Skip to content
Login E-loket

Joint Programming Initiatives

Doel

Joint Programming Initiatives (JPI) streven naar een coördinatie van onderzoeksprogramma’s van verschillende landen in Europa en zelfs daarbuiten. Het is de bedoeling om Europees onderzoek over de grenzen heen meer op elkaar af te stemmen en onderzoekers samen te laten werken rond welbepaalde thema’s.

Joint Programming focust op grote gemeenschappelijke uitdagingen (“grand challenges”) waar Europa, en ook de rest van de wereld, mee geconfronteerd wordt

Er zijn tien JPIs:

Het zogenaamde ‘elfde JPI’ is het European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan)

Op basis van een strategic research agenda (SRA) zal elk JPI activiteiten organiseren, waarbij joint calls centraal staan

Procedure

De joint calls van de JPI's verlopen in vele opzichten hetzelfde als voor ERA-NET. Consortia van onderzoekers uit de deelnemende landen kunnen op de oproep reageren met een gezamenlijke onderzoeksaanvraag. Onderzoeksconsortia van JPI's hebben doorgaans een looptijd van drie jaar.

Het FWO ondersteunt de JPI-calls enkel met top-ups a rato van 10.000 euro per jaar en voor een maximum periode van drie jaar (in totaal dus ten belope van 30.000 euro) voor lopende FWO-projecten die kunnen geïntegreerd worden in een onderzoeksconsortium.

Daarnaast ondersteunt het ERA-NETs die specifiek tot stand zijn gekomen voor de organisatie van joint calls van JPIs. Daarvoor geldt dezelfde procedure als voor de andere ERA-netwerken.

FWO en JPI

Omdat het FWO JPI’s beschouwt als instrument voor het coördineren van onderzoek over de grenzen heen, kiest het ervoor bij joint calls enkel lopende onderzoeksprojecten van het FWO te financieren. Deze financiering behelst een extra budget (een ‘top-up’) dat de onderzoeksgroep in staat moet stellen zich te integreren in een internationaal consortium.

De aanvraag daartoe kan gedaan worden voor elk project dat loopt op het ogenblik van de opening van een JPI-oproep, ongeacht de resterende looptijd, en zelfs indien de projectduur bij het FWO afgelopen is op het ogenblik dat het JPI-consortium waar in het project is geïntegreerd van start gaat.

Een dergelijke top-up bedraagt maximum 10.000 € per jaar, die kan besteed worden aan alle kostensoorten waarin het reglement voor onderzoeksprojecten van het FWO voorziet.