Nieuwsbrief Maart 2018

Edito

Het doet deugd dat ik u als voorzitter van het FWO kan melden dat op de jongste vergadering van de raad van bestuur, de laatste fase van de hervormingen van de FWO-evaluatieprocedure (Meer informatie in deze presentatie) definitief in reglementen is omgezet. Oef.

 

Na de aanpassingen van de reglementen rond de mandaten en onderzoeksprojecten, betrof het ditmaal het uitvoerige reglement rond de interne en externe peer review. Het werd geactualiseerd op basis van de krachtlijnen die de raad van bestuur reeds in een vroegere vergadering had vastgelegd.

 

Dit betekent concreet dat reglementair nu alles klaar is om vanaf september 2018 oproepen te openen op basis van de nieuwe reglementen en procedures. De nieuwe panels, voortaan bestaande uit maximaal 12 leden en opgesplitst in een mandaten- en projectenpanel, zullen vanaf januari 2019 aan de slag gaan. Het zal voortaan niet meer mogelijk zijn om als panellid zelf aanvragen in te dienen of op te treden als (co-)promotor van mandaataanvragen. De internationalisering van de panels die het FWO de afgelopen jaren had ingezet, wordt vanzelfsprekend gecontinueerd en nog versterkt. Zo zullen de voorzitters van de FWO-Expertpanels voortaan worden aangeduid onder de groep van internationaal geaffilieerde panelleden.

 

Gedaan ook met de situatie waarbij onderzoekers zelf instaan voor de selectie van de externe referenten. Voortaan zullen deze experten worden geselecteerd door de FWO-administratie, bijgestaan door een team van externe experten. Dit is één van de belangrijke elementen om de objectiviteit in de evaluatieprocedure, waar het FWO altijd sterk heeft op ingezet, nog te verhogen.

 

Daarnaast is het ook de bedoeling om er op basis van de nieuwe procedures op toe te zien dat de uniformiteit van beoordelen over de verschillende panels heen verder wordt verhoogd. Aan de hand van nieuwe scoreroosters die vanuit de FWO-administratie ook strikt zullen worden opgevolgd, zal er over gewaakt worden dat scores aan aanvragen meer uniform worden toegekend. Een hervorming van de procedures van prerapportering moet hierbij helpen.

 

U merkt het, met dit pakket van maatregelen komt het FWO tegemoet aan een groot aantal verzuchtingen die vandaag bij onderzoekers leven. Aan de essentie van het FWO wordt echter niet geraakt. Dat betekent dat het FWO ook naar de toekomst toe garant blijft staan voor het selecteren van het meest excellente onderzoek, uitgevoerd aan de Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra. Enkel door blijvend in te zetten op dit excellentiebeleid, kunnen we als FWO, samen met de academische en andere stakeholders, verzekeren dat Vlaamse onderzoekers een impactrijke rol kunnen spelen op het allerhoogste wetenschappelijke niveau.

 

Tevens proberen we met goede argumenten meer budget te bekomen zodat het geheel van de slaagpercentages  comfortabeler wordt. Doch gezien het grote aantal aanvragen moet worden onder ogen gezien dat het FWO een heel competitief gebeuren is en blijft.

 

Het streefdoel van hoogstaand, onafhankelijk onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid, met grote zorg gekaderd en geadministreerd, dat is waar het FWO zich ook de volgende jaren onvermoeibaar zal voor inspannen.

Het FWO, dat zijn wij met zijn allen samen.

 

Willy Verstraete

Voorzitter FWO

In de kijker

ESOF 2018

Het tweejaarlijkse Euroscience Open Forum ESOF zal plaatsvinden in de stad Toulouse van 9 tot 14 juli 2018. 

 

ESOF 2018 werd opgebouwd rond het thema “Sharing science: towards new horizons”. De sessies behandelen de ‘hot topics’ van de wetenschap en enkele belangrijke beleidsthema’s.

 

ESOF slaagt er in om telkens journalisten, jonge onderzoekers, beleidsmakers en politici en het grote publiek samen te brengen.

 

Net als voor de voorbije edities, heeft ESOF een speciaal carrière programma en biedt het jonge onderzoekers een unieke gelegenheid om kennis te maken met internationaal toonaangevende onderzoekers binnen en buiten hun gebied.

