Skip to content
Login E-loket

Wetenschappelijke prijzen

Prijzen ter bekroning van excellent wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke prijzen

Dankzij het uitreiken van wetenschappelijke prijzen, gesponsord door bedrijven of non-profitorganisaties, ontstaat er een nauwe band met het onderzoeksveld. Met deze prijzen bekroont het FWO excellent fundamenteel, strategisch en/of translationeel wetenschappelijk onderzoek.

Oproepen

FWO - Excellentieprijzen - oproep open

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen bekronen de wetenschappelijke carrière van eminente Vlaamse onderzoekers. De prijzen worden om de vijf jaar uitgereikt.

Scientific Award AstraZeneca Foundation in Personalized medicine in cardiovascular diseases - oproep gesloten

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten op het vlak van gepersonaliseerde geneeskunde in cardiovasculaire aandoeningen.

Scientific Award AstraZeneca Foundation in New advances in diagnosis/treatment of monogenic rare diseases - oproep gesloten

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten op het vlak van nieuwe ontwikkelingen in de diagnose/behandeling van monogenetische zeldzame aandoeningen.

Scientific Award AstraZeneca Foundation in New multidisciplinary approaches to tackle the obesity pandemic - oproep gesloten

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten op het vlak van nieuwe multidisciplinaire benaderingen om de obesitas pandemie aan te pakken.

Baillet Latour Biomedical Award - oproep open

Deze award wil  jonge getalenteerde wetenschappers helpen bij het voortzetten of consolideren van hun innovatief en baanbrekend biomedisch onderzoeksproject in België.

BiR&D Cross-Disciplinary PhD Award - oproep gesloten

Ter bekroning van een doctoraatsthesis die een originele en cross-disciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie. 

Endocrinology, Diabetes and Metabolism Award - oproep gesloten

Ter bekroning van een gevestigde onderzoeker van minstens postdoctoraal niveau voor een originele fundamentele of translationele bijdrage op het gebied van endocrinologie, diabetes, metabolisme of voeding.

FWO Wetenschappelijke Prijs Klimaatonderzoek - oproep gesloten

Ter ondersteuning van excellent innovatief wetenschappelijk onderzoek in het domein van klimaatonderzoek.

Nokia Bell Scientific Award - oproep gesloten

Ter bekroning van de beste, originele doctoraatsthesis in het domein van informatie- en communicatietechnologie.

Oswald Vander Veken Prize - oproep gesloten

Ter bekroning van een afgehandeld onderzoek dat bijdraagt tot de kennis, de oorzaken, de preventie, de diagnose of de behandeling van tumoren van het voortbewegingsstelsel.

Scientific Award Puratos - oproep gesloten

De Scientific Award Puratos bekroont een uitmuntend doctoraat dat een originele bijdrage levert in de voedingswetenschappen, voedingstechnologie en industriële voedingsbiotechnologie.

SCK CEN Chair "Prof Roger Van Geen" - oproep gesloten

Het onderzoek voor deze Chair dient een substantiële en originele bijdrage te zijn in het veld van kernenergie en/of nucleaire straling.

Wetenschappelijke prijs McKinsey & Company - oproep gesloten

Ter bekroning van een origineel doctoraatsonderzoek met concrete implementatie of een sociale en economische relevantie.

Wetenschappelijke prijs studiecentrum Prinses Joséphine-Charlotte - oproep gesloten

Deze Prijs beloont wetenschappelijk onderzoek in het domein van de virologie.

Generet Award for Rare Diseases - oproep gesloten

Deze Prijs financiert een 4-jarig onderzoeksproject op het gebied van zeldzame ziekten.