Skip to content
Login E-loket

Duurzaam reisbeleid

Internationalisering als rode draad doorheen het FWO

Het FWO zet in op internationalisering van wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers in Vlaanderen in alle fases van hun carrière mogelijkheden te bieden om internationaal samen te werken en ervaring op te doen in het buitenland. Deze internationale dimensie is een rode draad doorheen het FWO met als drijfveer het behouden en versterken van de competitiviteit van Vlaams onderzoek op wereldschaal. 

Internationale mobiliteit van onderzoekers heeft echter ook een keerzijde en beïnvloedt ontegensprekelijk de klimaatverandering. Gezien het FWO op jaarbasis heel wat reizen financiert in het kader van wetenschappelijk onderzoek, wenst het zelf actief bij te dragen aan de bewustmaking rond deze problematiek. Het FWO implementeert dan ook vanaf 1 januari 2020 in al haar financieringskanalen een duurzaam reisbeleid met als doel bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, zonder daarbij extra drempels in te bouwen voor de onderzoekers zelf. 

Het FWO senbiliseert

Het FWO zet in op de bewustmaking van de CO2-problematiek door het duurzaam reisbeleid voorop te plaatsen binnen haar financieringskanalen. Hierbij geldt de volgende richtlijn: voor alle reizen met minder dan 6 uur reistijd – bepaald vanaf het werkadres van de onderzoeker – wordt de onderzoeker uitgenodigd gebruik te maken van een technologisch alternatief (bv. videoconferencing) of een ander transportmiddel dan het vliegtuig te nemen. Voor het duurzaam reizen binnen de FWO-kanalen, biedt het FWO de onderzoekers een visueel stappenplan aan bij het plannen van hun reis, alsook een overzichtelijke stedenkaart als hulpmiddel voor het inschatten van de reistijd. 

Het FWO maakt CO2-bijdrage een ontvankelijke kost binnen FWO-projecten en -mandaten

Vanaf 1 januari 2020 zijn kosten voor een CO2-bijdrage, gekoppeld aan een wetenschapsgerelateerde verplaatsing per vliegtuig binnen de FWO-projecten en -mandaten, een ontvankelijke kost bij het FWO.  

Gezien er vandaag de dag geen wereldwijde standaard is voor het berekenen van de CO2-bijdrage, dient elke onderzoeker de geldende richtlijnen van zijn/haar onthaalinstelling te respecteren. De onthaalinstellingen rapporteren jaarlijks aan het FWO hoeveel het kostenplaatje bedraagt voor CO2-bijdrage door hun onderzoekers (in het kader van een FWO-mandaat of –krediet) en waar deze kosten in werden geherinvesteerd.

Het FWO investeert in wetenschappelijke klimaatprijs voor CO2-bijdrage op FWO-reiskredieten

Binnen de kanalen voor ‘Uitgaande mobiliteit’ (reiskredieten) en ‘Mobiliteitsprojecten’ kunnen vlieg- of treintickets enkel geboekt worden via een door het FWO gemachtigd reisagentschap. Boekingen via een ander reisbureau alsook extra kosten worden niet terugbetaald door het FWO.

Het FWO maakt jaarlijks, op basis van een overzicht van de vliegkilometers (aangeleverd door de reisagentschappen) een berekening van de totale CO2-uitstoot en bijhorende kost voor CO2-bijdrage. Het FWO investeert deze CO2-bijdrage in een prijs rond klimaatonderzoek die wetenschappelijk zal worden beoordeeld.

In het kader van een FWO-reiskrediet mag dus geen CO2-bijdrage door de onderzoeker zelf bijgeboekt te worden