Nieuwsbrief Juni 2018

Edito

Juni… traditiegetrouw de maand waarin een nieuwe lichting van aspiranten het bijzondere nieuws krijgt dat zij in oktober hun doctoraatsonderzoek kunnen starten, en daarmee de eerste stap zullen zetten in een onderzoeksloopbaan die hen een pak kansen zal geven. Namens het FWO wil ik alvast de 215 nieuwe aspiranten van dit jaar feliciteren met hun mandaat en wens ik hen een succesvolle start toe! Ook 199 nieuwe postdoctorale onderzoekers kunnen vanaf oktober een nieuwe fase in hun onderzoek aansnijden, een welverdiend vervolgtraject na een succesvolle doctoraatsperiode.

 

Dit keer zal het echter de laatste juni zijn waarin dit gebeurt, want vanaf 2019 zal de evaluatie van aspiranten in september gebeuren, samen met aanvragen voor de SB-doctoraatsbeurzen op basis van de nieuwe reglementen! Ook voor het FWO wordt 2019 een spannend jaar waarin de hervormingen goed en wel geïmplementeerd zullen worden en zowel aanvragers, evaluatoren als alle FWO-medewerkers zelf voor het eerst in de praktijk te maken zullen krijgen met heel wat nieuwe procedures tijdens de evaluatie. We leren al doende.

 

Maar vooraleer het zover is, wacht ons in de komende maanden nog heel wat drukke momenten; in het najaar volgen nog de evaluatiepanels voor o.a. de reguliere en humanitaire projecten, SB-doctoraatsbeurzen, SBO-projecten evenals het gloednieuwe kanaal voor internationale onderzoeksinfrastructuur (IRI). Iedereen binnen het FWO is ondertussen al volop aan het werk om deze panels voor te bereiden. Ook in de zomermaanden valt het FWO niet stil, integendeel; er wordt met alle kracht gewerkt zodat ook deze groep aanvragen met de vereiste aandacht en expertise geëvalueerd kan worden, zoals je van het FWO mag verwachten.

 

Ook gaan we de komende maanden verder aan de slag met de meer dan tienduizend vragen die we gekregen hebben in het kader van de campagne ‘Vraag voor de Wetenschap’. Bij de start van de campagne op 17 april hoopte Vlaams minister voor innovatie Philippe Muyters 5.000 vragen te ontvangen; uiteindelijk zijn het er dubbel zoveel geworden, namelijk 10.559. Panels van experten gaan deze vragen nu analyseren en clusteren om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen die de wetenschappers de komende jaren kan inspireren om in te spelen op wat leeft bij het brede publiek en zo wetenschap dichter bij de burger te brengen. Met bijzondere dank aan allen die dit bijzonder gebeuren zo enthousiast hebben gesteund!!!

 

Deze Vlaamse Wetenschapsagenda zullen we trouwens op 14 december overhandigen aan minister Muyters, tijdens het wetenschapsfeest Kennismakers in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen. Het FWO viert dit jaar namelijk zijn 90ste verjaardag en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

 

De missie van het FWO indachtig willen we in de eerste plaats de wetenschap en wetenschappers centraal voor het voetlicht brengen! Op vrijdag 14 december 2018 nodigen we daarom in het Flanders Meeting & Convention Center tal van inspirerende sprekers uit die elkaar in interactieve sessies afwisselen en zo een voedingsbodem vormen voor nieuwe ontmoetingen en verfrissende ideeën. We hebben reeds meer dan 80 (inter)nationale sprekers die voor 30 thematische sessies hun deelname hebben bevestigd!! We nodigen ieder van harte uit om met ons ‘wetenschappelijk’ mee te vieren!

 

Voor nu wens ik je uit naam van het voltallige FWO-team een deugddoende zomer toe, een welverdiende vakantie en verfrissende en inspirerende inzichten!

 

Willy Verstraete

Voorzitter FWO

In de kijker

Vlaamse Wetenschapsagenda

10.599! Met zoveel vragen op de teller beëindigden we begin juni de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’. Een succes, want de vragen bieden een schat aan inspiratie voor de wetenschap en leren ons waar de Vlaming zoal van wakker ligt. Alle vragen zijn terug te vinden op www.vraagvoordewetenschap.be . Het persbericht kan je hier nalezen.

 

100 experten buigen zich momenteel over al deze vragen om ze te clusteren: onder te brengen in een honderdtal overkoepelende vragen (thema’s). In het najaar brengen we de burgers, wetenschappers en organisaties samen tijdens Nachten van de wetenschap om de overkoepelende vragen verder te gaan verrijken en verdiepen. Waarom zijn net dit de thema’s die ons het meest bezighouden? Wat kunnen we er uit leren? Hoe kunnen we wetenschap en samenleving dichter bij elkaar brengen? Hoe kunnen we wetenschappers inspireren om beter in te spelen op datgene wat leeft bij de bevolking?

