Skip to content
Login E-loket

Bijzondere werkingstoelagen L'Oréal – UNESCO For Women in Science

L’Oréal en UNESCO werken internationaal reeds meer dan twintig jaar samen met als doel het werk van vrouwelijke wetenschappelijke onderzoekers te bevorderen, te erkennen en te belonen. In deze context is in België sinds 2007 een samenwerkingsprotocol actief tussen L'Oréal (toen Belgilux, nu L’Oréal Benelux), de Nationale Commissies voor UNESCO, het FNRS en het FWO.

Vanaf de oproep postdoctorale mandaten 2024 zullen in het kader van het L’Oréal-UNESCO For Women in Science programma tweejaarlijks drie bijzondere werkingstoelages worden toegekend aan jonge beloftevolle vrouwelijke onderzoekers van het FWO.

De bijzondere werkingstoelage is bestemd voor vrouwelijke onderzoekers die houder zijn van een FWO postdoctoraal mandaat (junior of senior) in de Bio, Med of W&T panels. Deze werkingstoelage bedraagt 20.000 euro per onderzoeker, geldt als forfaitair en wordt bij aanvang van het mandaat als werkingskrediet voor de totale looptijd van het postdoctoraal mandaat (3 jaar) toegekend. Ze wordt toegevoegd aan de reguliere werkingstoelage van 4.000 tot 10.000 euro per jaar. De bijzondere werkingstoelagen zijn onderworpen aan het reglement voor de werkingstoelage van de FWO – mandaathouders.

Oproep postdoctorale mandaten 2024

Voor de oproep postdoctorale mandaten 2024, die 18 september 2023 opent en sluit op 1 december 2023, stelt het L’Oréal-UNESCO For Women in Science programma een totaalbedrag van 60.000 euro ter beschikking.

Aanvragen voor de bijzondere werkingstoelage zijn geïntegreerd in de aanvragen voor het postdoctoraal mandaat (junior en senior) ingediend bij alle expertpanels in de gebieden Bio, Med en W&T. Enkel kandidaten die door het FWO geselecteerd worden voor een postdoctoraal mandaat junior of senior komen in aanmerking voor de bijzondere werkingstoelage.

De drie best gerangschikte vrouwelijke kandidaten in de Bio, Med en W&T panels wordt elk 20.000 euro toegekend. Deze kandidaten dienen bij de aanvaarding van de bijzondere werkingstoelage schriftelijk aan te geven waarvoor deze zal worden aangewend.