Voor de onderzoeker

Aspirant fundamenteel onderzoek, junior en senior postdoc, junior en senior onderzoeksproject fundamenteel onderzoek

Gebied Biologische wetenschappen
+32-2-550 15 82 - bio@fwo.be

+32-2-550 15 78

Gebied Cultuurwetenschappen
+32-2-550 15 84 - cult@fwo.be

+32-2-550 15 78

Gebied Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
+32-2-550 15 62 - GM@fwo.be

+32-2-550 15 13

Gebied Medische wetenschappen
+32-2-550 15 90 - med@fwo.be

+32-2-550 15 53

+32-2-550 15 37

Gebied Wetenschap en Technologie
+32-2-550 15 88 - WT@fwo.be

+32-2-550 15 24

+32-2-550 15 63

Interdisciplinair onderzoek
+32-2-550 15 13 - interdisciplinair@fwo.be

Aspirant strategisch basisonderzoek

+32-2-550 15 78 - SB@fwo.be

SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

+32 2-550 15 91 - SBO@fwo.be

TBM (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit) projecten

+32 2-550 15 83 - tbm@fwo.be

EOS (Excellence Of Science) onderzoeksproject

+32-2-550 15 44 - eos@fwo.be

Odysseusprogramma

+32-2-550 15 44 - odysseus@fwo.be

Onderzoeksinfrastructuur

+32 2-550 15 42 -infrastructuur@fwo.be

Internationale mobiliteit - Internationale samenwerking

+32-2-550 15 92 – interprog@fwo.be

Europese programma’s – ERA-NET en JPI

+32-2-550 15 70 - eranet@fwo.be en jpi@fwo.be

Wetenschappelijke prijzen

+32-2-550 15 96  - prijzen@fwo.be

Wetenschapscommunicatie - Pers

+32-2-550 15 48 – communicatie@fwo.be

Nationaal Contactpunt voor Horizon 2020 en Horizon Europe

+32-2-550 15 60 - info@ncpflanders.be