Nieuwsbrief December 2013

Edito 

Dinsdag, 17 december 2013 was een hoogdag voor het FWO en wordt met gouden letters opgenomen in onze annalen.  De viering van onze 85ste verjaardag, van 85 jaar FWO ten dienste van de onderzoeker en van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen,  werd één groot bruisend feest voor en van de onderzoekers, opgeluisterd door de aanwezigheid van Z.M. de Koning en Nobelprijswinnaar prof. François Englert.
Het FWO zet zich elke dag in om zijn reputatie als  onderzoekersvriendelijke instelling hoog te houden. De massale belangstelling en actieve deelname van jonge en minder jonge onderzoekers, dinsdag in Gent, betekenen dan ook heel veel voor het FWO en al zijn medewerkers.  Het is een blijk van vertrouwen en een hart onder de riem om ervoor te blijven gaan en het fundamenteel onderzoek optimaal te blijven stimuleren.
Het grote feest is een mooi sluitstuk van alweer een druk jaar. In 2013 mochten we, net zoals het de afgelopen vijf jaar steeds het geval was, opnieuw een stijging in het aantal mandaat- en projectaanvragen noteren. Dat betekent niet alleen extra werk voor de Expertpanels en de FWO-administratie, maar heeft als belangrijkste gevolg dat de slaagkansen die het FWO aan de onderzoekers kan aanbieden, andermaal daalden. De teruglopende kans op het binnenhalen van financiering verhoogt de druk op de onderzoekers. Sommigen voelen dit aan als de verplichting om steeds meer en sneller te moeten publiceren, anderen vroegen zich zelfs luidop af of er in Vlaanderen niet te veel onderzoekers aan de slag zijn.
Ondanks de toenemende aanvraagdruk blijft het FWO inzetten op een transparante en objectieve evaluatie. Niet door het tellen van publicaties, impactfactoren, citatie-indexen of welke indicator dan ook, maar wel door het aanbieden van een evaluatie door (inter)nationale experten, de peers. De collega-wetenschappers zijn immers het best geplaatst om een wetenschappelijk CV en de bijhorende projectaanvraag te kaderen, alsook om deze op zijn volledige merites te evalueren. Deze procedure biedt aan alle aanvragers die bij het FWO komen aankloppen voor financiering, de beste garantie op een objectieve en evenwichtige evaluatie, zonder  administratieve inmenging of sturing. Het FWO heeft de voorbije periode sterk geïnvesteerd in het verder optimaliseren en het verder internationaliseren van de evaluatieprocedure om ook naar de toekomst toe deze waarden veilig te stellen.
Ondanks zijn 85 jaar is het FWO nog steeds springlevend en bruist van nieuwe ideeën en initiatieven om de onderzoekers nog beter te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit ook visueel onderlijnd door een nieuwe, jonge, dynamische huisstijl en bijpassend logo. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de FWO-website in een nieuw kleedje te stoppen.
De nieuwe website zal eveneens vanaf 1 januari online gaan, tegelijkertijd met de nieuwe oproep voor de FWO-onderzoeksprojecten. De formulieren hiervoor werden helemaal opnieuw geprogrammeerd door de Informaticadienst van het FWO, zodat  het beheer meer flexibel wordt. Eventuele aanpassingen op basis van de noden van de onderzoekers zullen dan ook sneller en efficiënter kunnen gebeuren .
Ik wens ieder van u een zeer mooie eindejaarsperiode toe en een inspiratievol 2014, vol nieuwe ontdekkingen en nieuwe horizonten.

Elisabeth Monard

In de kijker

Kennismakers, Al 85 jaar Zuurstof voor Onderzoek en Ontwikkeling

Afgelopen dinsdag, 17 december, tekenden meer dan 1.200 onderzoekers present in Gent voor de viering van de 85ste verjaardag van het FWO Kennismakers, Al 85 jaar Zuurstof voor Onderzoek & Ontwikkeling. Het werd een echt feest voor de wetenschap vol hoogtepunten. Eerst en vooral was er de aanwezigheid van Z.M. de Koning en de keynote lezing van Nobelprijslaureaat prof. François Englert. Andere hoogtepunten waren er terug te vinden in de 30 thematische sessies met nationale en internationale topsprekers. De dag werd feestelijk afgesloten met een lezing van Stijn Meuris over Stijn en de sterren en de opvoering van Icarus at the Edge of Time door het Universitair Symfonisch Orkest van de KU Leuven en Michael Pas. Tenslotte werd ook het nieuwe FWO-logo voorgesteld (zie verder in deze nieuwsbrief). Het FWO wil graag alle partners, gastsprekers en deelnemers danken om van onze 85ste verjaardag een onvergetelijke dag te maken. Alle presentaties van deze dag kan u raadplegen via www.kennismakers.be.

