Skip to content
Login E-loket

Aanvraag rekentijd Tier-1

Onderzoekers aan universiteiten, de Vlaamse SOC's en de Vlaamse publieke kennisinstellingen kunnen Tier-1 computertijd aanvragen voor onderzoeksdoeleinden via een projectaanvraag.

Status

Bekendmaking resultaten

VSC rekentijd

VSC biedt het Tier-1 platform Supercomputing as a Service (SaaS) aan bestaande uit drie infrastructuurcomponenten (compute, data en cloud) die het samen mogelijk maken om een hoger serviceniveau te bieden aan de gebruikers van het VSC.

Onderzoekers aan universiteiten, de Vlaamse SOC's en de Vlaamse publieke kennisinstellingen kunnen Tier-1 computertijd aanvragen voor onderzoeksdoeleinden via een projectaanvraag. Aanvragers hoeven geen bijdrage te betalen in de kosten voor computertijd en opslag.

Tier-1 compute

Een aanvraag betreft een project met tenminste het equivalent van 500 kcore-uur of 1 kGPU-uur en ten hoogste het equivalent van 7,5 Mcore-uur en/of 40 kGPU-uur voor een looptijd van 8 maanden. De aanvraag moet een realistische schatting van de benodigde rekentijd voor het project bevatten. Deze schattingen moeten worden onderbouwd met Tier-1 benchmarks. Om deze tests voor nieuwe codes te kunnen uitvoeren, kan er via een korte en snelle procedure een starting grant aangevraagd worden.

Aanvragen voor Tier-1 toegang kunnen doorlopend worden ingediend maar deze worden op een aantal data verzameld en beoordeeld. Voor 2024 liggen de drie deadlines vast op:

  • 5 februari 2024
  • 3 juni 2024
  • 7 oktober 2024

De evaluatiecommissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen. Bekijk de definities van standaardtermen zoals CPU, core, node-uur, geheugen en opslag en gebruik deze consequent in de projectaanvraag. Indien er hulp gewenst is bij het invullen van de aanvraag, neem dan contact op met je lokale VSC ondersteuningsteam of compute@vscentrum.be.

Tier-1 Compute starting grant

Om een toekomstige reguliere Tier-1 projectaanvraag voor te bereiden kan er getest worden of de software goed draait op Tier-1 en de schaalbaarheidstests doen die nodig zijn voor een projectaanvraag. Een starting grant kan gratis aangevraagd worden voor maximaal 500 k core-uren en 1000 GPU-uren voor maximaal 8 maanden. Aanvragen kunnen op elk moment worden gedaan naar compute@vscentrum.be en uw lokale VSC-coördinator. De aanvraag wordt op geldigheid beoordeeld door de Tier-1 coördinator. Er zijn geen vaste deadlines.

Tier-1 Compute-collaborative grant

Om samenwerking tussen onderzoeksgroepen in verschillende onderzoeksinstellingen te stimuleren hebben consortia van onderzoeksgroepen de mogelijkheid om een gezamenlijke aanvraag in te dienen. Een Collaborative Grant kan alleen worden aangevraagd door een consortium van ten minste drie onderzoeksgroepen van verschillende publieke onderzoeksinstellingen met een duidelijk omschreven gemeenschappelijk onderzoeksthema. Een Collaborative Grant wordt toegekend voor een maximale capaciteit van 10 M core-uren en/of 75 k GPU-uren en de maximale periode voor het gebruik van de toegewezen rekentijd is twaalf maanden. Aanvragen voor een Collaborative Grant kunnen op doorlopende basis worden ingediend. Er kan eveneens een test aanvraag worden ingediend. 

Tier-1 Data

Steeds meer VSC-gebruikers hebben rekentaken waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van grote datasets. De VSC Data component zorgt ervoor dat onderzoeksgegevens dicht bij de computerinfrastructuur blijven tijdens de actieve fase van de levenscyclus van de gegevens. Tegelijkertijd stelt het onderzoekers in staat om rijke metadata toe te voegen voor zoeken en contextualiseren, workflows zoals gegevensverzameling en kwaliteitscontrole te automatiseren en gegevens met collega's te delen.

De VSC Data component is gebaseerd op de open source software iRODS. Samen met de datatransfer-tool Globus maakt deze dienst het migreren van grote datasets van en naar HPC-infrastructuur eenvoudiger dan ooit.

Het voorstel voor Tier-1 data moet een realistische schatting bevatten van de middelen die nodig zijn voor het project met tenminste 5 TiB en ten hoogste 1 PiB met een minimum looptijd van 8 maanden en maximum van 4 jaar.  Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en de evaluatiecommissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen, die van uitstekende kwaliteit moeten zijn. Als je hulp nodig hebt bij het invullen van de aanvraag, neem dan contact op met data@vscentrum.be

Tier-1 Data starting grant

VSC biedt de mogelijkheid om de Tier-1 Data infrastructuur gratis uit te proberen via een Tier-1 Data starting grant. Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend bij data@vscentrum.be en uw lokale VSC-coördinator. De aanvraag wordt beoordeeld op geldigheid door de Tier-1 coördinator. Er zijn geen vaste deadlines.

Tier-1 Cloud

Regelmatig uiten gebruikers de behoefte aan een meer flexibele omgeving met op maat gemaakte softwarepakketten, interactieve data-analysetools, workflow portals, datavisualisatie of specifieke pre- en post-processing pakketten. De VSC Cloud-component komt tegemoet aan deze verzoeken door 'on-demand' resources mogelijk te maken op een meer flexibele en cloud-achtige manier. VSC Cloud is gebaseerd op OpenStack en biedt Infrastructure as a Service mogelijkheden voor power users die bronnen zoals virtuele machines en opslagsystemen kunnen implementeren en aanpassen aan hun wetenschappelijke use case. De VSC Cloud-component biedt ook een aantal diensten op hoog niveau via een kant-en-klare catalogus van sjablonen waarmee databases of webservers eenvoudig kunnen worden opgezet.

Het voorstel voor Tier-1 cloud moet een realistische schatting bevatten van de middelen die nodig zijn voor het project met tenminste 1 virtuele machine, met een minimum looptijd van 8 maanden en maximum van 2 jaar. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en de evaluatiecommissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen, die van uitstekende kwaliteit moeten zijn. Als je hulp nodig hebt bij het invullen van de aanvraag, neem dan contact op met cloud@vscentrum.be

Tier-1 Cloud starting grant

VSC biedt de mogelijkheid om de Tier-1 Cloud middelen gratis uit te proberen via een Tier-1 Cloud starting grant. Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend bij cloud@vscentrum.be en uw lokale VSC-coördinator. De aanvraag wordt beoordeeld op geldigheid door de Tier-1 coördinator. Er zijn geen vaste deadlines.