Skip to content
Login E-loket

Baillet Latour Biomedical Award

Deze award wil jonge getalenteerde wetenschappers helpen bij het voortzetten of consolideren van hun innovatief en baanbrekend biomedisch onderzoeksproject in België.

Status

Salaris

In samenwerking met

Bekendmaking resultaten

Doel

Op initiatief van het Fonds Baillet Latour zal de prestigieuze Baillet Latour Biomedical Award in 2025 worden uitgereikt aan onafhankelijke onderzoekers in de beginfase van hun carrière om biomedisch onderzoek uit te voeren in België en om hun onafhankelijke onderzoeksteam en -programma te consolideren.

Kenmerken

 • Prijs ter waarde van € 1.000.000 gespreid over 5 jaar
 • Onderwerp: Cardiovasculaire en pulmonaire systemen
 • Het onderzoeksproject moet worden uitgevoerd in België en betreft fundamenteel, translationeel of klinisch biomedisch onderzoek.
 • In aanmerking komende uitgaven omvatten personeelskosten (exclusief het salaris van de PI),  lopende kosten en uitrusting. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

Profiel en voorwaarden

 • Kandidaten moeten houder zijn van een doctoraatsdiploma dat niet meer dan 12 jaar voor de deadline voor het indienen van kandidaturen werd behaald, d.w.z. op 16 september 2012 (eventueel verlengd in geval van in aanmerking komende loopbaanonderbrekingen).
 • Kandidaten moeten verbonden zijn aan een Belgische universiteit, een Belgisch universitair ziekenhuis of een ontvankelijke onderzoeksinstelling (zie reglement).
 • Aanvragers moeten verbonden zijn aan hun instelling tot 30 april 2030.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

Aanvragen moeten ten laatste op 16 september 2024 ingediend worden via het online aanvraagformulier.

Tijdslijn oproep

 • Deadline oproep: 16 september 2024
 • Eerste juryvergadering: februari 2025
 • Tweede juryvergadering: maart 2025
 • Start project: 1 mei 2025

Reglementen en downloads

Meer informatie, het reglement, aanvraagformulier en de gids voor aanvragers zijn terug te vinden op https://www.blba.be/. 

Fonds Baillet Latour

Sinds zijn oprichting, meer dan 40 jaar geleden, heeft het Fonds Baillet Latour biomedisch onderzoek beloond en ondersteund. Hiervoor heeft het verschillende prestigieuze Prijzen in het leven geroepen, waaronder de Internationale Gezondheidsprijs of de Klinische Prijs die later werd vervangen door de Toelage voor Medisch Onderzoek.

Om zijn impact op biomedisch gebied te vergroten en de huidige uitdagingen in O&O aan te gaan, heeft het Fonds besloten zijn steun te richten op de ontwikkeling van een ecosysteem van onderzoekers van hoog niveau om de ontwikkeling van innovatieve onderzoeksprojecten te helpen versnellen in België.

Met de Baillet Latour Biomedical Award wil het Fonds Baillet Latour belangrijke steun bieden aan fundamenteel, klinisch of translationeel biomedisch onderzoek in België.

Het Fonds wil ook de status en de zichtbaarheid van veelbelovende jonge onderzoekers in België versterken en hun ontwikkeling naar eminente onafhankelijke onderzoeksleiders in hun vakgebied ondersteunen.

Daarnaast wil het hun subsidieaanvragen bij Belgische en Europese financieringsbronnen voor hun innovatief onderzoek vergemakkelijken en wil het bijdragen tot het behoud van veelbelovende nieuwe talenten en het aantrekken van buitenlandse talenten.