Indiendata aanvraag rekentijd Tier-1

  • 3 februari 2020
  • 15 juni 2020 (nieuwe indiendatum)
  • 5 oktober 2020

Reglement aanvragen gebruik Vlaamse Supercomputer 2020

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier Starting Grant