Nieuwsbrief Oktober 2018

elektronische brief

Edito

Oktober, dat betekent dat het academiejaar opnieuw is begonnen aan onze Vlaamse universiteiten en dat de nieuwe FWO-mandaathouders officieel van start zijn gegaan. Voor de aspiranten betekent dit de start van een boeiend en leerrijk traject dat na vier jaar zal leiden tot het behalen van een doctoraat. De postdoctorale mandaathouders, die het klappen van de zweep reeds kennen, krijgen de mogelijkheid om zich de volgende drie jaar ten volle te verdiepen in hun wetenschappelijk onderzoek en zo de grenzen van onze huidige kennis in heel wat domeinen en disciplines te verruimen.

 

Oktober, dat betekent ook dat voor een aantal mandaathouders het wonderlijk verkennen van de grenzen een nieuw perspectief krijgt. Zij hebben de voorbije maanden hun doctoraat behaald of hun postdoctoraal mandaat beëindigd en zoeken nu andere horizonten op. Dit kan zijn binnen de academische wereld in binnen- en buitenland, maar net zozeer komen deze FWO-onderzoekers terecht in de industrie, de overheid of de non-profit sector. Dit is op zich een goede zaak. Onze huidige kennismaatschappij heeft nood aan hoog opgeleide profielen in alle sectoren en domeinen van het maatschappelijk weefsel. Het feit dat FWO-onderzoekers het waar maken in het bedrijfsleven is van cruciaal belang voor de algemene perceptie van de betekenis van onderzoek. Als je zo iemand bent of kent, laat het horen. Woorden wekken, voorbeelden trekken.

 

De steeds complexer wordende uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, vragen om goed doordachte, vernieuwende antwoorden en laat het net dat zijn waar de FWO-onderzoekers perfect voor gewapend zijn.

 

In het nieuwe Beleidsplan dat we midden december op Kennismakers officieel voorstellen, worden er vanuit het FWO een aantal extra mogelijkheden gecreëerd om de wisselwerking tussen FWO-mandaathouders en andere, niet-academische sectoren, verder te stimuleren.

 

Oktober, is eveneens het ogenblik waarop de Septemberverklaring van de Vlaamse regering achter de rug is en er meer duidelijkheid komt betreffende de begroting voor het volgende jaar. Op dit vlak heeft het FWO zeer heugelijk nieuws te melden. Het FWO krijgt vanaf 2019 jaarlijks de beschikking over 40 miljoen euro extra middelen die kunnen besteed worden aan de fundamentele kanalen die het FWO beheert.

 

Daar bovenop komen er ook nog extra investeringsmiddelen voor de infrastructuurprojecten die het FWO ondersteunt. Deze opstap, samen met de extra middelen voor het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de universiteiten, maken dat het fundamenteel onderzoek een structurele injectie krijgt van 75 miljoen euro jaarlijks. Dit maakt dat het FWO goede hoop heeft om de slaagkansen van de projecten verder te laten stijgen en ook grotere projecten dan vandaag het geval is te kunnen financieren.

 

Oktober, tenslotte, is ook het ogenblik waarop de hervormingen van de evaluatieprocedure voor de FWO-mandaten en fundamentele projecten concreet worden. De eerste oproep voor junior en senior postdoctorale mandaten staat intussen online. De afgelopen maanden werd er achter de schermen druk gewerkt aan het uitschrijven van nieuwe reglementen, processen en procedures en het programmeren van nieuwe IT-tools en formulieren. Het FWO is verheugd te kunnen melden dat de vooropgestelde tijdslijn strikt wordt gerespecteerd en dat de volgende maanden dus ook de overige vernieuwde oproepen zoals gepland zullen volgen.

 

U merkt het: er liggen voor het FWO boeiende maanden in het verschiet. Over dit alles en de toekomstplannen van het FWO, vertellen we u ook graag meer op ons groots wetenschapsfeest dat wordt georganiseerd naar aanleiding van de 90ste verjaardag van het FWO. Ik kijk er dan ook nu al naar uit u allen te mogen ontmoeten op 14 december in Antwerpen  op Kennismakers! Dit wordt een bruisend gebeuren!

 

Willy Verstraete

Voorzitter FWO

In de kijker

Kom naar De Nachten van de Wetenschap en laat jouw stem horen!

Tijdens De Nachten van de Wetenschap brengen we burgers, wetenschappers en organisaties samen rond de tafel. Elke avond draait om één thema, van mobiliteit, gezondheid, evolutie, migratie tot milieu. Uit de 10.000 vragen die zijn verzameld tijdens de campagne Vraag voor de Wetenschap, gaan we na waarom bepaalde vragen zo belangrijk zijn en hoe we samen tot antwoorden kunnen komen. Laat jouw stem horen en neem deel aan De Nachten van de Wetenschap, tussen 15 en 25 oktober in Leuven, Gent, Kortrijk, Antwerpen, Hasselt, telkens van 19:00 u. tot 22:00 u. Deelname is gratis. Meer info en inschrijving: vraagvoordewetenschap.be/nachtenvandewetenschap.

