Skip to content
Login E-loket
13/05/2024 12:33

Toekenning onderzoeksprojecten SBO 2024

Het financieringskanaal SBO (Strategisch BasisOnderzoek) is opgezet om innovatieve inzichten en ideeën wetenschappelijk te verdiepen en te laten aansluiten bij de behoeften uit de praktijk, waardoor er kansen ontstaan voor toekomstige economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen.

Voor de oproep 2023-2024 was er een budget beschikbaar van € 37.889.236 (excl. 17% overhead). Er werden 75 SBO-projectvoorstellen ingediend, waarvan 42 met SBO-E-finaliteit en 33 met SBO-M-finaliteit. Hiervan konden  17 (10 SBO-E en 7 SBO-M) toegekend worden. Bekijk alle toegekende projecten.