 

Ook dit jaar stuurt het FWO een groep jonge onderzoekers naar ESOF 2018 in Toulouse om deze unieke ervaring mee te maken. Het vertrek staat gepland voor 9 juli 2018 en de terugkomst voor 13 juli 2018.

 

Wil je kans maken op een travel grant naar ESOF 2018 in Toulouse?

 

Simpel. Je vult allereerst het formulier in met jouw gegevens. Vervolgens maak je een origineel filmpje of animatie waarin je jouw onderzoek uitlegt. Het filmpje of animatie stuur je samen met het ingevulde formulier op naar communicatie@fwo.be. De wedstrijd loopt tot 15 april 2018.

 

Meer informatie over de editie ESOF 2018 kan je vinden op de volgende link: https://www.esof.eu/en/home.html

Lancering nieuw programma Internationale Onderzoeksinfrastructuur (IRI)

Op 19 januari 2018 keurde de Vlaamse Regering het Besluit tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren goed met als bedoeling een geïntegreerd reglementair kader te creëren en verdere uitwerking te geven aan de deelname van Vlaamse onderzoekers aan internationale onderzoeksinfrastructuren. Het Besluit groepeert, stroomlijnt, actualiseert en legt een structurele basis voor drie instrumenten (ESFRI, Big Science en overige deelnames aan Internationale infrastructuren) en voorziet in een werkwijze door middel van oproepen voor enerzijds selectie tot deelname van Vlaamse onderzoekers aan Europese en pan-Europese onderzoeksinfrastructuren en anderzijds financiering van eenmalige en structurele kosten.

 

Dit nieuw FWO programma vervangt dus de huidige ESFRI en Big Science financiering. Tot op heden waren de middelen hiervoor beperkt of werden via ad hoc financiering geregeld. Vanaf nu zullen oproepen om de twee jaren worden georganiseerd en zullen goedgekeurde aanvragen op een  lange termijn financiering (4 jaar) kunnen beroep doen.

Op 1 maart 2018 werd de eerste oproep voor dit nieuw programma geopend. De deadline voor indiening van het finaal projectvoorstel door de hoofdaanvrager is vastgelegd 4 juni 2018.

» Gedetailleerde info omtrent deze aanvraag kan je terugvinden op onze website

Grijze Cellen: Het einde van olie en gas

Dinsdag 13 maart 2018, 20u, STUK, Leuven

 

Hoe verwarmen we onze huizen zonder aardgas? Hoe vermijden we dat het licht uitgaat in een koude, windstille winter? Hebben we binnenkort allemaal een thuisbatterij, een slim huis en een elektrische auto?

 

Gastprekers

 • Energie-expert Pieter Lodewijks (VITO/EnergyVille) schetst de trends en mogelijkheden in de energietransitie
 • Prof. dr. ir. Jacques De Ruyck (VUB) is gespecialiseerd in kernenergie, zonne-energie, alternatieve energiebronnen en thermodynamica
 • Mathias Bienstman is beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu en auteur van het boek Op eigen kracht – de bevrijding van gas, olie en kernenergie

Inschrijven

Nieuwe vacatures FWO Expertpanels begin april beschikbaar

Het FWO is voor de versterking van zijn Expertpanels steeds op zoek naar nationale en internationale experten. Voor de panels die de boordeling doen van de mandaten die  op 1/1/2019 starten, zullen begin april 2018 talrijke vacatures op onze website verschijnen. Wij nodigen geschikte binnen- en buitenlandse kandidaten graag uit om hierop te reageren.

 

Als expert voldoet u aan volgend profiel:

 • U behoort tot de top-30% van uw discipline
 • U bent een generalist in één  van de volgende vakgebieden:
  • Biologische wetenschappen
  • Cultuurwetenschappen
  • Gedrags- en maatschappijwetenschappen
  • Medische wetenschappen
  • Wetenschap en Technologie
  • U hebt een aanstelling aan een universiteit of een wetenschappelijke instelling

De Expertpanels brengen een groep hooggekwalificeerde internationale experten samen voor één of twee vergaderingen per jaar in Brussel. Zij hebben als basistaak het evalueren van ingediende onderzoeksvoorstellen. Een mandaat duurt 3 jaar en kan éénmaal hernieuwd worden.