FWO, al 90 jaar de perfecte habitat voor Kennismakers

Het FWO blaast dit jaar 90 kaarsjes uit. Daarom trakteren we u op 14 december op het grootste wetenschapscongres in België. We starten met een academische sessie over het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Daarna krijgt u in meer dan 30 sessies onweerstaanbaar voedsel voor de geest van meer dan 100 (inter)nationale sprekers. Bovendien overhandigen we tijdens het congres ook de Vlaamse wetenschapsagenda aan minister van Innovatie Philippe Muyters. De dag wordt afgesloten met een lezing van de Duitse Filosoof, historicus en schrijver Philipp Blom en een oogstrelende dansvoorstelling door de studenten van het Koninklijk Conservatorium van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Een overzicht van het volledige programma kan u terugvinden op www.kennismakers.be waar u zich ook meteen kan registreren voor dit uniek wetenschapsfeest.

Nieuwe oproep postdoctoraal onderzoekers

De oproep aanvragen voor een postdoctoraal mandaat onder de nieuwe regelgeving is open. Voortaan zijn er twee nieuwe types postdoc: junior, voor mensen met een doctoraat van niet meer dan drie jaar geleden, en senior voor kandidaten met meer anciënniteit. Er komen ook twee evaluatierondes: in de eerste selectieronde wordt een deel van de kandidaten geselecteerd voor de tweede ronde met interview. Alle achtergrondinformatie, de nieuwe reglementen, de evaluatieprocedure en het formulier kan je terugvinden op onze website en in deze presentatie.

Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact

De herziening van de grondwet leidde tot de meest omvangrijke bevoegdheidsoverdracht vanuit het federale niveau naar de Gemeenschappen in 1988. In november 2018 herdenken we eveneens het Schoolpact, 60 jaar geleden. Beide zwaarwichtige gebeurtenissen geven aanleiding tot een breed gedragen conferentie op donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018.over de conclusies na 30 jaar Grondwetsherziening en over de toekomstperspectieven in de meest essentiële onderdelen van het onderwijsbeleid en de grondrechten inzake onderwijs. Het programma en het inschrijvingsformulier kan u terugvinden op de website.  Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.

Peter Carmeliet eerste Belg die prestigieuze Heinekenprijs voor Geneeskunde wint

Prof. Peter Carmeliet (KU Leuven) is de eerste Belg ooit die de internationale Heinekenprijs voor de geneeskunde in zijn trofeeënkast mag zetten. Hij krijgt de prijs voor zijn baanbrekend werk voor een nieuwe therapeutische strategie voor bloedvat-gerelateerde aandoeningen zoals kanker en oogproblemen bij diabetici. De Heinekenprijs voor Geneeskunde ter waarde van 200.000 euro wordt om de 2 jaar uitgereikt. Hij beloont internationaal gerenommeerde onderzoekers die baanbrekend medisch onderzoek hebben uitgevoerd.

Over de grenzen

Contractverlenging Dr. Ifdal Elsaket, adjunct-directeur Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC)

Gebaseerd op het positieve advies van het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) en het FWO, werd beslist de samenwerking verder te zetten met Dr. Ifdal EIsaket als Adjunct-Directeur Arabische/Islamitische en Midden-Oosten Studies van het NVIC. Haar contract wordt opnieuw verlengd om, in samenwerking met de Adjunct-Directeur voor Archeologie/Egyptologie, de Directeur van het NVIC verder bij te staan bij het initiëren, organiseren en coördineren van de activiteiten van het instituut en bij te dragen tot de verspreiding van de Vlaamse en Nederlandse cultuur in Egypte.

Science Europe

Science Europe verenigt 43 Europese Research Funding en Research Performing Organisations (RFO-RPO) uit 27 landen die samen zo’n 18 miljard euro aan onderzoeksgeld beheren. Het telt ook het FWO onder zijn leden. Met volgende standpunten en advies heeft het de afgelopen maanden weer proberen te wegen op het Europese wetenschapsbeleid:

Raadpleeg www.scienceeurope.org voor meer nieuws en informatie over Science Europe en zijn activiteiten.

 

Science Europe werkt voor de wetenschap en met wetenschappers. Wel zal het voortaan geen beroep meer doen op een vaste Scientific Advisory Council, maar wel zijn onderzoekersnetwerk mobiliseren voor welbepaalde thema’s

Evaluatieresultaten - NCP

ERC Advanced grants 2017

In totaal werden 2167 aanvragen ingediend, waarvan 269 aanvragen in aanmerking komen voor financiering, waarvan 7 met een Vlaamse onthaalinstelling.

 • Joris DE SCHUTTER, KU Leuven
 • Mireille HILDEBRANDT, Vrije Universiteit Brussel
 • Clay HOLROYD, Universiteit Gent
 • Bart LAMBRECHT, Vlaams Instituut voor Biotechnologie
 • Marie-Francine MOENS, KU Leuven
 • Johan SUYKENS, KU Leuven
 • Greet VAN DEN BERGHE, KU Leuven

ERC Starting grants 2018

In totaal komen 403 aanvragen in aanmerking voor financiering, waarvan 10 met een Vlaamse onthaalinstelling.