 

Op 14 december 2018 stellen we de Vlaamse Wetenschapsagenda officieel voor tijdens het wetenschapsfeest Kennismakers. Tot dan?

FWO, al 90 jaar de perfecte habitat voor Kennismakers

Op 14 december 2018 vieren we de 90ste verjaardag van het FWO met een groots wetenschapsfeest: FWO, al 90 jaar de perfecte habitat voor Kennismakers. Het belooft een erg veelzijdig evenement te worden met 30 thematische sessies en reeds meer dan 80  bevestigde (inter)nationale sprekers.

 

In aanwezigheid van minister Muyters, zullen die dag ook de resultaten van de campagne rond de Vlaamse Wetenschapsagenda “vraag voor de wetenschap” voorgesteld worden in verschillende thematische sessies.

 

Bovendien voorzien we in het atrium een marktplaats waar de meer dan 25 partners van dit evenement hun onderzoek zullen voorstellen en waar ook de FWO-mandaathouders de gelegenheid krijgen om aan de hand van een poster hun recentste onderzoeksresultaten te tonen.

 

We mikken tijdens de dag op 1.500 aanwezigen. Wil ook jij bij dit prachtige wetenschapsfeest aanwezig zijn? Blokkeer dan alvast 14 december 2018 in uw agenda!

 

Plaats van gebeuren : Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen (vlakbij het Antwerpse Centraal Station)

Start postdoctoraal mandaat Marie Skłodowska-Curie actions Seal of Excellence

De Europese Commissie zet naast eigen middelen ook het instrument ‘Seal of Excellence’ in om bijdragen van de lidstaten te mobiliseren voor onderzoek en ontwikkeling. Het principe daarbij is dat op basis van de evaluatie in het kader van een Europees programma financiers in de lidstaten kunnen beslissen om bij die evaluatie gerangschikte kandidaten met eigen fondsen te ondersteunen. Op Europees niveau wordt het kwaliteitslabel - het ‘Seal of Excellence’ - afgeleverd, op nationaal niveau kunnen daarop kandidaten uit eigen land zonder bijkomende evaluatie worden gefinancierd. De Europese Commissie (EC) voerde nu meer specifiek voor de Individual Fellowships van Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) het Seal of Excellence in. 

 

Vanaf oproep 2018 voor Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (deadline 12 september 2018) zullen tot 8 kandidaten met de hoogste scores op de reservelijst worden opgepikt door het FWO. Enkel de aanvragen met een Vlaamse affiliatie voor een Standard European Fellowship, Career Restart panel en Reintegration panel komen in aanmerking voor het opvangmandaat. De kandidaten moeten bij het FWO een aanvraag voor een Seal of Excellence-mandaat indienen met als affiliatie een hoofdonthaalinstelling die ontvankelijk is volgens het FWO-reglement postdoctoraal onderzoeker. Deze top van de kandidaten op de reservelijst krijgen een postdoctoraal mandaat van het FWO met een duur tot 24 maanden toegekend. De resultaten van de 2018 Individual Fellowships-oproep worden in februari 2019 verwacht. Binnenkort volgt meer informatie over dit nieuwe mandaat op de website van het FWO.

Academische zitting 90 verjaardag FWO - F.R.S.-FNRS

Zoals u eerder in deze nieuwsbrief kon lezen, bestaat het FWO dit jaar 90 jaar en vieren we dit op 14 december met een groots wetenschapsfeest Kennismakers. In 1928 startte het FWO natuurlijk als een Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en dus organiseerden we op 29 mei reeds een gezamenlijke academische zitting met onze collega’s van het F.R.S.-FNRS. Deze vond plaats in de Muziekkappel Koningin Elisabeth in Waterloo. Tijdens deze viering gaf ook Z.M. Koning Filip, 90 jaar na zijn overgrootvader Koning Albert I in Seraing, een toespraak waarin Hij het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nog eens onderstreepte. U kan de volledige toespraak van de Koning hier terugvinden.

Doe mee aan de Vlaamse PhD Cup

Ben je in het voorbije anderhalf jaar tot doctor gepromoveerd? Dan daagt de Vlaamse PhD Cup je uit om je onderzoek met iedereen te delen: zonder voetnoten of specialistentaal, maar gebracht als een helder verhaal. Na een intensieve mediatraining volgt de ultieme test: “Kun jij de kern van je doctoraat in drie minuten uitleggen?”