Genoteerd

Vlaams Supercomputer Centrum Gebruikersdag 2018 – VSC users day 2018

De VSC Gebruikerscommissie organiseert haar jaarlijkse Gebruikersdag / VSC Users day  op 22 mei 2018 in het Paleis der Academiën te Brussel.

 

De Gebruikerscommissie heeft  een boeiend  programma samengesteld. Naast een lezing door een binnenlandse en een buitenlandse spreker (Ulrich Rüde, CERFACS and Universität Erlangen-Nuernberg over  “ Ultrascalable algorithms for complex flows”en Jan Fostier over “Processing Genomics Data: High Performance Computing meets Big Data”, is ervoor gekozen om workshops in te richten. Deze worden in de namiddag hernomen zodat deelnemers 2 verschillende workshops kunnen volgen.

 

De dag wordt afgesloten met een postersessie en drink. Deelname is gratis mits registratie.

 

Een gedetailleerd programma en meer informatie is te vinden op www.vscentrum.be

Resultaten Odysseus

Met het Odysseusprogramma wenst het FWO internationale gerenommeerde onderzoekers, die in het buitenland werkzaam zijn en een carrière hebben opgebouwd, (terug) naar Vlaanderen te halen.

 

Op 28 februari 2018 bekrachtigde de raad van bestuur van het FWO de selectie van 15 toponderzoekers die een Odysseusproject krijgen toegekend. Deze excellente onderzoekers zullen elk kunnen rekenen op een startfinanciering om gedurende 5 jaar met een vaste aanstelling aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep uit te bouwen en toponderzoek uit te voeren. Concreet gaat het om twee soorten profielen: enerzijds de toponderzoekers, die internationaal erkend worden als toonaangevend en die al een aanstelling aan een buitenlandse universiteit hebben (GROUP I) en anderzijds de ‘toponderzoekers-in-spe’ die volgens vakgenoten een belofte tot toponderzoeker in zich dragen. Binnen Group I werden 3 onderzoekers geselecteerd, binnen Group II waren dat er 12.

» Bekijk hier de volledige lijst met onderzoekers

De grootste laboratorium van Nederland is opzoek naar wetenschappers

Sinds drie jaar opent Lowlands haar deuren voor bezoekers om mee te doen aan het programmaonderdeel Lowlands Science, waarin diverse onderzoeken worden uitgevoerd.

Ter plaatse staat een lab waarin bezoekers  aan spannende experimenten kunnen deelnemen. In de vorige editie onderzochten onderzoekers op basis van DNA-tests of de bezoekers een liefdesmatch zijn. Andere onderzoekers lieten een digitaal zombie-virus los op bezoekers om te zien hoe snel virussen zich verspreiden. Zo’n 2.000 bezoekers hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

 

Ook dit jaar wil Lowlands wetenschappers oproepen om een onderzoeksvoorstel in te sturen. Om deel te nemen moet jouw onderzoek van goede kwaliteit zijn, leuk zijn om er aan mee te doen en moet het uiteraard ook haalbaar zijn. Het onderzoeksvoorstel wordt dan door een jury bekeken en deze bepaalt welke onderzoekers mogen deelnemen. De uiterste indiendatum is 27 maart 2018. Kijk hier voor meer informatie.

Resultaten Excellence Of Science programma

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en haar Franstalige tegenhanger Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) hebben in de eerste oproep binnen het Excellence of Science (EOS) programma in totaal aan 38 onderzoeksconsortia samen 118 miljoen euro toegekend voor het uitvoeren van excellent basisonderzoek voor een periode van vier jaar. Het EOS-programma maakt onderzoekssamenwerking tussen de gewesten en regio’s mogelijk door de financiering van excellente onderzoeksconsortia, bestaande uit onderzoeksgroepen van beide gemeenschappen en eventueel aangevuld met federale en internationale onderzoeksgroepen. Het FWO investeert 65 miljoen euro in het kader van deze eerste EOS-oproep, aangevuld met 53 miljoen euro langs Waalse zijde, in totaal dus 118 miljoen euro.

