Nieuwsbrief Mei 2018

Edito

Op dinsdag 17 april gaf het FWO, in aanwezigheid van minister Muyters, de aftrap voor de campagne  met betrekking tot  de Vlaamse Wetenschapsagenda. Rond het centrale thema “Vraag voor de wetenschap”, zal het FWO, samen met zowat alle kennisinstellingen in Vlaanderen, op zoek gaan naar welke vragen de Vlaming vandaag bezig houden en waar hij /zij graag vanuit de wetenschap een antwoord zou op krijgen in de nabije toekomst.

Waarom hebben we als FWO deze campagne opgezet? Omdat we erg geloven in de noodzaak en kracht van dialoog en verbinding. Wetenschap is niet in een hokje, discipline of instelling te stoppen, maar heeft nood aan samenwerking. Als FWO brengen we organisaties samen en stimuleren we samenwerking over de grenzen van disciplines en vakgebieden heen. Maar niet alleen de verbinding bínnen de wetenschap is van belang, ook de dialoog met het brede publiek. Wetenschap wordt ten onrechte nog vaak als een ivoren toren gezien, maar wetenschap kan maar vruchtbaar zijn wanneer die in contact staat met de samenleving. Het FWO organiseert en ondersteunt al enkele jaren initiatieven om die link met de samenleving de vergroten, zoals de Grijze Cellen conferenties, of het partnerschap met de Vlaamse PhD Cup. Met de “Vraag voor de wetenschap” willen we wetenschap en burgers dichter bij elkaar brengen en elkaar inspireren. Onze lijfspreuk ‘Opening new horizons’ geldt ook voor deze campagne: nooit eerder zijn we in Vlaanderen op zo’n brede schaal te luister gegaan bij datgene wat leeft bij de bevolking. We hopen dan ook dat we met de “Vragen voor de wetenschap” nieuwe horizonten kunnen openen die wetenschap en samenleving dichter bij elkaar kunnen brengen.

Of course …, dit soort actie is vatbaar voor de kritische bemerking dat op deze wijze de overheid het onderzoek eventueel sterker zal kunnen aansturen. Dit is echter geenszins de bedoeling, noch van de minister, noch van het departement EWI en zeker niet van het FWO, dat de bottom-up aanpak steeds centraal heeft gesteld. Dit initiatief wil net een positieve dialoog aangaan tussen de brede maatschappij en de wetenschappers! 

Op  een speciaal ontworpen website kan echt iedereen zijn of haar vraag voor de wetenschap stellen. Doen!

In een volgende fase zullen 5 panels van wetenschappers, samengesteld in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Jonge Academie, zich buigen over de clustering van de vele vragen die we verwachten. Deze clustering zal de toegankelijkheid van de vragen verhogen en resulteren in een aantal overkoepelende vragen die ter inspiratie kunnen dienen voor de wetenschappers. De clustering zal eveneens aansporen tot verdere dialoog tussen collega wetenschappers en het brede publiek. Een gelijkaardige actie bij de noorderburen leverde massaal veel stof tot discussie op; we verwachten hier een gelijkaardig bruisend gebeuren.

Sluitstuk van deze actie wordt het Feest voor de wetenschap(per) dat het FWO op 14 december, ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag, organiseert in de Antwerpse Koningin Elisabeth Zaal. Tijdens de openingssessie van Kennismakers, zal de Vlaamse Wetenschapsagenda immers officieel overhandigd worden aan minister Muyters.

Verder in deze nieuwsbrief leest u alles over dit “Feest van en voor de wetenschappers”. Reserveer alvast de combinatie “14 december, Antwerpen en Vragen voor de Wetenschap “.

In de kijker

Vlaamse Wetenschapsagenda

De Vlaamse regering gaf in december 2017 het mandaat aan EWI, het FWO, de KVAB en de Jonge Academie om in 2018 een Vlaamse Wetenschapsagenda tot stand te brengen via een actieve betrokkenheid van de Vlaamse burger.

Dit initiatief wenst de maatschappelijke betrokkenheid en het vertrouwen in wetenschap te vergroten door de nieuwsgierigheid en verbeelding van Vlaanderen te prikkelen. Door burgers, organisaties en wetenschappers vragen te laten stellen aan de wetenschap kan tevens inzicht verkregen worden in de wetenschappelijke vragen waarop we als Vlaamse samenleving een antwoord willen vinden. Dat kan op zijn beurt dan weer samenwerkingen stimuleren tussen relevante spelers in de kennisketen, zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven, middenveldorganisaties, etc.

