Skip to content
Login E-loket

Postdoctoraal onderzoeker in Japan-JSPS

JSPS biedt postdoctorale onderzoekers de kans om aan een door JSPS erkende Japanse instelling wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Status

Bekendmaking resultaten

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sloot het FWO een samenwerkingsovereenkomst met de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Let op: in het kader van deze samenwerking biedt JSPS deze oproep 1 postdoctorale beurs aan voor onderzoekers uit Vlaanderen.

Dit programma steunt excellente, junior onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau die voor een bepaalde periode aan een door JSPS erkende Japanse instelling wetenschappelijk onderzoek wensen uit te voeren. Het programma staat open voor de cultuurwetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen en natuurwetenschappen.

Kenmerken

 • Voor onderzoek aan een door JSPS erkende Japanse instelling (zie document richtlijnen onderaan voor meer informatie)
 • 1 postdoctorale beurs per jaar beschikbaar
 • Bedrag: Deze beurzen omvatten de reiskosten (heen en terug), een installatiepremie van 200.000 Yen (ong. € 1.200) en een forfaitaire vergoeding van 362.000 Yen (ong. € 2.200) per maand. Bovendien krijgt de begunstigde ook een ziekte- en ongevallenverzekering.
 • Periode: minimum 12 en maximum 24 (volledige) maanden
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: aanvaardingsbrief wordt verzonden aan de onthaalinstelling in Japan, digitale kopie via mail aan de aanvrager
 • Start Fellowship in Japan: na goedkeuring door JSPS en vóór 30 november 2024

Profiel en voorwaarden

 • Je bent reeds een postdoctoraal onderzoeker en je hebt jouw doctoraat behaald aan een Vlaamse wetenschappelijke instelling ten vroegste zes jaar vóór de start van het mandaat (op of na 2 april 2018) of je zal jouw doctoraat nog behalen aan een Vlaamse wetenschappelijke instelling vóór aanvang van de JSPS beurs.
 • Je hebt nog niet van deze postdoctorale beurs van JSPS genoten (zelfs niet gedeeltelijk). 
 • Merk op: onderzoekers met een Japans burgerschap en buitenlanders met een permanente verblijfsstatus in Japan zijn niet ontvankelijk.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stuurt het daartoe bestemde (in het Engels) ingevulde aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden vóór de deadline naar interprog@fwo.be alsook een kopie van jouw doctoraatsdiploma. (Indien het diploma nog niet is behaald, wordt een brief vereist van jouw instelling waarin de datum wordt vermeld waarop je jouw diploma officieel zult ontvangen.)
 • Je voegt in het aanvraagformulier een onderzoeksplan toe (zie puntje 18), opgesteld in overleg met de Japanse onderzoeker bij wie het verblijf wordt gepland.
 • Je voegt de aanvaardingsbrief van de Japanse promotor(en) toe, getekend door deze gastheer/gastvrouw zelf, waaruit blijkt dat het programma bij de promotor(en) tijdens de bedoelde periode zal uitgevoerd worden.
 • Het advies (aanbevelingsbrief) van je huidige promotor of het hoofd van de huidige onderzoekseenheid moet bij jouw aanvraag gevoegd worden.
 • Je aanvraag wordt in juni 2024 voorgelegd aan het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP). Zij nomineren 1 kandidaat bij JSPS.
 • JSPS deelt binnen de drie maand de eindbeslissing mee, zowel aan het FWO als aan de kandidaat.

Opmerking: Het ingediende aanvraagformulier zal enkel aangewend worden met het oog op de verwerking van jouw aanvraag en het FWO zal vertrouwelijk omgaan met de in het aanvraagformulier vermelde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van JSPS en dit enkel met het oog op eventuele verdere evaluatie van de aanvraag. Het FWO zal de nodige maatregelen treffen opdat de overdracht van deze data op een beveiligde en correcte wijze zal gebeuren.

Via de FWO-nieuwskanalen zal gecommuniceerd worden over succesvolle aanvragers.

Meer inlichtingen in verband met het privacy beleid van het FWO.

Downloads