 

Alle geselecteerden krijgen een intensieve schrijf-, presentatie- en mediatraining van 4 dagen. De winnaar krijgt een voucher voor een opleiding naar keuze  aan de Vlerick Business School ter waarde van 5.000 euro en wordt uitgenodigd om een college te geven over zijn / haar onderzoek bij de Universiteit van Vlaanderen. Daarnaast mag ook het publiek een publiekswinnaar aanduiden. Die laureaat mag naast die eer rekenen op visibiliteit voor zijn of haar onderzoek in De Morgen en Eos Magazine en krijgt eveneens een ticket voor de Universiteit van Vlaanderen. 

Alle info en voorwaarden op www.phdcup.be - Inschrijven kan t.e.m. 31 juli

» Klik hier voor meer informatie

FWO-jaarboek 2017

Omdat het FWO en zijn zusterorganisatie F.R.S.-FNRS dit jaar 90 jaar bestaan, wil het FWO in zijn jaarboek 2017 de samenwerking tussen onderzoeksgroepen die gezamenlijke financiering ontvangen van beide instellingen in de kijker plaatsen. Aan de hand van een aantal dubbelinterviews getuigen onderzoekers uit beide landsdelen over de vruchtbare samenwerking over de taalgrens heen. Het jaarboek bevat verder een overzicht van alle financieringskanalen en cijfergegevens van het FWO. U kan dit jaarboek online raadplegen. Wie graag een gedrukt exemplaar ontvangt, kan dit bestellen via communicatie@fwo.be.

Over de grenzen

Toekenning EUI Doctoraatsbeurs

Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze is een gerenommeerd instituut dat jonge onderzoekers de unieke kans biedt om hun doctoraatsonderzoek in een internationale en wetenschappelijk hoogstaande context uit te voeren met Europese strekking in de gedrags- en maatschappijwetenschappen: geschiedenis, rechten, economie, politieke en sociale wetenschappen. De evaluatie van de ontvangen aanvragen is achter de rug en voor het academiejaar 2018-2019 zal het FWO één EUI-doctoraatsbeurs financieren voor de Vlaamse doctoraatsstudente Aruna Michiels. Zij zal vanaf 1 september 2018 bij het EUI aan de slag gaan om er haar doctoraat voor te bereiden.

 

Het FWO financiert jaarlijks tot twee doctoraatsmandaten aan het EUI. Meer informatie omtrent de ontvankelijkheidsvoorwaarden en evaluatieprocedure kan gevonden worden op de website van het FWO en deze van het EUI. De oproep opent steeds in het najaar met een deadline op 31 januari. Aanvragen voor een dergelijke doctoraatsbeurs aan het EUI dienen ingediend te worden bij het EUI op de daarvoor voorziene formulieren.

Handelsmissie Vietnam

Van 13 tot 17 mei 2018 vond de handelsmissie naar Vietnam plaats onder leiding van Minister-President van Vlaanderen Geert Bourgeois. Het FWO greep deze gelegenheid aan om de in 2009 opgestarte samenwerking met het “National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED)” in de schijnwerpers te plaatsen. Samen met NAFOSTED organiseerde het FWO een event waar de Vietnamees-Vlaamse onderzoekssamenwerking werd toegelicht aan de hand van twee recent gefinancierde onderzoeksprojecten. Zo stelde onder andere prof. Maarten Hertog samen met zijn Vietnamese partner prof. Tran Thi Dinh het onderzoeksproject “Heat tolerance and the regulation of climacteric fruit ripening’’ voor. Ook prof. An Verberckmoes stelde samen met haar collega’s uit Vietnam, prof. Phung Le en dr. Do Huu Nghi, hun recent gefinancierde project “Valorization of Lignin by development of selective enzymatic degradation, chemical catalysis and separation of innovative chemical Bio-Aromatics, VALIMATICS” voor. Naast de inhoudelijke aspecten lichtten beide onderzoeksteam de meerwaarde en impact van internationale samenwerking voor hun onderzoeksproject toe.

Global Research Council 2018

De 7de meeting van de Global Research Council vond dit jaar plaats van 14 tot 16 mei in Moskou en werd voorgezeten door the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) en the National Research Foundation of Korea (NRF). Het doel van deze meeting is om de hoofden van de research councils van over de hele wereld samen te brengen rond centrale beleidsthema’s die relevant zijn voor het functioneren van research councils. Meer dan 60 councils uit meer dan 50 landen, waaronder het FWO, woonden deze meeting bij. De centrale thema’s dit jaar waren peer review en science diplomacy.

Meer informatie op http://grc.rfbr.ru/.