 

Persbericht: /nl/pers/persberichten/2017/the-excellence-of-science-kent-voor-118-miljoen-fondsen-toe-aan-nieuwe-vlaamse-franstalige-onderzoeksprojecten/

 

Lijst laureaten: /media/770379/eos_call2017_results_publication_en.pdf

Vijf jaar Jonge Academie

Al vijf jaar lang staat de Jonge Academie ten dienste van de samenleving en maakt het wetenschap toegankelijk voor iedereen. Naar aanleiding daarvan  werd Zijne Majesteit Koning Filip uitgenodigd om een gesprek aan te gaan met jonge wetenschappers en kunstenaars. Koning Filip had na afloop lovende woorden voor de Jonge Academie: De leden van de Jonge Academie zetten zich met passie in voor hun missie; wetenschap ten dienste van de samenleving en als collectief werken ze kritisch, toekomstgericht en voorbij de grenzen van universiteiten of wetenschapsdomeinen.  De voorzitters van de Jonge Academie, Lieve Van Hoof en Niel Hens waren zeer dankbaar voor deze royale lofbetuiging. Volgens hen, is dit niet alleen een erkenning van hun inzet maar ook het belang ervan.

 

Vijf jaar geleden werd de Jonge Academie opgericht op initiatief van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Toen werden veertig wetenschappers geselecteerd om vijf jaar lang deel te nemen aan dit project. Deze generatie werd bedankt door de voorzitters voor hun service en engagement. Nu traden twaalf nieuwe leden toe, waarvan acht leden (voormalige) FWO-mandaathouders zijn.

 

Het FWO wil de Jonge Academie alvast van harte feliciteren met hun verjaardag en kijkt er naar uit om de fijne samenwerking van de afgelopen jaren te continueren.

Internationaal genoteerd

Het krediet voor de organisatie van een wetenschappelijk congres in België werd vanaf 01/03/2018 uitgebreid.

Het FWO kreeg het signaal uit de onderzoekswereld dat de voorziene financiering (max. 5.000 euro) voor de organisatie van een wetenschappelijk congres in België onvoldoende is om een groot internationaal referentiecongres – dat een volledig vakdomein bestrijkt – te ondersteunen. Daarom werd beslist het huidige financieringskanaal uit te breiden met een extra categorie voor het financieren van grote internationale referentiecongressen waarbij een grotere toelage kan bekomen worden, namelijk tot 10.000 euro. Deze uitbreiding is van kracht sinds 1 maart 2018.

Evaluatieresultaten

ERC Proof of Concept 2017

In totaal werden 269 aanvragen ingediend. Van de 269 aanvragen werden 52 voorstellen  aangemerkt voor financiering en 2 aanvragen met Vlaamse onthaalinstelling kregen financiering toegekend.

 • Johan Verbeeck, Universiteit Antwerpen, ADAPTEM - Adaptive transmission electron microscopy: development of a programmable phase plate
 • Bart De Boer, Vrije Universiteit Brussel, AI-CU - Automated Improvement of Continuous User interfaces

 

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships

In totaal werden 9089 aanvragen ingediend voor de oproep IF-2017. Er is een budget beschikbaar van €248.70 miljoen. In totaal werden 1348 aanvragen weerhouden voor financiering, waarvan 54 met een Belgische en 47 met een Vlaamse onthaalinstelling.

 

Future and Emerging Technologies Open oproep 2016-2017 RIA en CSA

RIA: In totaal werden 403 aanvragen ingediend voor de derde cut-off. 27 voorstellen zijn aangemerkt voor financiering, 1 aanvraag met Vlaamse onthaalinstelling als coördinator kreeg financiering toegekend.

 • IMEC, CHIRON - Spin Wave Computing for Ultimately-Scaled Hybrid Low-Power Electronics

CSA: In totaal werden 54 aanvragen ingediend. 19 voorstellen zijn aangemerkt voor financiering, 1 aanvraag met Vlaamse onthaalinstelling als coördinator kreeg financiering toegekend.

 • Vrije Universiteit Brussel, SMARCOS - Smart Modular Actuator for Robotic Compliant Systems

Infosessies

Op 4 december vond het eerste NCP Flanders event plaats in het Herman Teirlinckgebouw. Johan Hanssens, secretaris-generaal van departement Economie, Wetenschap en Innovatie presenteerde de Vlaamse deelnamecijfers voor Horizon2020. Giovanna Giuffrè lichtte de voorlopige resultaten van de studie “Beyond the Horizon: foresight in support of future EU Research and Innovation Policy (BOHEMIA)” toe. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van DG Research & Innovation en geldt als één van de inspiratiebronnen voor het volgende Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (FP9). De NCP’s gaven workshops over de verschillende Horizon2020 programma’s. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel. Presentaties kunnen hier worden terug gevonden.

