Skip to content
Login E-loket

FWO Review College Fundamenteel Onderzoek

Jaarlijkse oproep review college

Onze oproep opent jaarlijks in maart en sluit begin mei. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden wanneer deze oproep opnieuw opengaat, registreer u via onderstaande button.

Jaarlijks opent het FWO een oproep voor kandidaten voor het Review College Fundamenteel Onderzoek. Het Review College bestaat uit hooggekwalificeerde en ervaren experten die kunnen uitgenodigd worden om in een FWO expertpanel te zetelen, meer bepaald in één van de mandaten- of projectenpanels fundamenteel onderzoek. De panels vergaderen één of twee keer per jaar in Brussel om de onderzoeksaanvragen van onderzoekers in Vlaanderen te evalueren. Panels bestaan uit 12 experten die toponderzoekers zijn in hun eigen discipline(s) en vanuit een generalistische achtergrond ook onderzoeksaanvragen uit hun bredere veld kunnen evalueren. Een meerderheid van de panelleden is niet geaffilieerd aan een Vlaamse onderzoeksinstelling; Vlaamse onderzoekers kunnen zich echter ook kandidaat stellen. Lidmaatschap van het Review College verplicht onderzoekers er niet toe in een panel te zetelen, maar stelt het FWO in staat hen met een uitnodiging hiertoe te contacteren.