Op welke manier?

U kan het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op verschillende manieren financieren. Via een wetenschappelijke prijs, een individueel werkingskrediet of een beurs voor een jonge onderzoeker.

Deze beurs geeft jonge onderzoekers de kans om een doctoraat op proefschrift voor te bereiden met een professor van een Vlaamse Universiteit als promotor. Die beurs dient wel te passen in het mandatensysteem van het FWO.

In dit geval moet de kandidaat in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma. Het FWO beoordeelt de kandidaat op het leveren van een excellent doctoraatsonderzoek in het domein dat gedefinieerd wordt door het bedrijf.

U sponsort de werkingskosten en de aanschaf van kleine apparatuur om jonge of gevestigde onderzoekers te ondersteunen in hun onderzoek. Het sponsoren van een werkingstoelage aan postdoctorale onderzoekers is voor vele bedrijven een optimale manier om onderzoek in een bepaald onderzoeksdomein te stimuleren.

U bekroont het werk van onderzoekers op postdoctoraal niveau in de actieve periode van hun academische carrière. U kan ervoor kiezen dat de kandidaten moeten voorgedragen worden door een gekwalificeerde onderzoeker.