Skip to content
Login E-loket

Advies, selectie- en evaluatiecriteria Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen

Selectie

 1. Kwaliteit van de betrokken onderzoeksgroepen
 • Internationaal wetenschappelijk niveau van uitmuntendheid van de Vlaamse onderzoeksgroep die als kerngroep optreedt.
 • Hoog wetenschappelijk niveau van de andere Vlaamse, Waalse en buitenlandse deelnemende onderzoeksgroepen.
 • Kritische massa van kwalitatief hoogstaande Vlaamse onderzoeksgroepen in het onderzoeksdomein. Indien er een opvallende afwezigheid is van een Vlaamse groep die in verband met de opzet internationale faam geniet, dient dit gemotiveerd te zijn.
 • Duidelijke complementariteit van de groepen t.o.v. de geplande activiteiten.
 1. Kwaliteit van de voorgestelde netwerk activiteiten
 • Wetenschappelijke relevantie van het voorgestelde netwerk en de geplande interacties/activiteiten.
 • Haalbaarheid van het voorgestelde netwerk en de geplande interacties/activiteiten.
 • Inter-, multi- en transdisciplinariteit van het netwerk/activiteiten is een positief element in de selectie.
 • Voorrang zal verleend worden aan groepen waarbij de vorming van een Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap een duidelijke meerwaarde heeft voor het desbetreffende wetenschappelijke domein alsook voor de Vlaamse onderzoeksgemeenschap in het algemeen.
 • De noodzakelijkheid van deze toelage voor het tot stand komen en/of onderhouden van de samenwerkingsverbanden.
 • In geval van een aanvraag voor verlenging van FWO steunverlening voor een bestaand netwerk, zal de nood voor deze verdere ondersteuning geëvalueerd worden. Waarin verschilt de aanpak/de meerwaarde van deze nieuwe aanvraag ten opzichte van de vorige succesvolle aanvraag?

Ex-post evaluatie

 • Voortrekkersrol van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap voor het desbetreffende wetenschappelijke domein alsook voor de Vlaamse onderzoeksgemeenschap in het algemeen.
 • Interactie tussen de verschillende onderzoeksgroepen.
 • Gezamenlijke publicaties.
 • Gezamenlijk georganiseerde workshops, symposia, seminaries, congressen.
 • Uitwisseling van onderzoekers, wetenschappelijke gegevens en/of informatie.
 • De mate waarin de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap aanleiding gaf tot gezamenlijke fellowships en/of projecten; en internationale mobiliteit/netwerken.