlaamse en buitenlandse deskundigen met een brede wetenschappelijke expertise en vertrouwdheid met innovatie en economisch gerichte toepassingen. Zowel academici als deskundigen die betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven zullen uitgenodigd worden. De panelleden ontvangen een expertvergoeding van 650 euro en buitenlandse deskundigen terugbetaling van reis- en verblijfkosten.

 

Hoewel de Expertpanels ad-hoc zullen worden samengesteld op basis van de ingediende kandidaturen, doet het FWO nu reeds een oproep naar ‘expressions of interest’ van deskundigen uit zowel de academische wereld als uit het bedrijfsleven.

 

U kan uw interesse om deel te nemen, met beschrijving van uw expertisegebieden, een beknopt CV, of verwijzing naar Linkedin of een persoonlijke webpagina, doorgeven via SB@fwo.be.

Vlaamse PhD Cup

Ben je in de voorbije twee jaar tot doctor gepromoveerd? Dan daagt de Vlaamse PhD Cup je uit om je onderzoek met iedereen te delen: zonder voetnoten of specialistentaal, maar gebracht als een helder verhaal. Na een intensieve mediatraining volgt de ultieme test: “Kun jij de kern van je doctoraat in drie minuten uitleggen?” 

Waarom deelnemen aan de Vlaamse PhD Cup?

 1. Opleiding: Alle geselecteerde deelnemers krijgen een intensieve media- en communicatietraining van vier dagen, waarvan 2 dagen op de VRT. Er is aandacht voor onder andere presentatietechnieken door The Floor is Yours, vulgariserend schrijvendoor FishGrowFeet, (digital) Storytelling en visualisatie door Tim Verheyden (Panorama) en camera- en interviewtraining door Ivan De Vadder en Wim De Vilder. Ontdek hier het volledige programma.
 2. Zichtbaarheid: De wedstrijd bestaat uit verschillende rondes, die uitmonden in een finale op 28 september, die live te volgen is op canvas.be
 3. De prijs: De winnaar krijgt een voucher voor een management opleiding naar keuze aan de Vlerick Business School ter waarde van 10.000 euro.

 

Alle info en voorwaarden op www.phdcup.be/ - Inschrijven kan t.e.m. 30 juni

Genoteerd

Toekenningen wetenschappelijke prijzen

 • IBL Grants Medical Research (150.000 euro): Mohamed Lamkanfi (UGent)
 • IBM-Belgium Prijzen voor Informatica (5.000 euro): Stijn Volckaert (UGent)
 • Wetenschappelijke prijs McKinsey & Company (5.000 euro): Andy Gijbels (KU Leuven)
 • Wetenschappelijke prijs Alcatel-Lucent Bell (8.000 euro): Timothy De Keulenaer (UGent)

Grijze Cellen – najaar 2016

Maandag 10 oktober 2016 – STUK Leuven

De ziekte van Alzheimer is hard op weg om volksziekte nummer één te worden. We geven het woord aan twee topwetenschappers uit de Lage Landen die baanbrekend onderzoek doen naar de oorzaken, de preventie en de genezing van deze meest voorkomende vorm van dementie. Wiesje van der Flier (VUmc Alzheimercentrum) zoomt in op de relevantie van een snellere en betere diagnostiek. Bart De Strooper (VIB/KU Leuven) geeft een lezing over de basismechanismen van de slopende ziekte en zijn zoektocht naar een geneesmiddel. Koen Fillet gaat na de lezingen met beide sprekers in gesprek.

 

Dinsdag 15 november 2016 – Handelsbeurs Gent

Robots rukken op. Niet alleen bij de productie van goederen, ook in het verkeer en de logistiek bieden robots een helpende hand of nemen ze taken van de mens over. Ze helpen de chirurg, verkennen Mars, letten op onze kinderen en vervullen ondersteunende taken in de ouderenzorg. Hoe veranderen robots ons leven nu en in de toekomst? Tijdens deze Grijze Cellen gaan we het hebben over slim design, leergierige en empathische robots en ethische kwesties. Met lezingen van onder andere professor robotica Bram Vanderborght (VUB) gevolgd door een gesprek.