Over de grenzen

European Research Area Networks (ERA-NET)

In het kader van ERA-NET, het Europese programma dat financierende organisaties en onderzoekers laat samenwerken rond onderzoeksoproepen met welbepaalde thema’s, werden de voorbije maanden verschillende oproepen geopend met FWO deelname, namelijk:

In december 2017

 • Transcan-2 - JTC 2017 (translationeel kankeronderzoek)
  • E-rare-3 - JTC 2018 (onderzoek naar zeldzame ziekten)

 

In januari 2018

 • JPND ERA-NET - JTC 2018 (neurodegeneratieve ziekten)
 • NEURON - JTC 2018 (ziekte gerelateerde neurowetenschappen)
 • ERA-CVD– JTC 2018 ‘Early Career Scientists’ call (cardiovasculaire ziekten)
 • JPI-EC-AMR - JTC 2018 (antimicrobiële resistentie)

 

Voor verschillende ERA-NETs werd ook een finale beslissing genomen inzake de toekenning en financiering van projecten met Vlaamse deelname, zijnde:

Fundamenteel onderzoek

ENSUGI - JTC 2017 (‘Sustainable urbanization’)

 • ‘Urbanising in Place’ – Michiel Dehaene, UGent, € 150.000.

RUS PLUS - JTC 2017 (Samenwerking EU-Rusland)

 • ‘PLASMON-ELECTROLIGHT’ - Karolien De Wael en Silvia Lenaerts, Universiteit Antwerpen, €199.948;
 • ‘SESDiva’ - Dieter Stern, UGent, €200.000;
 • ‘AFTER’ - Philippe De Maeyer, UGent, €126.000 & Anne Gobin, VITO, €74.000;
 • ‘ErbB4-agonists’ - Gilles De Keulenaer, Universiteit Antwerpen, €200.000.

Engagement FWO in ERA-NET - Werk Programma 2018

 

Volgend op een extensieve consultatieronde onder de Vlaamse onderzoeksgemeenschap besliste de raad van bestuur van het FWO op 24 januari 2018, op basis van de verzamelde input, om in de toekomst aan te sluiten bij volgende netwerken (met vermelding van de financieringskanalen waarin de FWO-deelname zal kaderen):

 • Rare Diseases European Joint Programme Cofund (EJP): Fundamenteel- en Strategisch Basis Onderzoek;
 • Joint Programming in Neurodegenerative Diseases strategic plan (JPND): Fundamenteel- en Strategisch Basis Onderzoek;
 • Blue Bioeconomy Public-Public Partnership: Fundamenteel- en Strategisch Basis Onderzoek;
 • FET Flagships - Human Brain Project (HBP) and Graphene: Fundamenteel- en Strategisch Basis Onderzoek;
 • Joint programming actions to foster innovative energy solutions: Strategisch Basis Onderzoek;
 • Renegotiating democratic governance in times of disruptions: Fundamenteel Onderzoek.

 

Dit hernieuwde engagement toont aan dat het FWO zich ook in de toekomst zal blijven engageren tot participatie aan - en dus de financiering van - ERA-NET oproepen.

 

Voor meer informatie m.b.t. aankomende oproepen, zie de FWO website.

Science Europe

Science Europe is de organisatie van 43 Europese Research Funding en Research Performing Organisations (RFO-RPO) uit 27 landen die samen zo’n 18 miljard euro aan onderzoeksgeld beheren. Science Europe wil in hun naam, en dus ook in die van het FWO, mee wegen op het wetenschappelijk beleid van de Europese Unie. Dat streven resulteerde de afgelopen maanden onder meer in de volgende standpunten en advies over belangrijke thema’s van het wetenschapsbeleid:

Open Letter on European Open Science Cloud (november 2017)

Response to the Report ‘LAB–FAB–APP: Investing in the European Future we want’ (december 2017)

Guidance Document Presenting a Framework for Discipline-specific Research Data Management (januari 2018)

 

Raadpleeg www.scienceeurope.org voor meer nieuws en informatie over Science Europe en zijn activiteiten.

Kalender

Openstaande oproepen