Skip to content
Login E-loket

NCP - National contact point

Het FWO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen de kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie ‘Horizon 2020’ en 'Horizon Europe'. Nationale Contactpunten zijn nationale structuren die opgericht zijn en gesubsidieerd worden door de overheden van de 27 EU-lidstaten en de landen geassocieerd met kaderprogramma voor onderzoek. Sinds zomer 2021 is NCP Flanders ook contactpunt voor het ‘Digital Europe’ programma.

Horizon Europe, het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027, werd gelanceerd in het voorjaar van 2021. Het totale budget voor deze periode werd vastgelegd op 95.5 miljard euro, en zal moeten bijdragen aan de volgende kerndoelstellingen:

  • het versterken en uitbreiden van de uitmuntendheid van de wetenschappelijke basis van de Unie
  • het stimuleren van belangrijke technologieën en oplossingen ter ondersteuning van het EU-beleid en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties
  • het stimuleren van de markt om doorbraken en ecosystemen te creëren die bevorderlijk zijn voor innovatie
  • het optimaliseren van de sterke punten & het potentieel voor een meer innovatief Europa

Het vorige kaderprogramma voor onderzoek, Horizon 2020, liep van 2014 tot 2020 met een budget van circa 77 miljard euro. Horizon 2020 is officieel geëindigd op 31 december 2020, maar een groot deel van de opgestarte projecten onder deze programmaperiode loopt nog tot ver in dit decennium door.

Het nieuwe kaderprogramma Digital Europe voor de periode 2021-2027 financiert geen onderzoek maar focust met zijn budget van 7.5 miljard euro op het uitrollen en brede gebruik van digitale technologieën op vijf cruciale gebieden:

  • High-performance computing
  • Kunstmatige intelligentie, data en cloud
  • Cyberveiligheid
  • Geavanceerde digitale vaardigheden
  • Promoten van het brede gebruik van digitale technologieën in de hele economie en samenleving.

De NCP adviseurs treden naar buiten onder NCP Flanders. NCP Flanders tracht de Vlaamse onderzoeksgemeenschap en andere geïnteresseerde partijen tijdig en gepast te informeren over de mogelijkheden onder Horizon Europe en Digital Europe. Tevens fungeren ze als informatieluik tussen de onderzoekers, de European Liaison Officers (ELO) in de Vlaamse universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen, andere geïnteresseerden in de kaderprogramma’s en de Europese Commissie. Daarnaast geven NCP’s persoonlijke ondersteuning aan potentiele aanvragers, zoals onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen, bij de voorbereiding en opvolging van hun aanvraag. De hoofddoelstelling is de participatie en succesgraad van de Vlaamse aanvragers in de kaderprogramma’s te verhogen.

Onderzoekers in de Vlaamse universiteiten en andere hoger onderwijsinstellingen en wetenschappelijke instellingen kunnen ook contact opnemen met hun European Liaison Officers (ELO) voor informatie over en ondersteuning bij de kaderprogramma’s.

Alle informatie over Horizon 2020, Horizon Europe, Digital Europe en de activiteiten van NCP Flanders is terug te vinden op NCPflanders.be.