Internationaal genoteerd

Ondertekening samenwerkingsakkoord met India (DBT)

In navolging van de prinselijke missie naar India in 2013, ondertekenden minister Philippe Muyters en de Indische ambassadeur Mr. Manjeev Singh Puri op 2 mei 2016 een kaderovereenkomst voor bilaterale samenwerkingen in het domein van de biotechnologie tussen het FWO en het Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology Government of the Republic of India (DBT). India wordt immers gezien als een groeiende economische markt met een steeds groter potentieel voor excellent wetenschappelijke onderzoek zowel qua infrastructuur als qua menselijk kapitaal. Daarnaast hebben diverse Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen reeds vergaande samenwerkingsverbanden met India. In het licht van dit akkoord zullen DBT en FWO bekijken hoe ze het Indo-Vlaams onderzoek in het domein van de biotechnologie het best kunnen stimuleren en ondersteunen.

» Zie nieuwsbericht

Lanceringsevent Vlaams-Québecse onderzoeksprojecten

In het kader van de derde oproep voor gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen onderzoeksgroepen uit Vlaanderen en Québec, selecteerden het FWO en het ‘Fonds de Recherche de Québec’ (FRQ) vijf excellente interdisciplinaire onderzoeksprojecten voor financiering. Om de implementatie van deze projecten – die officieel van start gingen in januari 2016 – feestelijk in te huldigen, vond er op 18 mei 2016 een lanceringsevent plaats in Montréal in aanwezigheid van Rémi Quirion, de ‘scientific en chef du Québec’ en voor het secretaraat-generaal van het FWO, Hans Willems. Een aantal van de gefinancierde onderzoeksprojecten werd uitgebreid voorgesteld door de betrokken onderzoekers, met speciale aandacht voor het internationale en interdisciplinaire karakter van deze projecten. Tot slot werd bekeken hoe deze succesvolle samenwerking tussen Québec en Vlaanderen verder kan worden aangemoedigd.

» Zie nieuwsbericht

Eerste oproep voor samenwerkingsprojecten met Tsjechië (CAS)

In het licht van het lopende akkoord met de Czech Academy of Sciences (CAS) werd nagedacht hoe de bestaande samenwerking tussen Vlaamse en Tsjechische onderzoekers verder kan worden uitgediept. Het resultaat is een nieuw mobiliteitsprogramma dat Vlaamse en Tsjechische onderzoekers de mogelijkheid biedt om hun academische samenwerking te versterken en gezamenlijke onderzoeksactiviteiten te implementeren binnen projecten met een looptijd van twee jaar.

FWO en CAS lanceren nu een eerste oproep voor dergelijke samenwerkingsprojecten om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Tsjechië verder te stimuleren in alle onderzoeksdomeinen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 8 september 2016 (17u00 Belgische tijd). Bijgevolg wordt de continue aanvraagprocedure voor uitwisselingen vervangen door een procedure met regelmatige oproepen voor samenwerkingsprojecten met specifieke aandacht voor startende onderzoekers. Zo dient in elk project aan Vlaamse zijde minstens één startende onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring, een missie naar Tsjechië uit te voeren.

FWO en CAS voorzien financiering om specifiek de vliegtickets, het verblijf en de dagvergoeding van de uitgewisselde onderzoekers te bekostigen.

» Meer informatie

[PEGASUS]², giving wings to your career*: resultaat call 1

Binnen het [PEGASUS]² mobiliteitsprogramma voor postdoctorale onderzoekers werd met de Europese Commissie overeengekomen dat het FWO twee oproepen zou lanceren. Het resultaat van de eerste oproep (met deadline 1 februari 2016) is intussen gekend:

 

De eerste oproep leverde in totaal 65 INKOMENDE en 16 UITGAANDE mandaataanvragen op. De raad van bestuur besliste om hiervan 16 INKOMENDE en 4 UITGAANDE mandaten toe te kennen en zo in het volledige [PEGASUS]²-programma een slaagkans van 24,19% te hanteren. Deze mandaten met een looptijd van drie jaar zullen starten tussen 1 oktober 2016 en 28 februari 2017.

