Steun wetenschappelijk onderzoek

Het fundamenteel onderzoek, waarbij vorsers in alle vrijheid op zoek gaan om de grenzen van onze kennis te verleggen, is een noodzaak in onze maatschappij. Zonder deze zoektocht naar nieuwigheden zouden we het vandaag zonder penicilline, velcro of post-it’s moeten stellen.

Maar zoeken naar nieuwe fundamenten van wetenschap is niet altijd even zichtbaar. Pas na vele jaren zoeken, testen en dubbel checken kunnen wetenschappers naar buiten treden. Evenveel jaren gaan voorbij vooraleer een fundamenteel wetenschappelijk onderzoek een praktische toepassing vindt. Die lange zoektocht maakt van de onderzoekers van vandaag de uitvinders van morgen.

Met uw steun aan dit wetenschappelijk onderzoek kiest u dus bewust voor de toekomst: u helpt mee zaaien voor een rijke oogst later. Door uw gift of uw legaat bouwt u mee aan de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen, ja zelfs van uw achterkleinkinderen.

Ontdek ons onderzoek

Wil je meer te weten komen over de onderzoekers die door het FWO ondersteund worden? Je kan alles ontdekken op www.geschiedenisfwo.be waar je via een databank kan snuisteren in 85 jaar FWO-onderzoek. Verder kan je via een tijdslijn de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het FWO bekijken en kan je via grafieken de belangrijkste cijfergegevens over het FWO terugvinden.

Geschiendenisfwo