Skip to content
Login E-loket

Van aanvraag tot toekenning

Kernprincipes bij selectie voor FWO-ondersteuning

Het belangrijkste criterium waarop alle aanvragen die bij het FWO worden ingediend worden beoordeeld is excellentie.

Verder geldt voor de financiering van onderzoek door het FWO als principe dat de aanvrager zelf het onderwerp van dat onderzoek bepaalt (bottom-up principe). Alleen oproepen in het kader van Europese Partnerships en andere thematische oproepen zijn gebonden aan een bepaalde thematiek.

Een derde centraal principe is dat aanvragen worden beoordeeld in vergelijking met andere aanvragen van dezelfde universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het gaat bij FWO dus telkens om een interinstitutionele competitie.

En tenslotte, maar niet minder belangrijk, is de garantie op transparantie, die we ook van onderzoekers en partners verwachten, en gelijke kansen.

Aanvraagprogramma’s

Er zijn aanvraagprogramma’s voor zowel fundamenteel onderzoek (FO) als strategisch basisonderzoek (SBO).

  • Individuele onderzoekers: aspirant FO en aspirant SB , postdoc FO, mobiliteit

  • Onderzoeksteams: projecten FO, projecten SBO, Europese projecten, Internationale samenwerking, brain gain-programma Odysseus

  • Onderzoeksinfrastructuur

  • Wetenschappelijke prijzen

Een aanvraag indienen

Een aanvraag indienen bij het FWO verloopt volledig digitaal, via ons e-loket. Daar kan je personalia doorlopend en aanvraagformulieren tot aan de uiterste indiendatum van de oproep aanvullen en bewerken.

Beoordeling van aanvragen

Aanvragen worden altijd beoordeeld door wetenschappelijke experts die zelf excellent onderzoek leveren in jouw domein of discipline (peer review). In zijn panels en jury’s brengt het FWO die onderzoekers samen. Voor elk aanvraagprogramma is in de webfiche aangegeven welk panel instaat voor welke disciplines en dus geschikt is voor jouw aanvraag.

Naast die interne evaluatoren doen we meestal (maar niet voor aspirant- en aanvragen van het kleinere type) een beroep op externe evaluatoren die specifiek per aanvraag worden gezocht op basis van hun expertise over het onderwerp daarvan.

De panels en andere evaluatieorganen werken onder begeleiding van de FWO-administratie en het toezicht van de raad van bestuur, die de regels en procedures bepaalt en de formele beslissing tot toekenning van aanvragen neemt.

Bij de evaluatie door een panel hoort soms een interview (voor de aanvragers van pre- en doctorale mandaten die daartoe worden geselecteerd tijdens de preselectie) of een mogelijkheid tot tussentijdse reactie op de bevindingen van evaluatoren (rebuttal) alvorens het integrale panel een finale beslissing tot selectie neemt (voor de projecten FO en SBO).

Selectie of afwijzing en daarna

Kort na de formele beslissing tot toekenning of afwijzing van een aanvrager wordt de indiener daarvan geïnformeerd. Bij toekenning volgt een overeenkomst tussen het FWO en de begunstigde betreffende de aarde en aanwending van de ondersteuningsmiddelen. Alle aanvragers krijgen feedback over de beoordeling, die hen in staat kan stellen een toegekende aanvraag desgevallend nog beter uit te voeren of te overwegen om een afgewezen aanvraag al of niet opnieuw in te dienen en hoe die met het oog op een nieuwe indiening aan te passen.

Over de verschillende administratieve stappen en vereisten die volgen op een toekenning vind je meer op onze daaraan gewijde webpagina’s.