Een nieuwe huisstijl voor het FWO

In 85 jaar tijd is het FWO uitgegroeid tot dé referentie voor kwalitatief en deugdelijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het FWO verdient een visuele identiteit die beantwoordt aan de huidige missie en essentie van de organisatie. Bezig zijn met onderzoek, is immers bezig zijn met de toekomst. Hierbij hoort een hedendaagse visuele identiteit. Deze werd afgelopen dinsdag 17 december voorgesteld tijdens de viering van 85 jaar FWO. Vanaf 1 januari 2014 zal ook de nieuwe website online staan, deze werd ontworpen om de onderzoeker nog beter van dienst te kunnen zijn en er voor te zorgen dat de onderzoeker nog makkelijker zijn weg kan vinden naar de verschillende financieringsmogelijkheden van het FWO.

Aanpassingen FWO-reglementen

De Raad van Bestuur van november 2013, heeft twee belangrijke aanpassingen aan de FWO-reglementen goedgekeurd.
De belangrijkste en meest ingrijpende aanpassing heeft betrekking op het indienen van een FWO-onderzoeksproject. Voortaan is het onmogelijk om nog een projectaanvraag in te dienen, indien men in de vorige ronde als promotor-woordvoerder een project heeft toegekend gekregen. Deze maatregel treedt onmiddellijk in werking, zodat promotor-woordvoerders die in 2013 in de reguliere competitie voor FWO-onderzoeksfinanciering een project gefinancierd kregen, geen aanvraag kunnen indienen in 2014.
Daarnaast werd ook het reglement voor de Fundamenteel Klinische mandaten aangepast. Het is niet mogelijk  om dit mandaat, dat specifiek gericht is op het combineren van de klinische praktijk met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, te combineren met een beleidsfunctie. Omdat  in bepaalde omstandigheden het nuttig kan zijn om ook deze specifieke expertise in een beleidscontext in te brengen,  is het voortaan mogelijk om als fundamenteel klinische mandaathouder een gemotiveerde uitzondering aan te vragen op deze regel. 

De Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI)

De Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI), die op 7 oktober ll. van start ging, heeft nu een eigen webpagina’s: http://www.kvab.be/vcwi/default.aspx . Naast algemene achtergrondinformatie zijn daar ook praktische richtlijnen te vinden voor wie deze commissie wil consulteren.
Een overzicht van wat de VCWI is en doet, vind je ook op de website van het FWO. Vandaar kan je meteen doorklikken naar de VCWI-pagina’s.

terug naar boven

Genoteerd

Nieuwe Odysseusonderzoekers

Op 14 november zijn de namen van tien internationale gerenommeerde onderzoekers bekend gemaakt, die dankzij het Odysseusprogramma van het FWO in Vlaanderen toponderzoek komen uitoefenen. Deze tien toppers vervoegen de nu reeds 60 Odysseusonderzoekers, die in de voorbije jaren werden aangetrokken. Een internationale jury, begeleid en ondersteund door het FWO, heeft de volgende laureaten geselecteerd:

- Johannes Becher         
- Aurélie Crabbe
- Sarah-Maria Fendt      
- Simon Kuhn   
- Katrien Pype  
- Llewelyn Roderick       
- Mark Saeys    
- Massimo Santoro        
- Colette Van Laar          
- Thomas Van Riet         

Grijze Cellen

In het voorjaar van 2014 staan er opnieuw 2 Grijze Cellen-avonden op het programma. Op maandag 17 februari gaatEos-redacteur Reinout Verbeke in gesprek met experts over de toekomst van de ruimtevaart. Op 31 maart staat er een avond over fijn stof op het programma. Namen van de sprekers voor beide avonden worden binnenkort bekend gemaakt. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht op de website van het FWO.

