Het FWO steunen

Een deel van zijn opdracht vervult het FWO dankzij financiële giften van schenkers en erflaters. Betrokkenen kunnen het doel en de aard van het wetenschappelijk onderzoek vastleggen in de bepalingen van de schenkingsakte of het testament voor zover het onderzoeksonderwerp voldoende algemeen gehouden wordt. De overheid heeft ervoor gezorgd dat deze gelden zeer weinig worden belast en dus quasi integraal aan wetenschappelijk onderzoek kunnen worden besteed door volgende faciliteiten:

  • Het FWO geniet krachten art. 59 van het Wetboek der Successierechten als Stichting van Openbaar Nut vermindering van successierechten. 

  • giften in geld zijn fiscaal aftrekbaar krachten art. 104,3° b van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zo get bedrag van ten minste 40 euro bedraagt (art. 107) en lager dan een te indexeren bedrag van 250.000 EUR en niet méér dan 10 % van het netto belastbaar inkomen bedraagt (art. 109) of in het geval van vennootschappen, 500.000 EURO en niet méér dan 5 % van het netto belastbaar inkomen (art. 200)

Steun het FWO als particulier

Met uw steun aan wetenschappelijk onderzoek kiest u bewust voor de toekomst. Door uw gift of uw legaat bouwt u mee aan de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen. En achterkleinkinderen.

Steun het FWO als bedrijf

Dankzij het uitreiken van wetenschappelijke prijzen, gesponsord door privébedrijven of non-profitorganisaties, ontstaat er een nauwe band tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld.  Met deze prijzen bekroont het FWO excellent fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Maar deze  prijzen vervullen ook een belangrijke signaalfunctie: ze onderstrepen de maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek. Op die manier halen alle partijen voordeel uit deze samenwerking.