Lopende onderzoeksprojecten

Deze webpagina's hebben als doel de belangrijkste praktische en administratieve informatie te bundelen ten behoeve van de begunstigden van een projectsubsidie fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek en toegepast biomedisch onderzoek.

Odysseus projecten

Het Odysseusprogramma biedt uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd, een startfinanciering aan om gedurende vijf jaar aan een Vlaamse universiteit, eventueel in samenwerking met (een) andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s), een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten.

» Lees meer

EOS Projecten (Excellence Of Science)

Het EOS programma wil gezamenlijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap promoten door het financieren van vierjarige onderzoeksprojecten in alle wetenschapsdomeinen. Voorstellen worden ingediend op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

» Lees meer

SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

Deze webpagina heeft als doel de belangrijkste praktische en administratieve informatie te bundelen ten bate van de begunstigden van een SBO-projectsubsidie.

» Lees meer

TBM (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit) projecten

Het programma Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM) beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

» Lees meer