Science Centre World Summit

Van maandag 17 tot en met woensdag 19 maart 2014 organiseert Technopolis de Science Centre World Summit in Mechelen. Op deze internationale top kan u deelnemen aan debatten met leiders op het vlak van wetenschapscommunicatie, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit internationale organisaties en de industrie. Het programma bevat presentaties en debatten rond drie kernthema’s: “Onderzoek en communiceren van onderzoek”, “Informeel leren”, en “Nieuwe technologieën in wetenschapscommunicatie”. De Science Centre World Summit 2014 is het initiatief van de volgende science center netwerken: ASPAC, ASTC, Ecsite, Names, NCSM, Red-POP en SAASTEC. Registreren voor de Science Centre World Summit kan via http://www.scws2014.org . Indien u registreert vóór 27 december 2013 geniet u een “vroeg boek korting”. Voor meer info surf naar http://www.scws2014.org .

terug naar boven

Over de grenzen

Horizon 2020

Op 11 december is het langverwachte nieuwe Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie “Horizon 2020” gelanceerd. Tijdens de komende zeven jaar zal de Europese Commissie maar liefst 77 miljard euro investeren in excellent wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van jonge wetenschappers, de ontwikkeling van nieuwe (industriële) technologieën en de zoektocht naar antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Deze lancering gaat meteen gepaard met de opening van de eerste oproepen.

De NCPs van het FWO zijn er in elk geval klaar voor. Op 14 november ontvingen we samen met de collega-NCPs van BELSPO, FNRS, IWT, BAO en NCP-Wallonie ruim 300 Belgische beleidsmakers in De Munt voor het Belgische Horizon 2020 lanceringsevenement. In de eerste helft van 2014 volgen er thematische infosessies gericht op onderzoekers voor de NCP-thema’s van het FWO. Reserveer daarom alvast volgende data:
- 16 januari 2014: Infosessie Social Sciences and Humanities in Horizon 2020
- 22 januari 2014: Infosessie ERC
- 12 februari 2014: Infosessie Marie Sklodowska-Curie Actions
- Eind februari 2014: Infosessie Future and Emerging Technologies

JPI

De call die het JPI FACCE (Food Security, Agriculture and Climate Change) dit jaar opende, is afgerond. Het Vlaamse project van prof. V. Fievez (UGent) en dat van prof S. Sleutel (UGent) krijgen na evaluatie door het transnationale evaluatiepanel beide ondersteuning van het FWO.
De call van het JPI Urban Europe (interdisciplinair onderzoek rond urbanisme), die in juni van dit jaar gelanceerd werd, leverde bij de indiendatum in september 145 consortiumaanvragen op. Daaraan participeerde 16 deelprojecten uit Vlaanderen die in aanmerking komen voor FWO-financiering. Ook andere Belgische instanties ondersteunen overigens deze oproep. Na de pre-proposal-fase bleven er 39 consortia met 3 Vlaamse deelprojecten over. In januari 2014 worden daarvan full proposals verwacht en de toekenningsbeslissing is gepland voor maart.
Op 1 oktober nodigde het JPI Climate onderzoekers voor het eerst uit voor een joint call. Het stak meteen van wal met twee thema’s: Russian Arial Borial Systems en klimaataspecten die een link hebben met de sociale en humane wetenschappen. Eind november worden de pre-proposals verwacht, de evaluatie daarvan en de start van de full proposal-fase vinden plaats in februari 2014. In de zomer moet duidelijk zijn welke consortia aan het werk kunnen.
JPND (het JPI dat zich richt op neurodegeneratieve ziektes) pakt in december uit met twee nieuwe calls. Het FWO neemt ook hieraan deel. Daarvoor hanteert het de nieuwe financieringsmodaliteit voor JPI-oproepen, die erin bestaat dat alleen nog bestaande FWO-projecten extra financiering ten belope van € 10.000 per jaar kunnen krijgen. Met deze top-up kunnen kosten die gemoeid zijn met de integratie van het project in een consortium betaald worden. Het FWO maakte deze keuze omdat het denkt zo beter in te spelen op de doelstelling van programmacoördinatie waar JPI’s voor staan.
Alle oproepen en vooraankondigingen verschijnen op /Nieuws-Europese-Oproepen.aspx en worden ook gesignaleerd aan de diensten onderzoekscoördinatie van de Vlaamse universiteiten en Strategische Onderzoekscentra.

