Skip to content
Login E-loket

Onderzoeksbeleid

In de beleidsperiode 2024-2028 wil het FWO zijn beleid voeren volgens de volgende vier strategieën:

 1. Een programma-aanbod bij de tijd
  We stemmen het aanbod van onze ondersteuning verder af op de huidige noden van de Vlaamse onderzoekers.
 2. In de machinekamer van het FWO
  We verbeteren waar we kunnen en waar aangewezen onze eigen werking.
 3. Horizontale thema’s
  We continueren en versterken een aantal urgente thema’s die horizontaal doorheen alle programma’s en de hele werking van het FWO lopen.
 4. Een verbonden FWO, met onderzoekers en de samenleving
  We stellen onze verbondenheid met de onderzoekers en de samenleving af op wat er vandaag leeft.

Nieuw beleidsplan en samenwerkingsovereenkomst

De manier waarop we onderzoek en onderzoekers met impact willen blijven ondersteunen doen we uit de doeken in het Beleidsplan 2024-2028. De grote krachtlijnen daarvan werden intussen ook in een Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap gegoten. 

Lees meer.

Beleidsthema's van het FWO

Open access

Open Access is het wereldwijd, online en kosteloos toegankelijk maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek aan iedereen, binnen en buiten de academische context, met als ultieme doel om de impact van dat wetenschappelijk onderzoek zo groot mogelijk te maken.

Data Management Plan (DMP)

Het FWO maakt databeheer tot een vast onderdeel van zijn beleid voor alle ondersteuningskanalen die het aanbiedt. Van de onderzoekers verwacht het dat ze de nodige aandacht aan deze dimensie schenken voor, tijdens en ook nog minimaal vijf jaar na hun onderzoek.

Wetenschappelijke integriteit

Het FWO heeft als organisatie voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen een grote verantwoordelijkheid bij het voorkomen en waar nodig bestrijden van inbreuken op de wetenschappelijke deontologie. Het wil die verantwoordelijkheid ten volle opnemen door middel van acties binnen en buiten de muren van het FWO.

Onderzoeksethiek

Het FWO wil alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat onderzoek dat met haar middelen wordt gefinancierd, volgens de strengste ethische normen wordt uitgevoerd.

HR Strategie

Het FWO ondersteunt onderzoekers in alle fasen van hun carrière. Bij de selectie van jonge onderzoekers voert het FWO hierbij een actief gelijkekansenbeleid.

Duurzaam reisbeleid

Het FWO zet in op internationalisering van wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers in Vlaanderen in alle fases van hun carrière mogelijkheden te bieden om internationaal samen te werken en ervaring op te doen in het buitenland.

Verslaggeving

Onderzoeksprojecten of individuele onderzoekers die het FWO steunt, ontvangen financiering die voor het grootste deel afkomstig is van de Vlaamse overheid. Om draagvlak te creëren voor wetenschappelijk onderzoek stimuleert het FWO om breed te communiceren over het door het FWO gefinancierd onderzoek. Daarnaast tracht het FWO de impact van het gesteunde onderzoek zo goed mogelijk in kaart te brengen aan de hand van een efficiënte verslaggeving door onderzoekers aan het FWO.

Onderzoeksresultaten

Het departement economie, wetenschap en innovatie van de Vlaamse overheid heeft de ‘Flanders Research Information Space’ gecreëerd; dit is een metadatabase waarin gegevens over onderzoek, dat minstens gedeeltelijk gefinancierd wordt met Vlaamse middelen, samengebracht worden.

Kennisveiligheid

Onder mogelijke inbreuken van kennisveiligheid begrijpen we zowel de ongewenste overdracht van kennis en technologie, inmenging, als misbruik van onderzoeksresultaten.

Institutionele beperkingen wetenschappelijke samenwerking in FWO-financieringskanalen

Beperkingen van wetenschappelijke samenwerking binnen de verschillende FWO-financieringskanalen.