Onderzoeksgroepen uit Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen kunnen in de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen worden opgenomen. Voor wat betreft de federale wetenschappelijke instellingen worden de personeelsleden behorend tot de Franse of Duitse taalrol beschouwd deel uit te maken van onderzoeksgroepen van buiten de Vlaamse Gemeenschap.