ERA-NET

De Europese netwerking via het programma ERA-NET, dat samen door de Europese Commissie en organisaties voor onderzoeksfinanciering van de lidstaten wordt georganiseerd, levert onverminderd initiatieven op in een waaier van onderzoeksdomeinen. Het FWO blijft inspelen op die netwerken die prioritair zijn voor het Vlaamse onderzoek.
Bij de afloop van de evaluatie van de aanvragen voor call 2012 van TRANSCAN (kankeronderzoek) kwamen twee Vlaamse onderzoeksgroepen uit de bus bij de toprangschikking. Beide projecten, het ene van prof. W. van Criekinge (UGent) en het andere van prof. W. Wuyts (UAntwerpen), worden door het FWO gefinancierd. Voor dit ERA-NET volgt in december een nieuwe call.
De ranking voor de NEURON-oproep van 2013 bevatte het Vlaamse project van prof. Claudia Bagni (KU Leuven), dat met FWO-ondersteuning van start kan gaan. Begin 2014 volgt een nieuwe oproep.
Jammer genoeg kon voor de call van E-Rare2 (zeldzame ziekten) geen consortium met een Vlaams project gefinancierd worden. Op 5 december gaat de volgende oproep van dit netwerk open.
De evaluatie voor ERAfrica (onderzoek met Europese en Afrikaanse partners) is afgerond en in onderhandeling.
Tot 21 januari 2014 kunnen nog onderzoeksvoorstellen in het domein ICT worden ingediend bij CHISTERA. Eind november ging een oproep open van EURONANOMED II (nanogeneeskunde) en in januari 2014 volgen er van ERA-CAPS en INFECT-ERA.
Alle oproepen en vooraankondigingen verschijnen op /Nieuws-Europese-Oproepen.aspx en worden ook gesignaleerd aan de diensten onderzoekscoördinatie van de Vlaamse universiteiten en Strategische Onderzoekscentra.

Jorgen D'Hondt verkozen tot nieuwe voorzitter CMS-experiment, CERN

Op 11 december is in het CERN, vlakbij Geneve in Zwitserland, Jorgen D’Hondt verkozen tot nieuwe voorzitter van het CMS-experiment dat het Brout-Englert-Higgs deeltje heeft ontdekt. Dat is het deeltje waarvoor deze week François Englert samen met Peter Higgs de Nobelprijs kreeg. Jorgen D’Hondt is professor Fysica aan de Vrije Universiteit Brussel, lid van de commissie Internationale Samenwerking van het FWO, directeur van het Interuniversitair Instituut voor Hoge Energieën en voorzitter van de Jonge Academie in België, en werd onlangs nog verkozen tot "Young Scientist 2013" door het World Economic Forum. Hij wordt voor 2,5 jaar de voorzitter van de Raad van Bestuur van de internationale samenwerking van 183 instellingen uit 43 landen waarin 4300 leden actief zijn.

Mark Huyse verkozen tot lid van het Science Policy Committee van het CERN

Prof. Mark Huyse (KU Leuven) wordt op 1 januari lid van het Science Policy Committee van het CERN. Het Science Policy Committee is het hoogste wetenschappelijke adviesorgaan van het CERN. Het verleent advies aan de raad van het CERN, het hoogste beslissingsorgaan. Prof. Huyse is de eerste Belg in de 60-jarige geschiedenis van het CERN die tot lid van dat comité verkozen wordt. Het comité waarin prof. Huyse zitting neemt, heeft een dubbele functie. Enerzijds moet het de resultaten van bestaande projecten evalueren en de wetenschappelijke waarde beoordelen. Anderzijds verleent het advies over toekomstige projecten en over de richting waarin het CERN moet evolueren. Prof. Mark Huyse is promotor van verschillende FWO-onderzoeksprojecten en mandaathouders en voormalig lid van de FWO-commissie Subatomaire fysica.