 

Hier kunt u de lijst van de toegekende [PEGASUS]²-mandaten van de eerste oproep consulteren.

 

De aanvragen die binnen de tweede oproep werden ingediend, zullen in het najaar worden beoordeeld door de monodisciplinaire FWO-Expertpanels en de Commissie Internationale Samenwerking (CIS). Nadien zal de raad van bestuur de opgemaakte ranking bekrachtigen. Start van deze mandaten is voorzien tussen 1 januari 2017 en 31 mei 2017.

Wijziging online aanvraagformulier "Krediet voor deelname aan een workshop of cursus in het buitenland”

Het “Krediet voor deelname aan een workshop of cursus in het buitenland” steunt onderzoekers die wensen deel te nemen aan een cursus of workshop in het buitenland. De aanvragers hebben vanaf heden ook de mogelijkheid om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan deze cursus of workshop. Dit is weliswaar geen vereiste om in aanmerking te komen voor het krediet. Wanneer een onderzoeker echter een voordracht/bijdrage geeft op de workshop of cursus, dient de aanvraag vanaf nu te worden gestaafd met een uitnodigingsbrief, de titel en een samenvatting van die voordracht/bijdrage.

 

Het nieuwe uitgebreide aanvraagformulier voor een “Krediet voor deelname aan een workshop of cursus in het buitenland” is terug te vinden via het FWO e-loket.

Over de grenzen

Infosessies National Contact Point

 • Workshop European Research Council Proof of Concept – 25 april 2016

Op 25 april organiseerde het FWO in samenwerking met de andere Belgische NCP’s een workshop over European Research Council Proof of Concept grants in de Raadzaal van de Egmontstraat. De Proof of Concept grants kunnen aangevraagd worden door onderzoekers die een ERC grant toegekend kregen en de mogelijkheden willen verkennen van het vertalen van de verzamelde onderzoeksresultaten naar de markt. De deelnemers van de workshop bestonden uit onderzoekers die van plan zijn een aanvraag in te dienen voor de volgende oproep en de EU-cellen van de Belgische universiteiten en onderzoekscentra. De derde en laatste cut-off datum voor Proof of Concept grants in 2016 is 4 oktober.

 

 • Infosessies Marie Sklodowksa-Curie Actions Individual Fellowships en European Research Council Advanced Grants – 16 juni 2016

Op 16 juni organiseerde het FWO in samenwerking met de andere Belgische NCP’s twee infosessies. De infosessie over de Marie Sklodowksa-Curie Actions Individual Fellowships was gericht op onderzoekers die in Europa of buiten Europa een postdoctorale voortzetting van hun carrière wensen. De eerstvolgende oproep sluit op 14 september 2016.

 

In de middag vond de infosessie plaats over European Research Council Advanced Grants. De modaliteiten van de volgende oproep en de statistieken voor België werden uiteengezet door dr. Vaida Bankauskaite, Scientific Project Officer, van het European Research Council Executive Agency (ERCEA). Getuigenissen kwamen van ERC Advanced Grant Holders professor Jean-François Remacle van het UCL (evaluatiepanel Products and Processes Engineering, PE8) en professor Ingrid Verbauwhede van de Katholieke Universiteit Leuven (evaluatiepanel Systems and Communication Engineering PE7).

 

 • Workshop proposal writing Marie Skłodowksa-Curie Actions Individual Fellowships – 21 juni 2016

Om meer ondersteuning te bieden aan startende talentvolle onderzoekers werd door het FWO een cursus proposal writing aangeboden aan aanvragers die van plan zijn dit jaar een aanvraag in te dienen bij het Research Executive Agency voor een Individual Fellowship met een onthaalinstelling in Vlaanderen. Krap drie maanden voor het sluiten van de oproep vond deze workshop plaats in de Rubenszaal van het Paleis der Academiën. Lotte Jaspers gaf een training aan de hand van het aanvraagformulier en de Guide for Applicants. Tips en tricks bij het opstellen van een aanvraagformulier geven aanvragers een steun in de rug bij het schrijven van het voorstel in de zomermaanden naar aanloop van de sluiting van de oproep. Het FWO wenst applicanten veel succes bij het vervolledigen van de aanvraag!