Op welke vraag wil de burger dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt? Dat is het uitgangspunt van de campagne ‘Vraag voor de Wetenschap’. Tijdens de ‘zes weken van de wetenschap’ (17 april – 27 mei 2018) wordt de dialoog aangegaan met de brede samenleving om te onderzoeken welke wetenschappelijke thema’s de Vlaming wil voorleggen aan de wetenschap van de toekomst. Wetenschap belangt ons allen aan en iedereen moet de kans krijgen om zich uit te spreken over de belangrijke vragen voor de wetenschap. Doel is om zoveel mogelijk vragen in te zamelen bij burgers en organisaties.

Wat is jouw vraag voor de wetenschap? Stel ze op: www.vraagvoordewetenschap.be

FWO, al 90 jaar de perfecte habitat voor Kennismakers

Al 90 jaar lang schept het FWO een gunstig klimaat voor wetenschappelijk onderzoek. Om dit te vieren creëren we op vrijdag 14 december 2018 in het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp voor 1 dag de perfecte habitat voor onze Kennismakers. Inspirerende sprekers en interactieve sessies wisselen elkaar af en vormen zo de voedingsbodem voor nieuwe ontmoetingen en verfrissende ideeën. Ondertussen hebben reeds meer dan 60 (inter)nationale sprekers voor 30 thematische sessies hun deelname bevestigd. In de komende weken en maanden zullen er hier nog een heel aantal bijkomen. Laat je e-mailadres achter op www.kennismakers.be en blijf als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes.

Nieuwe webfiches aanvraagkanalen mandaten en projecten fundamenteel onderzoek

Zoals we eerder al hebben aangekondigd zijn de aanvraagkanalen voor pre- en postdoctorale mandaten en voor projecten fundamenteel onderzoek grondig hervormd. Voortaan bieden we aan wie een doctoraat wil voorbereiden een aspirantschap fundamenteel of strategisch basisonderzoek aan. Voor de stap daarna in een onderzoekersloopbaan zijn er nu de postdoctorale mandaten junior en senior. De projecten voor fundamenteel onderzoek zijn eveneens opgesplitst in een type junior en senior.

De webfiches met een beschrijving van de kenmerken van deze aanvraagkanalen en een link naar de bijhorende reglementen en andere relevante documenten staan nu op onze website. Deze hebben enkel betrekking op de nieuwe oproepen. We vatten hieronder even samen:

Aspirant fundamenteel onderzoek:

 • De huidige aanvraagronde (indientermijn: 1 februari 2018; evaluatie: april-mei 2018; toekenningsbeslissing: 27 juni 2018) verloopt nog onder de oude regelgeving en de webfiche die daarop betrekking heeft vind je nog steeds op onze website.
 • Vanaf aanvraagronde 2019 (indientermijn: 1 maart 2019; evaluatie: april-juni/september-oktober 2019; toekenningsbeslissing: oktober 2019) is de nieuwe regelgeving van kracht en daarop is de nieuwe webfiche gebaseerd. Deze oproep gaat open in december 2018.

Aspirant strategisch basisonderzoek:

 • Aanvraagronde2018 (indientermijn: 17 september 2018; evaluatie: november-december 2018; toekenningsbeslissing: 13 december 2018) verloopt nog onder de oude regelgeving en de webfiche die daarop betrekking heeft vind je op onze website.
 • Vanaf aanvraagronde 2019 (indientermijn: 1 maart 2019; evaluatie: april-juni/september-oktober 2019; toekenningsbeslissing: oktober 2019) is de nieuwe regelgeving van kracht en daarop is de nieuwe webfiche gebaseerd. Deze oproep gaat open in december 2018.

