Voor de onderzoeker

Gebied Biologische wetenschappen
Nathalie Berghmans
Nathalie Van Damme

Bel: +32-2-550 15 82 - bio@fwo.be

Gebied Cultuurwetenschappen
Elsie Pernet
Nathalie Van Damme
Bel: +32-2-550 15 84 - cult@fwo.be

Gebied Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Sven Deschuyter
Nena Van Den Steen

Bel: +32-2-550 15 62 - GM@fwo.be

Gebied Medische wetenschappen
Hellen Boterbergh
Ben De Gelas

Nancy Roobaert – Peeters
Bel: +32-2-550 15 90 - med@fwo.be

Gebied Wetenschap en Technologie
Ouassima El Hindaz
Britta Hafer
Ilse Raveel
Bel: +32-2-550 15 88 - WT@fwo.be

Interdisciplinair onderzoek
Sven Deschuyter
Bel: +32-2-550 15 13 - interdisciplinair@fwo.be

Internationale mobiliteit
Els De Samblanx
Anthony Tillaert
Chantal Vandenheede
Marleen Wollaert
Bel: +32-2-550 15 92 – interprog@fwo.be

Excellence of Science-programma (EoS)
Bel: +32-2-550 15 44 - eos@fwo.be

Aspirant en postdoc mandaten
dr. ir. Dirk Otte: beleidsmedewerker
Bel: +32-2-550 15 89 – dirk.otte@fwo.be

SBO-projecten
dr. Tom Van de Putte: beleidsmedewerker
Bel: +32 2-550 15 91 - tom.vandeputte@fwo.be

TBM-projecten
dr. Frederik Van Acker: beleidsmedewerker
Bel: +32 2-550 15 83 - frederik.vanacker@fwo.be

dr. Alain Deleener: beleidsmedewerker
Bel: +32 2-550 15 95 - alain.deleener@fwo.be

dr. Tim Thijs: beleidsmedewerker

Bel: +32 2-550 15 93 - Tim.Thijs@fwo.be

Onderzoeksinfrastructuur
Caroline Volckaert: beleidsmedewerker
Bel: +32 2-550 15 42 - caroline.volckaert@fwo.be

Nationaal Contactpunt
Algemeen e-mailadres: ncp_fwo@fwo.be

ir. Ann Van Hauwaert: NCP coördinator
Bel: +32-2-550 15 60 - Ann.VanHauwaert@fwo.be


Margot Beereboom: adviseur onderzoeksaangelegenheden
Bel: +32-2-550 15 76 – margot.beereboom@fwo.be

Man Hei To: adviseur onderzoeksaangelegenheden
Bel: +32-2-550 15 55 - manhei.to@fwo.be

ERA-NET en JPI
eranet@fwo.be en jpi@fwo.be

dr. Olivier Boehme: coördinator cel strategie en beleid
Bel: +32-2-550 15 45 – olivier.boehme@fwo.be

Toon Monbaliu: adviseur onderzoeksaangelegenheden
Bel: +32-2-550 15 70 - toon.monbaliu@fwo.be