Internationaal genoteerd

Vlaamse onderzoeker ontvangt prestigieuze ERC Synergy Grant

Op 18 december 2013 heeft de European Research Council de laureaten van de Synergy Grants 2013 oproep bekend gemaakt. Deze prestigieuze onderzoeksprojecten brengen twee tot vier excellente onderzoekers samen, elk project ontvangt een financiering tot 15 miljoen euro voor de komende zes jaren. Onder de 13 laureaten bevindt zicht ook 1 Vlaamse onderzoeker met een FWO-achtergrond, prof.  Ivan Janssens van UAntwerpen.

Elisabeth Monard wordt Vice-President van Science Europe en van ESF

In november stelde de General Assembly van Science Europe de secretaris-generaal van het FWO, Elisabeth Monard, aan tot Vice-President. Als zodanig zetelt zij ook in de Governing Board van deze organisatie, die 53 organisaties voor de financiering en/of uitvoering van wetenschappelijk onderzoek uit  27 Europese landen omvat.
Hiermee wordt de voortrekkersrol die het FWO, stichtend lid van Science Europe, speelt in de internationale wetenschappelijke samenwerking bevestigd.
Dr.ir. Elisabeth Monard is tevens aangesteld als Vice-President van de European Science Foundation, (ESF), die in een overgangsperiode zit, waarbij zowel de opdrachten als het  personeelsbestand worden afgebouwd.

Hernieuweing samenwerking FWO en NRF

Op 8 november keurde het Joint Technical Committee zes projecten goed die werden ingediend binnen de tweede oproep voor bilaterale onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. In totaal gaat er de komende drie jaar ruim 1,2 miljoen euro naar fundamenteel onderzoek in de meest uiteenlopende disciplines: van de boekhouding van NGOs, over de verwerking van het Apartheidstrauma, de gunstige medische effecten van Afrikaanse planten en de ontwikkeling van een antigen voor leverkanker, tot data mining-toepassingen in kankergenomica en de metallisering van semiconductoren. Met ruim vijftig aanvragen was ook deze oproep opnieuw een succes. Het FWO en NRF hebben tijdens de prinselijke missie naar Zuid-Afrika in oktober dan ook beslist de samenwerking met een periode van drie jaar te verlengen, zodat er voor 2016 eventueel een nieuwe oproep gelanceerd kan worden.

ERC opvangprojecten van het FWO

Het FWO heeft ook dit jaar een aantal opvangprojecten toegekend aan Vlaamse toponderzoekers die omwille van beperkte Europese budgetten net buiten de prijzen gevallen zijn bij de ERC 2013 oproep voor Starting Grants.
Het opvangproject bestaat uit de financiering van 1 wetenschappelijk personeelslid voor vier jaar en 10.000 EUR werkingsmiddelen.
Laureaten van de ERC opvangprojecten zijn:
- Daan Huybrechs – KU Leuven
- Katrien Pype – KU Leuven

COST – resultaten oproep OC

Op 13 en 14 november 2013 keurde het COST Committee of Senior Officials (CSO) 40 nieuwe COST-acties uit de oproep OC-2013-1 goed, waarvan één voorgesteld door een Vlaamse onderzoeker, prof. Sebastien Carpentier (KU Leuven).
Ook indien je niet hebt meegeschreven aan een COST-actie kan je er nog aan deelnemen.

Meer informatie over de procedure tot deelname kan u hier vinden.

