Op welke manier?

Het is goed te weten dat u de wetenschap op vele manieren financieel kan steunen. Via een jaarlijkse gift aan het FWO, via een legaat of een schenking? Kies de manier die het best bij uw situatie past. Of maak een combinatie van verschillende mogelijkheden.

Schenkingen kunnen gebeuren via een handgift of via een notariële akte. Alle giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U kan zelf beslissen welk project of onderzoek u steunt.

Handgift

De schenking van een roerend goed (een som geld, juwelen, aandelen aan toonder) kan eenvoudig gebeuren van hand tot hand. Bij zo’n handgift hoeven er geen registratierechten betaald te worden. Toch is het aangeraden om een geschreven document met de datum van de schenking op te stellen. Wanneer u als schenker binnen de 3 jaar na de schenking zou overlijden, moeten er wel successierechten betaald worden. Dit is niet het geval wanneer kan bewezen worden dat de schenking meer dan 3 jaar geleden is.

Schenkingen kunnen ook overgeschreven worden naar de rekening van het FWO. In dit geval spreken we van een Bankgift en krijgt u een schriftelijk documenten ten titel als bewijs opgestuurd.

Rekeningnummer van het FWO:

BE05 4245 5308 0175
BIC KREDBEBB

Schenking via notariële akte

De schenking van een roerend of onroerend goed kan ook gebeuren via een akte bij de notaris. Als u hiervoor kiest, betaalt u schenkingsrecht, de honoraria van de notaris en diverse kosten (zegels, opzoekingen, hypotheek …). Het bedrag van de schenkingsrechten varieert naargelang de waarde van de overgedragen goederen en de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde.

In uw testament bepaalt u, tegenover uw nabestaanden, maar ook tegenover de overheid, welke bezittingen bij uw overlijden bij wie terecht komen. U bepaalt in het testament wie je roerende of onroerende goederen krijgen: een persoon, een goed doel, een instelling,… Via uw testament ‘legateert’ u de goederen aan de toekomstige bezitter, die er – bij uw overlijden – eigenaar van wordt.

Hoe kan u een testament opstellen?

Er zijn drie belangrijke manieren om een testament op te stellen.

  • U kunt dit zelf schrijven: een eigenhandig of holografisch testament. Dit moet, zoals de naam zegt, met de hand geschreven zijn, gedateerd zijn en door u ondertekend zijn.
  • Ten tweede, is er een notarieel of authentiek testament. Dit wordt bij een notaris opgesteld in het bijzijn van twee getuigen. De notaris kijkt er op toe dat het volledig correct is opgesteld. Dit testament wordt centraal geregistreerd en heeft een totale bewijskracht.
  • Tot slot is er het internationaal testament, dat door u ondertekend is en dat u persoonlijk, maar in het bijzijn van twee getuigen, aan de notaris overhandigt. De notaris maakt een akte van neerlegging.

Duolegaat

Een interessante formule om geld te geven aan een goed doel, zoals het FWO, zonder daarbij familieleden te vergeten, is deze van het duolegaat. Hierbij schenkt u een deel van uw nalatenschap via een legaat aan het FWO en betalen wij uw successierechten ook op het deel dat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Zo steunt u zowel het FWO en geeft u meer aan uw erfgenamen.