Skip to content
Login E-loket

Onderzoeksprojecten

Geven onderzoeksteams de kans om middelgrote tot grootschalige onderzoeksacties op te zetten

Onderzoeksprojecten

De projecten fundamenteel onderzoek junior en senior, strategisch basisonderzoek en toegepast biomedisch onderzoek geven teams met leidinggevende onderzoekers en hun medewerkers de kans om gedurende vier jaar middelgrote tot grootschalige onderzoeksacties op te zetten. Daarnaast stelt financiering ter beschikking in het kader van de humanitaire acties ‘Kom op tegen Kanker’ en ‘JEZ!’ en zijn er thematische oproepen rond circulaire economie en innovatie in de landbouw- en voedingssector.

Met het Odysseusprogramma trekt het FWO dan weer toptalent uit het buitenland aan dat met startfinanciering voor vijf jaar aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep of -lijn kan opzetten.

Oproepen

Odysseusprogramma - oproep open

Het Odysseus programma is het ‘Brain Gain-programma’ van het FWO. Het ondersteunt via vijfjarige startfinanciering toonaangevende onderzoekers die buiten België een carrière hebben opgebouwd om aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep uit te bouwen of een onderzoekslijn op te zetten.

SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten - oproep open

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.

Junior en Senior Onderzoeksproject - oproep gesloten

Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dit gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

Onderzoeksproject JEZ! - oproep gesloten

In het kader van JEZ! stelt het FWO financiering ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak”.

Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker - oproep gesloten

In het kader van de actie 'Kom op tegen Kanker' stelt het FWO financiering ter beschikking ter ondersteuning van patiëntgerichte onderzoeksprojecten met een specifiek thema.

Thematische oproep in het domein van de circulaire economie - oproep gesloten

De onderzoeksprojecten binnen de thematische oproep circulaire economie betreffen vernieuwend strategisch basisonderzoek. Het gaat om strategisch basisonderzoek in alle wetenschapsgebieden.

Thematische oproep in het domein van “Innovatie in de landbouw- en voedingssector” - oproep gesloten

Om onderzoek en innovatie in de landbouw en voedingssector te stimuleren en de transitie naar een duurzame landbouw en een flexibel voedselsysteem te versnellen worden extra middelen voorzien voor het FWO voor het  organiseren van een thematische oproep naar onderzoek in het domein van “Innovatie in de landbouw- en voedingssector”. 

TBM-projecten (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit) - oproep gesloten

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

EOS Onderzoeksproject - oproep gesloten

Het EOS-programma ondersteunt vierjarige onderzoeksprojecten tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap van België.