Cijfers en letters

Resultaten onderzoeksprojecten en Kredieten aan Navorsers

In de aanvraagronde 2013-2014 zijn er 1.447 aanvragen voor Kredieten aan Navorsers en Onderzoeksprojecten ingediend, voor een totaal budget van € 158.507.670.
Rekening houdend met de selectiesleutel voor eerste en tweede orde van 15,01 % betekent dit dat voor de Krediet aan Navorsers en Onderzoeksprojecten samen € 23.787.110 kon worden voorgesteld.
Het FWO keurde in totaal 80 Kredieten aan Navorsers goed, voor een totaal budget van € 2.083.093.
Vanaf 1 januari 2014 kunnen ook 258 nieuwe onderzoeksprojecten worden opgestart, voor een totaal budget van € 21.520.872 voor personeel, werking en uitrusting.
Dankzij een aantal giften en legaten, kan het FWO jaarlijks ook een aantal extra kredieten aan navorsers toekennen. Voor 2013 waren dit dankzij de Fernand De Waele schenking (Burgerlijke bouwkunde/Kanker) voor een bedrag van € 6.200, Guy Eelen van de KU Leuven voor zijn onderzoek naar de “Het glutamine/glutamaat metabolisme van de endotheelcel: een cruciale pion voor ontwikkelings- en ziekte-gerelateerde angiogenese.”
Het krediet Rimaux-Bartier (Ongeneeslijke ziekte) voor een bedrag van € 12.400 werd toegekend aan Kim De Keersmaecker verbonden aan de KU Leuven, voor haar onderzoek naar “Gebruik van massa spectrometrie ter ontrafeling van de rol van de RPL10 R98S mutatie in T-cel acute lymfatische leukemie.”
Het krediet Fortis Bank MeesPierson (Economie) voor een bedrag van € 12.500 werd toegekend aan Marijke Verpoorten verbonden aan de UAntwerpen voor haar onderzoek naar “Waarom vechten? Een studie over het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden in Zuid-Kivu, DRC.”
Het krediet Effel Schenking (Kanker/Leukemie) voor een bedrag van € 7.450 werd toegekend aan Claudia Spits verbonden aan de VUB voor haar onderzoek naar ‘Identificatie van het sleutelgen van 18q deleties: humane embryonale stamcellen als onderzoeksmodel in oncogenetica.’
Wat betreft de projectfinanciering, werden er naast de reguliere projecten ook drie projecten toegekend in het kader van de actie Kom op tegen Kanker.
De gedetailleerde lijst van toekenning kan geraadpleegd worden op de FWO-website.

Recent toegekende prijzen

Wetenschappelijke prijs Acerta (10 oktober)
Koen Nevens – VUB - De arbeidsrelatie, de zelfstandige en de ondernemer
Tim Vantilborgh – VUB -  Een uitbreiding van traditionele opvattingen over het psychologisch contract van vrijwilligers

Wetenschappelijke prijs McKinsey (16 oktober)
Bart van Grinsven – UHasselt - Snelle genetische assays, gebaseerd op elektronsiche en thermische uitleesstrategiën 

Wetenschappelijke prijs IBM België voor de informatica (2 oktober)
Nikolaos Deligiannis – VUB - Gedistribueerde video codering voor lichtgewicht multimedia toepassingen 

Wetenschappelijke Centrum Studiecentrum Prinses Josephine Charlotte (7 november)
Laurent Gillet – Ulg – Study of the neutralization evasion by gammaherpesviruses

Wetenschappelijke Prijs Alcatel Lucent Bell (21 november)
Dieter Duyck – UGent - Ontwerp van LDPC-gecodeerde Modulaties voor Draadloze Kanalen met Fading 

ExxonMobil Chemical European Science & Engineering Award (12 december)
Jorge Cason – TU Delft - Towards efficient adsorptive separation of light olefin/paraffin mixtures

Foundation AstraZeneca Award – Cardiovascular diseases (12 december)
Peter Sinnaeve – KU Leuven - MicroRNA clusters in perifeer bloed na acute coronary syndromen

Foundation AstraZeneca Award – Infectiology (12 december)
Françoise Van Bambeke – UCL – Bacterial and cellular factors affection antibiotic activity towards persistent infections

Foundation AstraZeneca Award – Oncolgy (12 december)
Jean Christophe Marine – KU Leuven - Indetifcation of MDM4 as a key anticancer therapeutic target

Foundation AstraZeneca Award – Asthma & COPD (12 december)
Hamida Hammad- UGent - Contributie van antigen presenterende cellen, luchtweg epitheel cellen en innate immuun cellen in huisstofmijt specifieke T lymphociet immuniteit.

FWO-Intern

Personalia

Overlijden:

- Laurent Vandendriessche († 20/10/2013)
Voorzitter Commissie Biochemie en Moleculaire Biologie. (01/10/1970 – 30/09/1985)
Lid Raad van Bestuur IIKW (23/06/1972 – 31/01/1979)