ERA-NET

Voor verschillende ERA-NETTEN werd een finale beslissing genomen inzake de toekenning en financiering van projecten met Vlaamse deelname.

 

BiodivERsA cofund:

 

 • URBANMYCOSERVE - Ben Somers, KU Leuven, 190.000 euro
 • BIO-Tide - Tom Moens, Universiteit Gent, 170.880 euro
 • SoilForEUROPE - Kris Verheyen, Universiteit Gent, 142.500 euro
 • CROSSLINK - Peter Goethals, Universiteit Gent, 190.000 euro

 

CHIST-ERA JTC 2015 – 2 topics:

 

Topic1: User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT)

 • Cocoon - Johnny Fontaine, UGent, 175.000 euro

 

Topic 2: Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS)

 • WISDOM - Patrick Reynaert, KU Leuven, 190.000 euro

 

HERA cofund:

 

 • PriArc - Maarten Delbeke, Universiteit Gent, 200.000 euro
 • MuMiL-EU - Mark Janse, Universiteit Gent, 175.000 euro
» Meer informatie m.b.t. aankomende oproepen

Resultaten ERC Advanced Grants

 • Resultaten European Research Council Advanced Grants 2015 call

 

Op 14 april 2016 publiceerde het ERCEA de resultaten van de 2015 oproep voor European Research Council Advanced Grants. Onder de 277 laureaten bevinden zich ook 7 onderzoekers uit Vlaamse onderzoeksinstellingen:

-        Koen Binnemans (KU Leuven)

-        Luc De Raedt (KU Leuven)

-        Geert De Schutter (Universiteit Gent)

-        Piet Demeester (Universiteit Gent)

-        Gert Desmet (Vrije Universiteit Brussel)

-        Ingrid Verbauwhede (KU Leuven)

-        Severine Vermeire (KU Leuven)

Joint Programming Initiatives (JPI)

In het kader van de ‘Joint Programming Initiatives’ (JPI), die streven naar een coördinatie van onderzoeksprogramma’s van verschillende landen in Europa en daarbuiten, werd in de maand april 2016 volgende oproep geopend met FWO deelname:

Voor meer informatie m.b.t. aankomende JPI oproepen, zie de FWO website.

In de pers

In de pers

 • 31 maart: Zes nieuwe Odysseus-projecten UGent krijgen 20 miljoen euro startfinanciering
 • 8 april: Rectoren en politici vechten om macht in onderzoeksfonds (De Tijd)
 • 30 april: Lange tenen van Erdogan mogen debat over persvrijheid niet in de weg staan (opiniestuk) (De Tijd)
 • 4 mei: Ik wil best eenmaal verdacht lijken, maar niet telkens weer (opiniestuk) (De Morgen en demorgen.be)
 • 13 mei: Onderzoekers krijgen geen beurs omdat Vlaamse pot te snel op is (De Tijd)
 • 14 mei: Een medicijn van anderhalve kilo (De Tijd)
 • 17 mei: ‘Het is zoeken naar afwijkende deeltjes’ (De Tijd)
 • 17 mei: De proffen zouden beter wel staken (opiniestuk) (De Standaard)
 • 30 mei: Raad van bestuur FWO volledig samengesteld (Belga)
 • 11 juni: Raad van bestuur FWO volledig samengesteld (dvo.be)
 • 11 juni: Professor doctor Mondjedicht (De Morgen)
 • 15 juni: Gelijkheid als doel op zich roept inderdaad vragen op, maar vrijheid op zich doet dat evenzeer (opiniestuk) (demorgen.be)

Personalia

In dienst:

 • 01/03/2016: Nena Van den Steen, dossierbeheerder aanvragen en lopende dossiers
 • 14/03/2016: Carlijn Stevens, dossierbeheerder aanvragen en lopende dossier 
 • 01/04/2016: Guy Thoonen, beleidsmedewerker
 • 01/04/2016: Frederik Van Acker, beleidsmedewerker
 • 15/04/2016: Steven Heylen, beleidsmedewerker