Het FWO steunen

Een deel van zijn opdracht vervult het FWO dankzij financiële giften van schenkers en erflaters. Betrokkenen kunnen het doel en de aard van het wetenschappelijk onderzoek vastleggen in de bepalingen van de schenkingsakte of het testament voor zover het onderzoeksonderwerp voldoende algemeen gehouden wordt. De overheid heeft ervoor gezorgd dat deze gelden zeer weinig worden belast en dus quasi integraal aan wetenschappelijk onderzoek kunnen worden besteed door volgende faciliteiten:

  • Het FWO geniet krachten art. 59 van het Wetboek der Successierechten als Stichting van Openbaar Nut vermindering van successierechten. 
  • Giften in geld zijn fiscaal aftrekbaar krachten art. 104,3° b van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, op voorwaarde dat het bedrag ten minste 40 euro bedraagt (art. 107), lager ligt dan een te indexeren bedrag van 250.000 EUR en niet meer dan 10 % van het netto belastbaar inkomen bedraagt (art. 109) of in het geval van vennootschappen: 500.000 euro en niet meer dan 5 % van het netto belastbaar inkomen (art. 200)

Steun het FWO als particulier

Met uw steun aan wetenschappelijk onderzoek kiest u bewust voor de toekomst. Door uw gift of uw legaat bouwt u mee aan de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen. En achterkleinkinderen.

» Lees meer

Steun het FWO als bedrijf

Elk jaar reikt het FWO wetenschappelijke prijzen uit. Deze worden gesponsord door privébedrijven of non-profitorganisaties. Op die manier ontstaat er een nauwe band tussen de bedrijfs- en de onderzoekswereld.

» Lees meer

Contact

Wenst u meer informatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij behandelen uw vragen in alle discretie.

» Lees meer