Skip to content
Login E-loket

FWO-expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten. Het financieren van excellente en beloftevolle onderzoekers en onderzoeksprojecten vereist een hoge kwaliteit van de beoordelingen door de experten. Om mogelijke genderbias bij de evaluatie van mandaat- en projectaanvragen tegen te gaan, streeft het FWO ernaar om haar expertpanels samen te stellen uit leden van maximum twee derde van hetzelfde geslacht.

Panels fundamenteel onderzoek

Voor de fundamentele kanalen zijn er 31 vakspecifieke expertpanels en 1 specifiek interdisciplinair expertpanel. Elk panel is onderverdeeld in een panel voor aspiranten fundamenteel onderzoek, postdoctorale onderzoekers en projecten fundamenteel onderzoek.

Biologische wetenschappen

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. Een aantal leden zetelen anoniem, maar werden ook goedgekeurd door de raad van bestuur.

Gebied Cultuurwetenschappen

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. Een aantal leden zetelen anoniem, maar werden ook goedgekeurd door de raad van bestuur.

Gebied Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. Een aantal leden zetelen anoniem, maar werden ook goedgekeurd door de raad van bestuur.

Interdisciplinair onderzoek

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. Een aantal leden zetelen anoniem, maar werden ook goedgekeurd door de raad van bestuur.

Internationale samenwerking

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. Een aantal leden zetelen anoniem, maar werden ook goedgekeurd door de raad van bestuur.

Jury Humanitaire acties “Kom op tegen Kanker” en "JEZ!"

In het kader van de acties ‘Kom op tegen Kanker’ en “JEZ!” stelt het FWO een budget ter beschikking ter ondersteuning van patiëntgerichte onderzoeksprojecten met een specifiek thema enerzijds en “ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak” anderzijds. Voor deze oproepen wordt er elk jaar een afzonderlijke jury samengesteld. 

Panels strategisch basisonderzoek

SBO-expertpanels zijn generalistische panels, waarin thematische gelinkte economische en sociale projecten worden geëvalueerd. De belangrijkste rol van de SBO-expertpanels is de toekenning van consensusscores voor de verschillende wetenschappelijke en utilisatie (sub)criteria. Deze fase wordt gevolgd door een meta-evaluatie die in handen is van twee zogenaamde overkoepelende commissies.

Panels Aspirant strategisch basisonderzoek

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. Een aantal leden zetelen anoniem, maar werden ook goedgekeurd door de raad van bestuur.

SBBio1 - Moleculaire en cellulaire biologie van de Eukaryoten (exclusief planten)

SBBio4A - Toegepaste biologische wetenschappen A - milieutechnologie, geologie, ecotoxicologie

SBBio4B - Toegepaste biologische wetenschappen 2 - levensmiddelen, industriële biotechnologie microbiologie

SBBio4C - Toegepaste biologische wetenschappen 4 - land- en tuinbouw

SBGM - Gedrags- en maatschappijwetenschappen, en cultuurwetenschappen

SBMed1A - Farmaceutische Wetenschappen

SBMed1B - Medische Biochemie

SBMed2 - Genetica en Functioneel Genoomonderzoek incl bio-informatica

SBMed3 - Immunologie en infectieziekten bij de mens

SBMed4 - Kankeronderzoek

SBMed5 - Organen en orgaansystemen: neurologie, psychiatrie, reumatologie, orthopedie, kinesitherapie, tandheelkunde, maxillofaciale geneeskunde, KNO en dermatologie

SBMed6-7 - Organen en orgaansystemen: cardiovasculair cysteem, ademhalingssysteem, nefrologie, urogenitaal systeem, reproductie, hematologie, gastro-enterologie, hepatologie, endocrinologie, metabolisme

SBMed8 - Gezondheidswetenschappen

SBMed9 - Diergeneeskunde en dierlijke productie

SBWT4A - Chemie A: organische synthese en medicinale chemie

SBWT4B - chemie B: polymeerchemie/materiaalchemie - analytische en anorganische chemie

SBWT5A - Data science

SBWT5B - Informatica en datacommunicatie

SBWT6A - Chemische ingenieurstechnieken katalyse

SBWT6B - Materiaalkunde

SBWT7A - Werktuigkunde A - mechatronica, productontwerp en -ontwikkeling, productietechnieken, industrial engineering

SBWT7B - Werktuigkunde B: energie-generatie en -omzettingssystemen, fluidummechanica, biomechanica

SBWT7C - Elektronica en telecom

SBWT9 - Bouwkunde en architectuur, ruimtelijke ordening

Panels Projecten Strategisch Basis Onderzoek

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. Een aantal leden zetelen anoniem, maar werden ook goedgekeurd door de raad van bestuur.

Overkoepelende commissies Projecten Strategisch Basis Onderzoek

De overkoepelende commissies zorgen voor de meta-evaluatie van de onderzoeksprojecten Strategisch Basis Onderzoek

Panels biomedisch en klinisch onderzoek

Voor het programma TBM worden bij het sluiten van de oproep de ingediende projectvoorstellen ingedeeld in thematische groepen op basis van hun onderwerp. Voor elke thematische groep wordt een specifiek expertpanel samengesteld.

Panels onderzoeksinfrastructuur

De evaluatie van de aanvragen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur gebeurt op universiteitsniveau. Voor de evaluatie van de tweejaarlijkse aanvragen voor zware onderzoeksinfrastructuur doet het FWO een beroep op de uit internationale experten samengestelde Science Commissie voor de wetenschappelijke evaluatie en de Commissie Invest voor de financiële haalbaarheid.