 • Alexander BERTRAND, KU Leuven
 • Krijn DE VRIES, Vrije Universiteit Brussel
 • Tine DESTROOPER, Universiteit Gent
 • Karoline FAUST, KU Leuven
 • Kristien HENS, KU Leuven
 • Neil HOWARD, Universiteit Antwerpen
 • Vanessa JOOSEN, Universiteit Antwerpen
 • Anne REVERSEAU, KU Leuven
 • Petra VAN DAMME, Universiteit Gent
 • Niels VERELLEN, IMEC

ERC Proof of Concept grants 2018

In totaal werden 132 aanvragen ingediend waarvan 50 aanvragen in aanmerking komen voor financiering, waarvan 4 met een Vlaamse onthaalinstelling.

 • Tim Nawrot, Universiteit Hasselt
 • Robert M.O. Puers, KU Leuven
 • Joris Wilfried Maria Cornelius Thybaut, Universiteit Gent
 • Niel Hens, Universiteit Hasselt

Societal Challenge 6

 • Bruegel, partner in project EU3D - EU Differentiation, Dominance and Democracy
 • KU Leuven, partner in project Globe - Global Governance and the European Union: Future Trends and Scenarios
 • Vrije Universiteit Brussel partner in project: REBUILD - ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance
 • Universiteit Antwerpen, OCMW Antwerpen, vzw Integratie en Inburgering Antwerpen, Digipolis, partners in project MICADO - Migrant Integration Cockpits and Dashboards
 • KU Leuven, partner in project GROWINPRO - Growth Welfare Innovation Productivity
 • Bruegel, partner in project MICROPROD - Raising EU Productivity: Lessons from Improved Micro Data

Science with and for Society

 • KU Leuven, partner in project SOPs4RI - Standard Operating Procedures for Research Integrity
 • Yellow Window partner in project GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES en project Gender-SMART - Gender SMART Science Management of Agriculture and life sciences, including Research and Teaching
 • Yellow Window partner in project GE Academy - Gender Equality Academy

Future and Emerging Technologies

 • KU Leuven, partner in project CONNECT - Connecting neural networks: Nervous-system-on-Chip Technology
 • IMEC partner in project HARVESTORE - Energy HarveStorers for Powering the Internet of Things
 • KU Leuven partner in project POTION - Promoting social interaction through emotional body odours
 • IMEC, partner in project SKYTOP - Skyrmion-Topological insulator and Weyl semimetal technology
 • IMEC partner in project NEUROTECH - Neuromorphic Technology

Oproep FWO ERC Runner-up-projecten

Momenteel staat de oproep voor FWO ERC Runner-up-projecten open voor ERC Starting grant 2018-aanvragers die een A-score hebben gekregen, maar vanwege budgettaire beperkingen geen Europese financiering ontvingen. De deadline voor oproepen is 1 november 2018 17u (MET).

» Meer informatie over de selectiecriteria en aanvraagprocedure

NCP Flanders infosessies

Voorbije infosessies

Op 7 september vond de Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks workshop voorstel schrijven plaats. Op 5 oktober volgde een infosessie over de modaliteiten van de oproep, die sluit op 15 januari 2019 17 uur (MET). Voor de oproep is een budget beschikbaar van € 470 miljoen. Op de infosessie kwam ook de aankomende oproep voor Research and Innovation Staff Exchange aan bod. Die oproep sluit op 2 april 2019 17 uur (MET) en er is een budget voorzien van € 80 miljoen. Op 12 september vond de ERC synergy grant infosessie plaats met dr. Agnes Kulcsar, oproep coördinator van de Synergy grants van het ERC Uitvoerend Agentschap. De oproep sluit op 8 november 17 uur (MET) en er is een budget beschikbaar van € 400 miljoen.

 

Toekomstige infosessies

In het najaar van 2018 werden volgende infosessies vastgelegd:

 • 23 november 2018,  9u – 12u30: Info Session on Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies – BELSPO, Brussel
 • 20 december 2018, 9u – 13u: Horizon 2020 for beginners – VAC Brussel - Herman Teirlinck

Details over deze sessies kan je vinden op https://www.ncpflanders.be/events

Horizon 2020 en Horizon Europe

Op 24 juli werd het nieuwe werkprogramma van Horizon 2020 van 2019 gepubliceerd. NCP Flanders heeft een handige overzichtstabel geplaatst op de website waarin alle topics worden opgelijst.

 

Een lijst van documenten die details weergeven van het nieuwe kaderprogramma (2021-2027)  - Horizon Europe- die gepubliceerd zijn, staan tevens beschikbaar op de NCP Flanders website.

 

Informatie vindt u op https://www.ncpflanders.be/general-horizon/horizon-2020-info onder “Documents” en “Related links”.