Postdoctoraal mandaat junior en senior:

 • De huidige aanvraagronde voor een postdoctoraal mandaat eerste termijn (equivalent met het nieuwe postdoctoraal mandaat junior) en een postdoctoraal mandaat hernieuwing ((equivalent met het nieuwe postdoctoraal mandaat senior) (indientermijn: 1 februari 2018; evaluatie: april-mei 2018; toekenningsbeslissing: 27 juni 2018) verloopt nog onder de oude regelgeving en de webfiche die daarop betrekking heeft vind je nog steeds op onze website.
 • Vanaf aanvraagronde 2019 (indientermijn: 1 december 2018; evaluatie: januari-juni 2019; toekenningsbeslissing: juli 2019) is de nieuwe regelgeving van kracht en daarop is de nieuwe webfiche junior postoc en nieuwe webfiche senior postdoc gebaseerd. Deze oproep gaat open in september 2018.

Project fundamenteel onderzoek junior en senior

 • De huidige aanvraagronde (indientermijn: 1 april 2018; evaluatie: september-oktober 2018; toekenningsbeslissing: 28 november 2018) verloopt nog onder de oude regelgeving en de webfiche die daarop betrekking heeft vind je nog steeds op onze website.
 • Vanaf aanvraagronde 2019 (indientermijn: 1 april 2019; evaluatie: april-december 2019; toekenningsbeslissing: oktober 2019) is de nieuwe regelgeving van kracht en daarop is de nieuwe webfiche gebaseerd. Deze oproep gaat open in december 2018.

Vacatures FWO-expertpanels

Het FWO is voor de versterking van zijn expertpanels steeds op zoek naar (inter)nationale experten. Voor de mandaten die starten op 1/1/2019 zijn er talrijke vacatures op onze website. Wij nodigen geschikte kandidaten uit binnen- en buitenland graag uit hierop te reageren.

Als expert voldoet u aan volgend profiel:

 • U behoort tot de top 30% van uw discipline
 • U bent een generalist in één van de volgende vakgebieden:
  • Biologische wetenschappen
  • Cultuurwetenschappen
  • Gedrags- en maatschappijwetenschappen
  • Medische wetenschappen
  • Wetenschap en Technologie
  • U hebt een aanstelling aan een universiteit of een wetenschappelijke instelling

 

De expertpanels brengen een groep hooggekwalificeerde internationale experten samen voor één of twee vergaderingen per jaar in Brussel. Zij hebben als basistaak het evalueren van de ingediende onderzoeksvoorstellen. Een mandaat duurt 3 jaar en kan éénmaal hernieuwd worden.

» Klik hier voor meer informatie

Over de grenzen

Staatsbezoek Canada

Van 11 tot 17 maart 2018 vond het staatsbezoek van onze Koning en Koningin aan Canada plaats. Het FWO greep deze gelegenheid aan om de vruchtbare samenwerking met het “Fonds de recherche du Québec (FRQ)” in het daglicht te plaatsen. Samen met het “Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)” en FRQ, organiseerde het FWO een Academisch seminarie waarin de Québec-Belgische onderzoekssamenwerking werd toegelicht en uitgediept. Tijdens dit event konden verschillende Vlaamse, Waalse en Québecse onderzoekers hun onderzoekssamenwerking en de meerwaarde daarvan toelichten. Zo stelde onder andere prof. Veerle FIEVEZ samen met haar Québecse partner prof. Yvan CHOUINARD het onderzoeksproject ‘Cross-species combination of cohort and intervention studies to assess common metabolic factors related to infertility and the use of functional lipids for its treatment’ voor. Ook prof. Ronald BUYL en prof. Ellen GORUS stelden samen met hun collega in Québec, prof. Marie-Pierre GAGNON, hun recent gefinancierde project ‘Promoting informed and shared decisions about eHealth solutions for older adults and their informal caregivers’ voor.

Niet alleen werden een paar concrete bilaterale onderzoeksprojecten toegelicht, ook werd er in een strategisch rondetafelgesprek dieper ingegaan op de meerwaarde van dergelijke internationale samenwerkingsverbanden die het mogelijk maakt om onderzoekers van Québec en Vlaanderen op een interdisciplinair onderzoeksproject samen te brengen. Daarbij werden de doelstellingen van dergelijk gezamenlijke oproepen, alsook de obstakels en de mogelijke oplossingen hiervoor, bediscussieerd. Op basis van de positieve input en feedback bestaat er geen twijfel dat er in de toekomst nog meer succesvolle oproepen voor Vlaams-Québecse onderzoeksprojecten zullen plaatsvinden.

Kalender

Openstaande oproepen