Getuigenissen

Hieronder getuigen 3 bedrijven met een hart voor onderzoek over hun samenwerking met het FWO.

Dankzij het mecenaat van de Foundation AstraZeneca kent het FWO, samen met het FNRS, jaarlijks een wetenschappelijke prijs toe aan een originele klinische studie die bijdraagt tot de vooruitgang op het gebied van astma en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD). Voor de evaluatie van deze prijs ter waarde van 25.000 euro doet AstraZeneca een beroep op de expertise van het FWO.

 “Het FWO en het F.R.S.-FNRS zijn wetenschappelijke instituten met jarenlange traditie aan wie wij met vertrouwen de laureaatselectie van deze wetenschappelijke prijzen toe kennen. Hun onafhankelijke keuze op basis van excellentie en peer review ,laat ons toe de meest belanghebbende vorser te belonen.”

Professor Marc Decraemer, voorzitter van de AstraZeneca Foundation

IBM België en het FWO organiseren sinds 1975 de Wetenschappelijke Prijs IBM Belgium voor de Informatica. Deze prijs is een bekroning voor de beste doctoraatsthesis die een originele bijdrage levert tot de informatica of haar toepassingen. Zowel het FWO als IBM België bevestigen hiermee het belang van de informatie-wetenschappen in onze maatschappij en in de bedrijfswereld. Dit onderzoek leidt tot nieuwe methodes voor efficiëntie en effectiviteit, maar ook tot het opbouwen van nieuwe diensten en business-modellen in onze regio.

“Vermits IBM België werkt en consultancy verstrekt in het overlappende gebied van technologie en business , is het van cruciaal belang goed gefundeerd onderzoek in de informatica  te ondersteunen. Met deze prijs draagt het bedrijf bij tot de versterking van kunde en creativiteit in onze regio. Op deze manier stimuleren we top-onderzoek met reële toe passingen in de industrie en de maatschappij.”

Hans Van Mingroot, business development and academic relations for Belgium and Luxembourg IBM België

Sinds 1982 organiseert het FWO jaarlijks, dankzij de financiële steun van Alcatel-Lucent Bell, de ‘Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell’ ter bekroning van een doctoraatsthesis over een originele studie inzake informatie- en communicatietechnologie, concepten of toepassingen.

“Alcatel-Lucent is ervan overtuigd dat studenten, met hun innovatieve aanpak, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ICT -sector . Aangezien onze Bell Labs al sinds jaar en dag voortrekkers zijn in innovatie, wil Alcatel-Lucent Bell met deze jaarlijkse Wetenschappelijke Prijs de universitaire wereld en de industrie dichter bij elkaar brengen. Het gezamenlijke streven naar technologische vooruitgang tilt innovatie in België naar een hoger niveau.”

Marnix Botte, VP Bell Labs Benelux