Ondertekening MoU met Russian Science Foundation

Op 14 mei 2018 ondertekende het FWO een overeenkomst met een nieuwe partner: de Russian Science Foundation (RSF). Deze overeenkomst beoogt de wetenschappelijke samenwerking te stimuleren tussen Russische en Vlaamse onderzoeksteams door volwaardige bilaterale onderzoeksprojecten te financieren. In het kader van dit nieuwe akkoord zal een eerste oproep voor Vlaams-Russische onderzoeksprojecten in het voorjaar van 2019 worden gelanceerd.

Reisagentschappen vanaf 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 zullen de door FWO gegunde reisagentschappen de volgende zijn: Omnia Travel en Uniglobe SmartTravel. Onderzoekers die bij het FWO financiering toegekend krijgen, dienen vanaf 1 juli 2018 hun reis dan ook te boeken bij een van deze reisagentschappen. Meer informatie volgt binnenkort op www.fwo.be.

Science Europe

Science Europe, de organisatie van 43 Europese Research Funding en Research Performing Organisations (RFO-RPO) uit 27 landen die samen zo’n 18 miljard euro aan onderzoeksgeld beheren, telt ook het FWO onder zijn leden. Met de volgende standpunten en advies heeft het weer zijn stem laten horen over het Europese wetenschapsbeleid:

 

 

Raadpleeg www.scienceeurope.org voor meer nieuws en informatie over Science Europe en zijn activiteiten.

Evaluatieresultaten Europese programma's

Future and Emerging Technologies Flagship on Quantum Technologies-03, deadline 20 februari 2018

In totaal werden 140 aanvragen voor een RIA ingediend, 20 aanvragen kregen financiering toegekend, waarvan 3 met Vlaamse deelname:

 • KU Leuven, partner, project: QRANGE - Quantum Random Number Generators: cheaper, faster and more secure
 • Imec, partner, project: ASTERIQS - Advancing Science and TEchnology thRough dIamond Quantum Sensing
 • Imec, partner, project: UNIQORN - Affordable Quantum Communication for Everyone: Revolutionizing the Quantum Ecosystem from Fabrication to Application

 

Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks, deadline 12 oktober 2017

In totaal werden 1419 aanvragen ingediend, België haalde 10 ITN’s binnen als coördinator, waarvan 9 voor Vlaanderen:

 • KU Leuven, ATLAS - AuTonomous intraLuminAl Surgery
 • KU Leuven, TRANS-SENIOR - Transitional Care Innovation in Senior Citizens
 • KU Leuven, SAS - Safer Autonomous Systems
 • KU Leuven, CHARMING - Chemical Engineering Immersive Learning
 • Universiteit Gent, DuRSAAM - PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials
 • KU Leuven, SULTAN - European Training Network for the remediation and reprocessing of sulfidic mining waste sites
 • Universiteit Antwerpen, FutureArctic - A glimpse into the Arctic future: equipping a unique natural experiment for next-generation ecosystem research
 • Universiteit Gent, StarT - European Training Network to Diagnose, Understand and Treat Stargardt Disease, a Frequent Inherited Blinding Disorder
 • Vrije Universiteit Brussel, RNAct - Enabling proteins with RNA recognition motifs for synthetic biology and bio-analytics

Infosessies NCP

Op 15 mei vond een infosessie over Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships plaats. Stijn Delauré, beleidsmedewerker bij directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur en Ilse De Waele, project medewerker bij het Research Executive Agency lichtten de modaliteiten van de oproep toe. De voormiddag werd aangevuld met getuigenissen van beurshouders en hun promotoren en een evaluator. In de namiddag vond een cursus voorstel schrijven plaats. De IF oproep staat open met deadline 12 september 2018. Een budget van 273 miljoen euro is beschikbaar.

 

Op 17 mei organiseerde het ERC Executive Agency in samenwerking met de Belgische ERC National Contact Points een infodag voor Belgische ERC beurshouders. Een brede waaier aan onderwerpen kwam aan bod en een aantal onderzoekers presenteerden voorlopige resultaten van hun onderzoek.

 

Op 6 juni vond een info sessie en workshop voorstel schrijven over ERC Starting en Consolidator Grants plaats. De oproepdata en beschikbare budgetten zullen naar verwachting in juli worden gepubliceerd. Op 8 juni vond de kleinschalige infosessie over Future and Emerging Technologies Research and Innovation Actions plaats. De volgende cut-offs voor voorstellen zijn 24 januari 2019 en 18 september 2019 met een budget van ruim 160 miljoen.

Kalender

Openstaande oproepen

 • Samenwerkingsprojecten Japan (JSPS): indiendatum 5 september 2018
 • Samenwerkingsprojecten Polen (PAS): indiendatum 14 september 2018
 • Samenwerkingsprojecten Taiwan (MOST): continue indiening