Steun het FWO als particulier

Met uw steun aan wetenschappelijk onderzoek kiest u bewust voor de toekomst. Door uw gift of uw legaat bouwt u mee aan de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen. En achterkleinkinderen.

U kan bij een schenking aan het FWO zelf bepalen naar welke discipline uw schenking gaat. Maar evengoed kan u die keuze aan ons overlaten en wetenschappelijk onderzoek in het algemeen steunen.

U kunt een gift doen op het rekeningnummer van het FWO (BE24 3101 6582 6438). Vanaf 40 euro is uw gift fiscaal aftrekbaar. In februari van het jaar volgend op uw schenking krijgt u een schriftelijk document als bewijs opgestuurd.

Wilt u een groter bedrag schenken of een schenking doen via een legaat, neem dan contact met ons op, met uw vermogensbeheerder of met uw notaris.

Bij een legaat aan het FWO kan u zelf bepalen naar welke discipline uw schenking gaat. Maar evengoed kan u die keuze aan ons overlaten en wetenschappelijk onderzoek in het algemeen steunen. Neem contact met ons voor meer informatie over de beide opties.

In Vlaanderen worden vanaf 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen verlaagd naar nul procent.

Ook de fiscale regeling rond duolegaten verandert: vanaf 1 juli 2021 zal een duolegaat geen fiscaal voordeel meer opleveren. Als u een duolegaat in uw testament heeft opgenomen en na 1 juli 2021 overlijdt, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. U laat daarom best uw duolegaat nakijken en indien nodig aanpassen zodra het decreet definitief is.

Het FWO is ook aangesloten bij testament.be. U kan met hen contact opnemen voor advies over het opmaken van uw testament.

Via de brochure 'Steun de wetenschap van morgen' geven we u alle informatie over schenkingen of legaten aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. U kan ook een gedrukt exemplaar bestellen via mecenaat@fwo.be.

Welk onderzoek financiert FWO?

Een overzicht van al het gefinancierde FWO-onderzoek kan je terugvinden in onze database gefinancierd onderzoek

Wil ook jij op de hoogte blijven van de nieuwste wetenschappelijke inzichten?

Schrijf je dan in voor onze maandelijke nieuwsupdate #Onderzoekersinbeeld

Ontdek ons Kennismakers Magazine

Benieuwd waar de onderzoekers van vandaag mee bezig zijn? In ons Kennismakers Magazine laten we u graag kennismaken met enkele gedreven mannen en vrouwen die voor hun onderzoek steun krijgen van het FWO.